کارگاه و طرحهای دانش بنیان

آ خرین بخشنامه های شرکتهای دانش بنیان و دستورالعمل ها ی آن به شرح ذیل جهت اطلاع اعلام می گردد:

فرم پیشنهاد اولیه طرحهای دانش بنیان

شیوه نامه پذیرش و استقرار هسته ها واحدهای فناور دانشگا ه آزاد
نامه شیوه نامه هسته فناوری
مشارکت اعضا هیات علمی در شرکت دانش ب

 

 

متقاضیان برگزاری کارگاه می بایست ۳ فرم مشروحه ذیل را تکمیل نمایند و فایل word,pdf و پرینت آن را به دفتر پژوهش دانشکده تحویل دهند

۱- فرمهای درخواست کارگاه و دوره های آموزشی کوتاه مدت،

۲- فرم سرفصل دوره

۳- فرم شماره ۱ (جدید) متقاضیان باید به همراه فرم اولیه طرحنامه و فرم پیش نویس دوره فرم شماره ۱ را نیز ارسال نمایند و رزومه اساتید مشاور در طرح نیز باید ارسال شود

روند اداری برگزاری کارگاه (جدید) آذر ۹۵

پس از اخذ موافقت برگزاری کارگاه باید پوستر آن جهت اطلاع رسانی بصورت فایل jpgکه حجم آن حدود ۳۰۰ باشد به پژوهش دانشکده جهت درج در سایت lms.ir و اطلاع رسانی در سایت روابط عمومی واحد تحویل پژوهش دانشکده داده شود

نمونه پوستر کارگاه

مراحل درخواست برگزاری کارگاه (جدید)

پس از پایان دوره جهت تسویه حساب و صدور گواهی

۱- (فایل زیپ شده عکس ۳*۴ متقاضیان و تصویر کارت ملی متقاضیان) و در صورت پرداخت هزینه بصورت حضوری باید اصل فیشهای بانکی 

۲- لیست اسامی شرکت کنندگان

۳- فایل اکسل تکمیل شده مشروحه ذیل به انضمام اصل فاکتورها

فرم محاسبه حق الزحمه عوامل اجرایی (جدید)

فرم هزینه اقلام استفاده شده در برگزاری دوره (جدید)

فرم اعلام هزینه ها (جدید)