لیست دانشجویان ارشد و دکتری بیو مواد

 

 

 

 

لیست پروژ های ارشد و دکتری دفاع شده بیو مواد

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

راهنما

مشاور

عنوان

۱

الهام ملزوماتی

ارشد بیو مواد

نعیمی

معقولی - فیروز ابادی

طراحی و پیاده سازی بانک اطلاعاتی تحت web ایمپلنتهای قلبی – عروقی با قابلیت دنبال کردن وضعیت حال بیمار به منظور کاربردهای e-health

2

رویا مشایخی

ارشد بیو مواد

موبدی

نجفی

ارزیابی سیستم دارو سازی تزریقی (سل- ژل) بر پایه pl

gh لوپر لایه استات در شرایط in vivo

3

شریف حیدری

ارشد بیو مواد

اورنگ

وزیری

بررسی و بهینه سازی خصوصیات مکانیکی و میزان جذب اب پلی ونیل الکل هیدروژل برای کاربرد در منیسک مصنوعی

۴

افروز لطیفی

ارشد بیو مواد

افشار

بهنام قادر

بررسی لایه نشانی هیدروکسی اپاتیت / اکسید تیتانیوم بر روی پایه های قلزی به روش سل - ژل

۵

اسماء نواب زاده

ارشد بیو مواد

اورنگ

سمیعی

مطالعه خواص سطحی و زیست سازگاری پلی یورتانهای گرید

 

پزشکی اصلاح شده به روشهای فیزیکی

۶

هدی سالمی

ارشد بیومواد

بهنام قادر

افشار

ایجاد تخلخل های ریز بر روی مواد فلزی و بررسی تشکیل ترکیبات فسفات کلسیم میباشد

۷

صدیقه جوقه دوست

ارشد بیو مواد

بهنام قادر

افشار

بررسی لایه نشانی فلور-هیدروکسی اپاتیت بر روی پایه های فلزی به روش سل-ژل

۸

علی صادقی ابرو

ارشد بیومواد

ضیایی

بهنام قادر

بررسی پایداری استاتیکی-سیکلی وسیله فیکساسیون ارتوپدی DCS است

۹

حسین صیرفی

ارشد بیو مواد

اورنگ

معقولی

تدوین و طراحی نرم افزار فرهنگ مهندسی پزشکی بیو متریال با نگرش به ابزار شبیه سازی و مدلسازی برخی از فرایندهای مرتبط

۱۰

احسان رضوانی

ارشد بیومواد

صدر نژاد

درانیان

کریستالیزاسیون موضعی فیلم نازک آمورف آلیاژ حافظه دار NITI با استفاده از لیزر

۱۱

مهتاب میر طاهری

ارشد بیومواد

بهنام قادر

افشار

بررسی رفتار INVIVO-INVITR ترکیبات فسفات کلسیم

۱۲

محمد علی صغیری

ارشد بیومواد

بهنام قادر-ارفعی

صدر نژاد

بررسی آزمایشگاهی مواد مورد استفاده در ترمیم بافت دندان

۱۲

جمال تولی

ارشد بیومواد

بهنام قادر

افشار

بررسی ازمایشگاهی برای بهبود کیفیت پروتزهای دندانی ثابت نوع PFM

13

بابک فرساد زاده

ارشد بیومواد

بهنام قادر

عبادزاده

بررسی اثر مقدار پیش مادهی دهنده فلوئور در سنتز فلوئور هیدروکسی آپاتیت به روش سل – ژل و ارزیابی خواص آن

۱۴

مهسا زنجانی

ارشد بیومواد

بهنام قادر

افشار

بررسی سنتز بیو میمیک مواد کلسیم فسفاتی در محیط SBF

15

زهرا عبدالهی

ارشد بیومواد

افشار-ضیلئی موید

بهنام قادر

بررسی فرایند انودایزینگ الکترو شیمیای – حرارتی الیاژ بیو مواد TI6A14V

16

فاطمه حضرتی

ارشد بیومواد

بهنام قادر

رئیسی دهکردی

بررسی اثر حضور ترکیبات پرونئینی بر سنتز ترکیبات کلسیم فسفاتی

۱۷

محمود اردشیر

ارشد بیومواد

دکتربهنام قادر -خراسانی

دکتر کارخانه

طراحی یک بستر هوشمند برای مهندسی بافت

۱۸

رعنا طلوعی

ارشد بیومواد

-دکترصدر نژاد -دکتربهنام قادر

دکتردلیری جوپاری

ساخت داربست های کلسیم فسفاتی با استفاده از اسفنج پلی یورتانی برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان

۱۹

مهران محمودی

ارشد بیومواد

دکتربهنام قادر -خراسانی

دکتر وزیری

ساخت داربست از کامپوزیت پلی لاکتیک اسید و هیدروکسی آپاتیت به منظور کاربرد در مهندسی بافت استخوان

۲۰

رضا پارسا

ارشد بیومواد

دکترصدر نژاد - ضیلئی موید

دکتر سعید صفایی

ارزیابی تقسیم بار در وسایل ثابت سازی داخلی ستون فقرات کمر با استفاده از روش اجزائ محدود

۲۱

مهدی رحیمی

ارشد بیومواد

دکتربهنام قادر - دکترموبدی

دکترحصارکی

تهیه سامانه دارو رسانی بر پایه کانی زئو لیت منظور رهایش ویتامین ها (مطالعه invitro )

۲۲

رحیم جهاندیده

ارشد بیومواد

دکتربهنام قادر - رنگی

دکتریوزباشی

بررسی اثر نسبت کلسیم به فسفر بر مشخصات پودر فلو ئور هیدروکسی آپاتیت به روش سل- ژل

۲۳

مصطفی سلیمان نژاد

ارشد بیومواد

دکترخراسانی

دکترصدر نژاد - وزیری

اصلاح ترمو پلاستر الاستومر پلی یورتان با انجام عمل پیوند زنی با اکریل امید به روش پرتودهی و بررسی چسبندگی سلولهای فیبروبلاست

۲۴

تهمینه فراتی

ارشد بیومواد

دکتربهنام قادر –دکتررشیدی

دکترخراسانی- دکترصدر نژاد

سنتز ترکیبات کلسیم فسفات در محیط دارای

لوله های کربنی

۲۵

نیلوفر بهرامیان

ارشد بیومواد

دکترصدر نژاد

دکترلطفی – دکترکارخانه

ارزیابی تجربی سترون سازی فایل های آلیاژ NITI مورد استفاده در اندودونتیکس

۲۶

پرویز پناهی

ارشد بیومواد

دکترخراسانی

دکتربهنام قادر

تهیه پلی یورتان بر پایه نشاسته زیست سازگار

۲۷

سایانا رستمی

ارشد بیومواد

دکتربهنام قادر -دکترخراسانی

دکترحقی پور

تخمین پایداری شیمیایی سرامیک های دندانی با استفاده از شبکه های عصبی

۲۸

حمیده برغمدی

ارشد بیومواد

دکترخراسانی

دکتربهنام قادر

ساخت داربست جهت یابی شده از پلی لاکتیک اسید با کریستالینیتی بالا به منظور ترمیم بافت عصبی

۲۹

شکوفه مونسی راد

ارشد بیومواد

دکترصدر نژاد

دکترخراسانی - دکتررنگی

تاثیر زمان و دمای پیرسازی بر خواص حافظه داری مکانیکی (تنش تسلیم، مدول یانگ میزان کرنش برگشت پذیر) بست های اتصال استخوان نیکل – تیتانیوم

۳۰

ریحانه نقابت شیرازی

ارشد بیومواد

دکترصدر نژاد

دکترشفیعی- دکتررنگی

بازسازی سیم های مستعمل سوپر الاستیک NITI مورد استفاده در ارتودنسی از طریق عملیات الکترو مکانیکی

۳۱

سمیرا تن ساز

ارشد بیومواد

دکترموبدی – دکترنصر آبادی

دکتربهنام قادر

شبیه سازی تاثیر فاکتورهای موثر بر روند آزادسازی کنترل شده داروی لوپرولاید استات با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

۳۲

مهدی ضیایی

ارشد بیومواد

دکترصدر نژاد – دکترضیایی

دکتربهنام قادر

ایجاد لایه های بیو اکتیویته بر کاشتانی های آلیاژ تیتانیوم با سطح اکسیدی

 

۳۳

سامان حسین صراف

ارشد بیومواد

دکتر موبدی- دکتر مرزبان راد

دکتر خراسانی

شبیه سازی پروفایل رهایش داروی بتامتازون از سامانه دارویی تشکیل شونده در محل برپایه PLGA با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

۳۴

پدرام نعمتی

ارشد بیومواد

دکتر مرزبان راد- دکتر ایمانی

دکتر بهنام قادر

شبیه سازی الگوی رهایش داروی کورتیکو ستروییدی از سامانه دارورسانی منولیتیک پراکنشی

۳۵

رضا زینعلی

ارشد بیومواد

دکتر خراسانی – دکتر بهنام قادر

دکتر عطایی

ساخت داربست پلی هیدروکسی بوتیرات – co – هیدروکسی والرت با روش جدایش فازی و بررسی متغیرهای آن و اصلاح سطح دربست با پرتو دهی پلاسما

۳۶

روح اله مزینانی

ارشد بیومواد

دکتر خراسانی

دکتر دلیری جوپاری

تهیه و بررسی ویژگیهای نانوفیبر ژلاتین – کیتوسان جهت پوشش زخم

۳۷

گیتا خلیلی مقدم

ارشد بیومواد

دکتر نوروزیان- دکتر اطیابی

دکتر بهنام قادر

اصلاح شیمیایی سطح کریستال پیزو الکتریک کوارتز مورد استفاده در تثبیت آنتی بادی

۳۸

عطیه آب خضر

ارشد بیومواد

دکتر عباد زاده- دکتر عطایی

دکتر بهنام قادر

بررسی اثر نانو فیبر آلومینا روی استحکام چسبهای پلیمری دندانی

۳۹

ناهید حسن زاده

دکترا بیومواد

دکترصدر نژاد

دکترباقری- دکترخراسانی

بررسی ازمایشگاهی برای بهبود کیفیت پروتزهای دندانی ثابت نوع PFM

40

علی ساریجلو

ارشد بیومواد

دکتر بهنام قادر

دکتر رنگی

سنتز پودر هیدروکسی آپاتایت کربناتی منیزیم دار

۴۱

میترا نعیمی سرشت

ارشد بیومواد

دکتر کارخانه – دکتر برزین

دکتر خراسانی

طراحی و ساخت شبکه در هم نفوذی بر پایه پلی دی متیل سیلوکسان به منظور بررسی گذردهی آب و کوچک مولکو ل ها

۴۲

خدیجه زینلی

ارشد بیومواد

دکتر خراسانی

دکتر کارخانه- دکتر بهنام قادر

انجام کوپلیمریزاسیون پیوندی N ایزو پروپیل آکریل آمید روی سطح پلی دی متیل سیلوکسان و بررسی پارامترهای موثردر پیوند زنی

۴۳

پویان سنجر خانی

ارشد بیومواد

دکتر خراسانی

دکتر رنگی

اصلاح پلی اتیلن با وزن مولکولی خیلی بالا با تکنیک پرتودهی و بررسی خوااص سطحی و مکانیکی آن

۴۴

رقیه حق جو

ارشد بیومواد

دکتر کارخانه

دکتر دلیری

اصلاح سطح فیلم های تهیه شده از کیتوسان / آلرژینات توسط ژلاتین به عنوان زخم پوش

۴۵

محمد علی صغیری

دکترا بیومواد

دکتر دلیری – دکتر لطفی

دکتر آئینه چی

بررسی خواص شیمیایی، فیزیکی و زیستی MTA اصلاح شده با نانو ذرات کربنات استرانسیوم

۴۶

ندا رادفر

ارشد بیومواد

دکتر موبدی

دکتر حصارکی

بررسی رفتار تخریب سامانه تشکیل شونده در موضع بر پایه PLGA در حضور افزودنی کلسیم فسفاتی

۴۷

مونا شاپورگان

ارشد بیومواد

دکتر موبدی - دکتر شیخ

دکتر بهنام قادر

بررسی تاثیر اشعه گاما و اشعه الکترونی بر استریل کردن سامانه های نوین دارو رسانی تشکیل شونده در موضع در حضور نانو هیدروکسی آپاتیت

۴۸

احسان اسکندری

ارشد بیومواد

دلیری دکتر

- دکتر خراسانی

دکتر عطایی

اثر استریلیزاسیون بر خواص فیزیکی و مکانیکی و زیست سازگاری پلی دی متیل سیلوکسان

۴۹

نجمه بوند

ارشد بیومواد

دکتر محمدی – دکتر رسولی

دکتر صدرنژاد

سنتز و شناسایی هیدروکسی آپاتیت نانو ساختار به روش احتراقی حالت محلول

۵۰

علی رجایی

ارشد بیومواد

دلیری دکتر

دکتر صدرنژاد

بررسی تاثیر عملیات سطحی مکانیکی و شیمیایی ایمپلانتهای تیتانیومی بر چسبندگی و سمیت سلولی به روش MTT

51

مرضیه عباسی شهنی

ارشد بیومواد

دکتر حصارکی

دکتر بهنام قادر

تاثیر درجه حرارت و ترکیب فازی بر رفتار مکانیکی نانو کامپوزیتها بر پایه بتا تری کلسیم فسفات تری کلسیم منیزیم سیلیکات

۵۲

شقایق بقائی

ارشد بیومواد

دکتر خراسانی

دکتر کارخانه

ساخت شبکه های در هم نفوذ شده کیتوسان ژلاتین با پلی N ایزوپروپیل اکریل آمید به عنوان پلیمرهای هوشمند

۵۳

مسعود خندانی

ارشد بیومواد

دکتر سیدان – دکتر رحیمی

دکتر رنگی

بررسی پلتفرم سوییچینگ در ایمپلنت های لیزرلاک و تاثیر آن بر انتقال نیروهای اکلوزال به بافت استخوانی اطراف ایمپلنت

۵۴

رضا ابیانی

ارشد بیومواد

دکتر سیدان – دکتر رحیمی

دکتر رنگی

بررسی ایمپلنت های نوع لیزر لاک بر روی نحوه انتقال نیروهای اکلوزال به استخوان های اطراف آن

۵۵

آزاده آصف نژاد

دکترا بیومواد

دکتربهنام قادر- دکترخراسانی

دکتردلیری

ساخت داربست زیست تخریب پذیر کامپوزیت پلی یورتان با ترکیبات کلسیم فسفاتی

۵۶

حسنی المیرا

ارشد بیومواد

دکتر تمیزی فر

دکتر صدرنژاد

تاثیر پارامترهای پاشش پلاسما بر خواص مکانیکی پوشش نانو کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت و اکسید تیتانیم روی آلیاژ Ti -6al – 4v با روش HVOF ( APS )

۵۷

ستاری منصوره

ارشد بیومواد

دکتر رفیعی نیا-دکتر موبدی

دکتر فصیحی-

دکتر نوارچیان

ساخت و ارزیابی خواص میکرو و نانو ذرات پلی هیدروکسی بوتیرات و نشانه گذاری آنها با فولیک اسید به منظور دارورسانی هدفمند به سلو لهای سرطانی

۵۸

اریانا مریم

ارشد بیومواد

دکتر صدرنژاد

دکتر عبادی فر

ساخت و برر سی خواص مکانیکی فوم های Ti6AL4V برای استفاده در ایمپلنت های استخوان سبک

۵۹

حمید منافی

ارشد بیومواد

دکتر صدرنژاد

دکتر عبادی فر

تاثیر عملیات حرارتی بر خواص آلیاژ نایتینول متخلخل قابل استفاده در ساخت ایمپلنت استخوان مصنوعی

۶۰

حسنی المیرا

ارشد بیومواد

دکتر تمیزی فر

دکتر صدرنژاد

تاثیر پارامترهای پاشش پلاسما بر خواص مکانیکی پوشش نانو کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت و اکسید تیتانیم روی آلیاژ Ti -6al – 4v با روش HVOF ( APS )

۶۱

مهشید حاجب

ارشد بیومواد

دکتر موبدی – دکتر جنت

دکتر شعیبی

بهینه سازی متغیرهای پایدارکننده لوپرولاید در سامانه های نوین دارو رسانی تشکیل شونده در موضع

۶۲

محمد احسان توکلی گرد فرامرزی

ارشد بیومواد

دکتر موبدی

دکتر رستگار

تهیه نانو ذرات آلبومین انسانی به عنوان یک حامل دارویی و بهینه سازی رهایش کنترل شده آن از سامانه نوین دارورسانی تشکیل شونده در موضع

۶۳

مینا حاجی حسنی

ارشد بیومواد

دکتر موبدی – دکتر بهرامی

دکتر عطایی

کنترل کاهش رهایش انفجاری در فرمولاسیون فراورده آهسته رهش تشکیل شونده در موضع با مقادیر کاهش یافته داروی لوپرولاید در درمان سرطان پروستات با ارزیابی مطالعات برون تن و درون تن

۶۴

فاطمه یزدی صمدی

ارشد بیومواد

دکتر موبدی – دکتر بهرامی

دکتر عطایی

بهبود روند رهایش دارو از سامانه دارورسانی تزریقی تشکیل شونده در محل حاوی مقادیر بسیار کم نالترکسون برای کنترل درد با استفاده از افزودنی اتیل هپتانوات و ارزیابی آن در مطالعات برون تن و درون تن

۶۵

زیبا روئی میاب

ارشد بیومواد

دکتر مهدویان

دکتر نوجه دهیان – دکتر خوئی

پوشش دهی نانو ذرات اکسید آهن با کیتوسان به روش شیمیایی برای کاربردهای جدایش سلولی

۶۶

سارا علومی

ارشد بیومواد

دکتر بهنام قادر

دکتر شریفی

تهیه جایگزین استخوان با منشا حیوانی اصلاح شده با نانو ذرات ترکیبات زیست فعال برای کاربرد مهندسی بافت استخوان

۶۷

سید محمد احمدی

ارشد بیومواد

دکتر بهنام قادر

دکتر فرزانه

بررسی اثر افزودن نانو ذرات کلسیم فسفاتی بر خواص MTA

68

مهران نبی پور

ارشد بیومواد

دکتر رسولی

دکتر رنگی

تهیه پوشش نانو کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت و نانو لوله کربنی به روش الکترو فورز یس

۶۹

سمانه اکبری

ارشد بیومواد

دکتر خراسانی

دکتر بهنام قادر

انجام گرافت پلی دی متیل سیلوکسان بر روی کامپوزیت UHMWPE/PU به روش پرتودهی و بررسی تخریب آن در آزمون ( Calsicification ) in vitro به منظور کاربرد در دریچه قلب

۷۰

هدی سادات سید بطحائی

ارشد بیومواد

دکتر عطایی

دکتر کارخانه-مهندس رضادوست

بررسی اثر عامل اتصال سیلان و نانو ذرات سیلیکا بر چقرمگی شکست و چسبندگی الیاف به رزین در کامپوزیت های لیفی دندان

۷۱

لیلا هنری شریف

ارشد بیومواد

دکتر عطایی

دکتر کارخانه-مهندس رضادوست

بررسی اثر نانو ساختارهای POSS و مونومرهای دی آکریلاتی روی چقرمگی شکست کامپوزیت های لیفی دندانی بر پایه الیاف شیشه – پلی اتیلن با وزن مولکولی خیلی بالا

۷۲

زهرا شریفی اسدی

ارشد بیومواد

دکتر دلیری - دکتر ایمانی

دکتر عباسی

سامانه دارورسانی رهاینده نیتریک اکساید به منظور کاربرد در درمان ضایعات عروقی محیطی

۷۳

فاطمه فرهادی

ارشد بیومواد

دکتر خراسانی

دکتر دلیری –

بررسی رفتار سلول فیبروبلاست ۹۲۹L بر روی پلی ان ایزوپروپیل آکریل آمید ( PNIPPAAm )پیوند شده بر روی پلی استایرن

۷۴

نادیه خلیلی

ارشد بیومواد

دکتر بهنام قادر

دکتر موبدی

تهیه نانو کامپوزیت های Bioglass /PLGA و بررسی خواص آن برای کاربردهای جایگزین استخوانی

۷۵

آناهیتا کاکوند

ارشد بیومواد

دکتر بهنام قادر

دکتر نوجه داهیان

بررسی تاثیر افزودن نانو ذرات ترکیبات دارای کاتیون های قلیایی و قلیایی خاکی مرتبط با محیط بافت استخوانی بر نرخ گیرش و تخریب سیمان های آپاتیتی

۷۶

محسن اصل رحیمی رازلیق

ارشد بیومواد

دکتر خراسانی

دکتر دلیری

فاکتورهای موثر در ساخت نانو کریرها در محیط کشت سلولی بر پایه پلی اتیلن ترفتالات پوشش داده شده با پلی پروپیلن

۷۷

پرستوفدائی

ارشد بیومواد

دکتر عطایی و دکتر ایمانی

دکترکارخانه

بررسی خواص چسب های سیانوآکریلات حاوی نانو ساختارهای POSS به عنوان چسب های دندانی

۷۸

زیبا نقی زاده

ارشد بیومواد

دکتر کارخانه- دکتر محمد علی شکرگزار

دکترنوجه دهیان – دکتر بنکدار

" ساخت داربست مهندسی بافت PCL-PVA-Gelatin به منظور بررسی رفتار تمایزی سلولهای مزانشیمال

۷۹

فاطمه اصفهانی

ارشد بیومواد

دکترسعید باغشاهی

دکتر بهنام قادر

بررسی تاثیر تغییرات نسبت Ca O به P2O5 بر خواص شیشه های نانو ساختار زیست فعال ساخته شده به روش سل- ژل

۸۰

الهام آزاد

ارشد بیومواد

دکتر عطایی - دکتر زندی

دکتر شکرالهی

بررسی خواص چسب دندانی حاوی مونومرهای دارای عامل کربوکسیلیک اسید و نانو ذرات سیلیکا

۸۱

مهسا شعاریان ستاری

ارشد بیومواد

دکتر شکرالهی - دکتر عطایی

دکتر ثابت

مدلسازی میکرو مکانیکی خواص مکانیکی نانو کامپوزیت های هیدروکسی آپاتیت و پلیمر سوپرامولکولی

۸۲

مریم چنانی

ارشد بیومواد

دکتر بهنام قادر

دکتر فرزانه

بررسی خواص فیزیکی، شیمیایی و زیست فعالی نانو سیمان های کلسیم سیلیکاتی دارای ترکیبات کلسیم فسفاتی

 

۸۳

سارا سعیدنیا

ارشد بیومواد

دکتر توکلی

دکتر اصف نژاد

بررسی تاثیر تحریک الکتریکی بر سینتیک تورم هیدروژل پلی اکریلیک اسید

۸۴

اسماعیل بی آزار

دکترا بیومواد

 

دکتر خراسانی

دکتر دلیری

ایجادسطوح هوشمند از طریق کوپلیمریزاسیون پیوندی NIPAAM بر سطح PS با روش پرتودهی UV و بررسی سلولی

۸۵

نیلا حقانی

ارشد بیومواد

دکتر خراسانی

دکتر دلیری

تاثیر دینامیک سطحی پلی دی متیل سیلوکسان (سیلیکون) بر روی چسبندگی سلول فیبرو بلاست L 929

86

مهرنوش حسن شهریاری

ارشد بیومواد

دکتر عطایی- دکتر زندی

دکتر شکرالهی

سنتز نانو ذرات الیگو کیتوسان حاوی ماده موثره با کاربرد دهانی

۸۷

عباس سعادت

دکترا بیومواد

دکتربهنام قادر- دکترکرباسی

دکتر عابدی

ارزیابی خواص مکانیکی و بیو اکتیویتی کامپوزیت زیست تخریب پذیر پلی هیدروکسی آلکانوئات با نانو ذرات کلسیم فسفاتی به منظور مهندسی بافت استخوان

۸۸

صدیقه جوقه دوست

دکترا بیومواد

دکتربهنام قادر – دکتر ایمانی

دکتر دلیری

تهیه و ارزیابی سلولی داربست های سرامیکی اندود شده با نانو کامپوزیت پلی استر غیر اشباع و ترکیبات کلسیم فسفات

۸۹

افروز لطیفی

دکترا بیومواد

دکتر ایمانی -دکتر خراسانی

دکتر دلیری

سامانه های دارورسانی سیلیکونی رهاینده داروی ضد التهاب کورتیکواستروئیدی با کاربرد در پوشش سطوح زیست مواد فلزی

۹۰

مصطفی کریمی بیژنی نژاد

ارشد بیومواد

دکتر خراسانی

دکتر بهنام قادر

بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و چسبندگی سلولهای فیبرو بلاست ۹۲۹L بر فیلمهای پلی هیدروکسی بوتیرات و کوپلیمر پلی هیدروکسی بوتیرات -والرات

۹۱

سارا شریفی پور

ارشد بیومواد

دکتر خراسانی

دکتر بهنام قادر

تهیه ساختار متخلخل نانو کامپوزیت الاستومر سیلیکون و ترکیبات آپاتیتی جهت کاربرد در پروتزهای عروقی با قطر کم

۹۲

مهران شاه حسینی نیا

ارشد بیومواد

دکتر بازگیر

دکتر جواد توکلی

تولید و بررسی نانو الیاف شیشه بروش الکتروریسی

۹۳

مریم عنایت الهی

ارشد بیومواد

دکتر توکلی

دکتر کارخانه

بررسی تاثیرات p H زخم بر رهایش داروی اریترومایسین از شبکه درهم نفوذی پلی اکریلیک اسید – پلی وینیل الکل

 

۹۴

سالار درخشان فر

ارشد بیومواد

دکتر کارخانه

دکتر بنکدار – دکتر دلیری

بررسی خاصیت آنتی باکتریال میکروذرات کیتوسان حاوی ZnO تهیه شده به دو روش امولسیونی و الکترو اسپری

۹۵

الناز هادی

ارشد بیومواد

دکتر کارخانه

دکتر بنکدار – دکتر دلیری

تهیه بستر آنتی باکتریال پلی اتیلن گلیکول – کیتوسان حاوی نانو ذرات اکسید روی به عنوان زخم پوش

۹۶

مهسا مقراضی نوبر

ارشد بیومواد

دکتر جواد توکلی

دکتر آصف نژاد

ساخت سیستم رهایش تزریقی واژینال جهت کنترل عفونت

 

هدی سالمی

دکترا بیومواد

دکتربهنام قادر- دکتر باغبان اسلامی نژاد

دکتر عطایی

ساخت داربست های نانو کامپوزیتی کلاژن و ترکیبات کلسیم فسفاتی جهت کاربردهای مهندسی بافت استخوان

 

 

بهمن ۹۲

 

سجاد صیفی مفرح

ارشد بیومواد

دکتر صدرنژاد

دکتر جواد توکلی

ساخت نانو کامپوزیت /PVA Fe2o3" برای کاربرد در روش هایپر ترمیا به منظور درمان سرطان

 

محمد علی صاحب زمانی

ارشد بیومواد

دکتر خراسانی

دکتر دلیری

اصلاح سطح داربست نانوفیبری پلی کاپرولاکتون با پلاسما دی اکسیدکربن و پوشش دهی با لمینین به منظور کاربرد در مهندسی بافت

 

سید حمید رضا رحیمی

ارشد بیومواد

دکتر نوجه دهیان – دکتر حسین امینی مشهدی

دکتر کارخانه

بررسی خواص مکانیکی و استحکام پیوند نانوکامپوزیت (Y-TZP/AL2O3/Sio2/) سنتز شده به روش متالوژی پودر به عنوان پایه روکش پرسلن دندانی

 

مریم بدیعی

ارشد بیومواد

دکتر جواد توکلی

دکتر خراسانی

بررسی رهایش موالد آنتی باکتریال از رنگ حاوی میکروکپسول های ژلاتین – صمغ عربی

 

سپیده سقطی

ارشد بیومواد

بهنام قادر

دکتر موبدی

بررسی تاثیر حضور سیلان بر خواص کامپوزیت های PLGA و ترکیبات بایو اکتیو

 

یاسمین عدالت نصر

ارشد بیومواد

دکتر کارخانه- دکتر بنکدار -

دکترنوجه دهیان

مطالعه رشد باکتریایی و سمیت سلولی بر روی آمیزه پلیمری آل‌ژینات / کیتوسان حاوی نانو ذرات ZnO

 

خدیجه مرداسی

ارشد بیومواد

دکتر جواد توکلی

دکتر آصف نژاد

بررسی تاثیر نوع بستر رهایش تراپوستی عصاره گیاهی اسکولوس هیپوکاستنیوم ( عصاره بلوط) بر درمان واریس پا

 

امیر پویا هدایت

ارشد بیومواد

دکتر جواد توکلی

دکتر کارخانه

ارزیابی رهش آنتی بیو تیک از ماتریس تراپوستی PVA/PVP حاوی ذرات PAA جهت درمان بیماریهای پوستی

 

مهسا مقصودی

ارشد بیومواد

دکتر جواد توکلی

دکتر آصف نژاد

اندازه گیری و ارزیابی فشار تورم در ماتریس تراپوستی PVA/PVP حاوی ذرات PPA

 

مجید حیدری

ارشد بیومواد

دکتر جواد توکلی

دکتر آصف نژاد

ساخت و ارزیابی فوم های جاذب خونریزی موضعی ژلاتینی

 

آیدا قزوینی

ارشد بیومواد

دکتر خراسانی- دکتر آصف نژاد

دکتر دلیری - دکتر کارخانه

پیوند پلی N – ایزوپروپیل آکریل آمید با روش هم زمان و پیش تابش روی سطح پلی استایرن با روش پرتو دهی با پلاسما برای کاربرد در مهندسی بافت ورقه ای

 

فاطمه قربانی

ارشد بیومواد

دکتر توکلی- - دکتر خراسانی دکتر

دکتر آصف نژاد

ساخت و ارزیابی ریز دانه های هیبریدی پلی وینیل الکل – پلی اکریلیک اسید برای رهایش دارو در سیستم گوارش

 

الناز حسین زاده

ارشد بیومواد

دکتر عطایی

دکتر زهرا عطایی

بررسی سینتیک تورم هیدروژل های نور پخت تشکیل شونده در محل بر پایه ی پلی اتیلن گلایکول دی متا اکریلات و پودر استخوان معدنی زدایی شده ی انسانی به منظور ترمیم عیوب استخوانی فک

 

شکوه مقدم

ارشد بیومواد

دکتر خراسانی

دکتر دلیری

اثر میدان مغناطیسی روی چسبندگی سلول فیبروبلاست روی پلی هیدروکسی بوتیرات

 

حامد صحراپیما

ارشد بیومواد

دکتر آصف نژاد

دکتر کارخانه

ساخت داربست نانو کامپوزیتی پلی کاپرو لاکتون با ذرات بیو گلاس به روش خشکاندن انجمادی و بررسی خواص آن

 

تهمینه فراتی

دکتری بیو مواد

دکتر عطایی – دکتر رشیدی

دکنر بهنام قادر – دکتر ایمانی

بررسی خواص فیلم های نانو کامپوزیتی پلی اتر سولفون ( PES) و گرافن در جداسازی مولکولی

 

 

 

 

 

۹۳

 

سارا درخشانفر

ارشد بیومواد

دکتر نوجه دهیان- دکتر خراسانی

دکتر کارخانه

بارگذاری بارگذاری داروی چربی دوست ایپروفلاوون درون میکروذره ی کیتوسان-آلژینات به منظور افزایش بهبود دانسیته ی استخوان زایی درمحل های پریودنتال پاکت

 

مهشید شکری

ارشد بیومواد

دکتر کارخانه

دکترتوکلی

افزایش هدایت الکتریکی سطح پلی لاکتیک اسید به روش ژل سازی لایه نازک

 

مریم جهانی کیا

ارشد بیومواد

دکتر صدرنژاد

دکتر حسن زاده

تاثیر فازهای ثانویه ایجاد شده در هنگام نانوساختار سازی بر خواص و عملکرد بست های حافظه دار نایتینول

 

زهرا شرفی

ارشد بیومواد

دکتر صدرنژاد

دکتر حسن زاده

" نانو ساختارسازی از طریق عملیات ترمومکانیکی و پیرسازی و تاثیر آن بر خواص حافظه دار NiTi قابل استفاده در اتصال استخوان

 

پرستو نامداریان

ارشد بیومواد

دکتر آزاده اصف نژاد

دکتر فرداد فرخی

مدلسازی نرخ رهایش دارو از بسترهای ماتریسی بر اساس کاوش قواعد انجمنی

 

مریم محمدی

ارشد بیومواد

دکتر کارخانه

دکتر بنکدار

ساخت داربست نانو فیبری پلی کاپرولاکتون به روش الکترو ریسندگی و پیوند کیتوسان بر روی سطح آن به منظور کاربرد مهندسی بافت منیسک

 

 

 

 

بهمن ۹۳

 

 

فاطمه ایرانشاهی

ارشد بیومواد

دکتر خراسانی

دکتر حسن زاده

ساخت نانو کامپوزیت پلی هیدروکسی بوتیرات نانو تیوب کربن هپارینه شده برای مهندسی بافت عصب

 

مهدی اباسلطا

ارشد بیومواد

آزاده آصف نژاد

-

ساخت و بررسی invitro نانو فیبر لایه ای ( PVA/chitosam/Antibiotic ) به منظور استفاده در ترمیم زخم

 

مهشید عامریان

ارشد بیومواد

دکتر محمد تقی خراسانی

دکتر جواد توکلی

ساخت چسب بر پایه رزین TGR برای کاربرد های پوستی و بررسی خواص آن

 

الهه پروین آذر

ارشد بیومواد

- دکتر خراسانی

دکتر دلیری

بررسی اثر پخش اکسید آهن ( ferro-magnic ) در پلی دیمتیل سیلوکسان بر رفتار چسبندگی سلولهای فیبروبلاست

 

شکوفه صفاریان

ارشد بیومواد

دکتر خراسانی

دکتر حافظی

سنتز و بررسی نانوالیاف پلی یورتان حاوی شیشه زیست فعال s 58و مشخصه یابی آن

 

سکینه رحمانی

ارشد بیومواد

- دکتر خراسانی

دکتر دلیری

اصلاح سطح پلی یورتان (رابر – پلاستیک) کراس لینک شده با پرتودهی پلاسما ی اکسیژن و بررسی خواص

 

نوید رخشانی

ارشد بیومواد

دکتر کارخانه

-

رهایش داروی بی پریدن از ریز دانه های حساس به Ph آلژینات – کیتوسان – اکسید مغناطیسی آهن جهت درمان بیماران مبتلا به پارکینسون

 

سمانمه میرزایی

ارشد بیومواد

دکتر کارخانه

دکتر سلیمانی

طراحی و ساخت داربست نانو فیبری PLLA-PEG حاوی گلوکز آمین به منظور کاربرد در مهندسی بافت غضروف

 

مهدی رحیمی

دکترا بیومواد

دکتر موبدی

دکتر بهنام قادر

کنترل رهایش داروی لوپرولاید استات پایدار شده در سامانه تشکیل شونده در موضع بر پایه کوپلیمرهای پلی لاکتید گلایکولید مطالعات برون تن و درون تن

 

 

 

مرداد ۹۴ و شهریور ۹۴

 

فرناز قربانی

ارشد بیومواد

دکتر زمانیان – دکتر نوجه دهیان -

-

ساخت و بررسی خواص داربست های PLGA / ژلاتین به منظور کاربرد در مهندسی بافت

 

مهیار صامتی

ارشد بیومواد

دکتر نوجه دهیان

دکتر آزاده آصف نژاد

بارگذاری داروی مترونیدازول ( MET ) در میکروسفر PCL/PLGA با پوشش کیتوسان برای بیماری های پریودنتال

 

شادی آقازاده

ارشد بیومواد

دکتر حسن زاده

دکتر مهدیخانی

ساخت و مشحصه یابی ذرات کروی نانو متخلخل شیشه ی زیست فعال به روش سل ژل

 

المیرا ستاری

ارشد بیومواد

دکتر حسن زاده

دکتر مهدیخانی

ایجاد پوشش نانو ذرات متخلخل شیشه زیست فعال به روش سل ژل بر روی زمینه فلزی

 

سعیدرمضانی

ارشد بیومواد

دکتر صدرنژاد

 

سنتز نانو ذرات مغناطیسی فریت نیکل (NiFe2O4) و پوشش دهی آن با پلیمر زیست سازگار

 

محدثه رضایی

ارشد بیومواد

دکتر حسن زاده

دکتر امیرحسین توکلی

بهبود داربست زنوگرفت با تلفیق فرآیندهای سلول زدایی و پوشش دهی به منظور استفاده در مهندسی بافت استخوان

 

فائزه مجیری

ارشد بیومواد

دکتر جواد توکلی - دکتر آزاده آصف نژاد

دکتر محمد تقی خراسانی

اصلاح سطح گاز استریل با ترکیبانت نشاسته و لاتین به روش الکترو ریسندگی برای کاربرد انعقاد خون

 

 

مرضیه رفیعی

ارشد بیومواد

 

 

ررسی اثر هپارین روی پخش هیدروکسی آپاتیت در پلی لاکتیک اسید "

 

علی صدیقی

ارشد بیومواد

دکتر صدرنژاد

دکتر حسن زاده

ساخت آلیاژ Ti-13Nb-13Zr به روش متالوژی پودر ( SPS ) و نیتراسیون آن برای کاربرد در ایمپلنت زانو

 

کژال محمدی

ارشد بیومواد

دکتر آزاده آصف نژاد

دکتر حسن زاده

ساخت و بررسی داربست پلی یورتان / پلی کاپرولاکتون حاوی نانو تیوب های کربن به روش الکترو ریسندگی

 

نیلوفر بهرامیان

دکترا بیومواد

دکتر عطایی

دکتر نعیمی جمال

اثر آماده سازی سطح الیاف و افزودن نانو ذرات بر خواص کامپوزیت های دندانی لیفی بر پایه الیاف UHMWPE

 

حمیده برغمدی

دکترا بیومواد

دکتر محمد عطایی

دکتر محمد ایمانی و آقای دکتر مسعود اسفنده

بررسی و مقایسه اثر فیلرهای نانو بر روی خواص مکانیکی کامپوزیت های دندانی

 

سارا علومی

دکترا بیومواد

دکتر صدر نژاد

دکتر عطایی

سینتیک رهایش یون های فلزی از آلیاژ نایتینول به کار رفته در ساخت استنت و تاثیر نانو ساختار سازی

 

سایانا رستمی

دکترا بیومواد

دکتر عطایی و دکتر ایمانی

دکتر سیامک حقی پور

مدل سازی رسانایی حرارتی نانو کامپوزیت پلی متیل متاکربلات نانو ذرات طلا با کاربرد قاعده دندان مصنوعی

 

شهرزاد شیدفر

ارشد بیومواد

دکتر حسن زاده

دکتر محمد تقی خراسانی

کنترل رهایش دارو از نانو تیوب های تیتانیوم اکساید تولید شده به روش آندایزینگ از طریق ایجاد پوشش پلیمری زیست تخریب پذیر

 

 

 

آذر ۹۴

 

 

 

نرجس کوپائی

دکترا بیومواد

دکتر اکبر کارخانه

دکتر مرتضی دلیری جوپاری

ساخت داربست مهندسی بافت بر پایه پلی کاپرولاکتون عامل دار شده و پلی اتیلن گلایکول دی آکریلات و بررسی رفتار سلولی

 

شکوفه مونسی زاد

دکترا بیومواد

دکتر محمدتقی خراسانی

دکتر مرتضی دلیری جوپاری

ساخت، بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و سلولی (تست های In-Vitro ) داربست نانو کامپوزیتی جهت یابی شده از پلی لاکتیک اسید و نانولوله کربنی برای استفاده در مهندسی بافت عصب

بهمن ۹۴

 

زهرا صالحی

ارشد

دکتر حسن زاده

دکتر محکی

بررسی رفتار تخریبی بیو فلز در کاشتنی های کوتاه مدت ارتوپدی پس از خارج کردن از محل کاشت

 

نازنین رحمتی

ارشد

دکتر محمد تقی خراسانی

-

گرافت هپارین روی پلی یورتان به روش کرونا به منظور ساخت دریچه قلب

 

سوده حاج علی اصغر آجیل فروش

ارشد

دکتر حسن زاده

دکتر صدرنژاد

" اثر عنصر سوم آلیاژی بر رفتار هوشمندانه آلیاژ پایه Ti-Nb مورد استفاده در جایگزین های بافت سخت

 

محمد مهدی صفی خانی

ارشد

دکتر آزاده آصف نژاد

 

سنتز و بررسی خواص داربست های پلی یورتان – پلی کاپرولاکتون حاوی میکرواسفرهای ژلاتینی به منظور ترمیم بافت عروقی

 

ندا نیکونژاد

ارشد

دکتر کارخانه

 

سنتز کوپلیمر ۲- هیدروکسی‌اتیل‌متاکریلات جهت کاربرد لنز رنگی درون‌چشمی

 

مهدیس پارسافر

ارشد

دکتر حسن زاده

دکتر یوزباشی زاده

اثر عنصر سوم بر خواص خوردگی و زیست سازگاری آلیاژ پایه Fe-Mn

 

مینا حجی

ارشد

دکتر رنگی

 

ساخت آلیاژ تخریب پذیر RE-Ca-Zn-Mg و بررسی مشخصات آن

 

زهرا آخوندی

ارشد

دکتر آزاده آصف نژاد

دکتر مهدیخانی

ساخت سیستم رهایش داروی چشمی PVA/ پیلوکارپین جهت درمان بیماری گلوکوما

۹۵

 

مهدی ملکی

ارشد

دکتر آزاده آصف نژاد

دکتر نجم الدین

ساخت الکترو کاندا کتیو هیدروژل (ژل جامد رسانا) برای چست الکترود بر پایه پلی آکریلیک اسید

 

گودرز ظفری

ارشد

دکتر آزاده آصف نژاد

دکتر حسن زاده

بررسی مقایسه ای استحکام سایشی و خاصیت رنگ پذیری در دندانهای مصنوعی آکریلیکی و کامپوزیتی

 

هستی سید زنوزی

ارشد

دکتر کارخانه

 

ساخت ریز حامل های کیتوسان – پلی اتیلن گلایکول، به منظور رهایش آهسته ی داروی ضد رگزایی در شبکیه

شهریور ۹۵

 

طناز حسامی

ارشد

دکتر آزاده آصف نژاد

 

ساخت و بررسی خواص داربست های رسانا بر پایه پلی یورتان-پلی آنیلین به منظور کاربرد در مهندسی بافت عصب

 

احسان اله حسینی طاهری

ارشد

دکتر آزاده آصف نژاد

 

ب ررسی اثر افزودن نشاسته بر خواص فیزیکوشیمیایی و مکانیکی داربست های ژلاتین حاوی داروی دگزامتازون

 

پریسا رحیمی فطرتی

ارشد

دکتر آزاده آصف نژاد

دکتر خراسانی

سنتز و مشخصه یابی نانو ساختار هسته- پوسته پلی یورتان-کربن نانوتیوب- پلی وینیل الکل به منظور کاربرد در مهندسی بافت عصب

 

نگار سادات کیا

ارشد

دکتر خراسانی

دکتر دلیری

س اخت و مشخصه یابی داربست پلی ال لاکتیک اسید نانو ذرات گرافن به منظور استفاده در مهندسی بافت

 

مریم کریم آقالو

ارشد

دکتر نوجه دهیان

 

بررسی ویژگی های سیمان های کلسیم فسفات حاوی دو نوع میکروسفر PLGA بارگذاری شده با دگزامتازون

 

مهرناز عامریان

ارشد

دکتر محمد تقی خراسانی

دکتر دلیری جوپاری

بررسی اثر ساختار مورفولوژیک سطح سیلیکون الاستومر بر روی زیست سازگاری برای کاربرد پروتز سیلیکونی

 

نگین سلیمانی

ارشد

دکتر حسن زاده

 

پوشش دهی نانوذرات طلا بر الیاف پلی وینیل الکل به منظور ترمیم عصب

 

مستوره بلدی

ارشد

دکتر حسن زاده

دکتر آصف نژاد

ساخت و بررسی خواص داربست های کیتوسان- هیدروکسی آپاتیت- نانو ذرات طلا جهت ترمیم ضایعات استخوانی