لیست دانشجویان ارشد و دکتری بیو الکتریک

لیست دانشجویان ارشد و دکتری بیو الکتریک که دفاع نموده اند

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

راهنما

مشاور

عنوان

 1.  

علیرضا فلاح نیا

ارشد بیو الکتریک

فاطمی زاده

بهنام

مخفی سازی اطلاعات بیمار در تصاویر پزشکی با استفاده از تبدیل ویولت

 1.  

سپهر جمارانی

ارشد بیو الکتریک

رضائی راد

بهنام

اشکار سازی میکرو کلسنیکا یونها در تصاویر مامو گرافی دیجیتال با استفاده از روش ترکیبی ویولت و شبکه عصبی

 1.  

مرضیه معین الدین

ارشد بیو الکتریک

مرادی

فرخی

بررسی روش های مختلف انتخاب ویژگی و کاهش بهد و کاربرد ان در تشخیص اریتمی قلبی

 1.  

الهام زارعی

ارشد بیو الکتریک

فیروز ابادی

منصوری

تجزیه سیگنال الکترو مایو گرام سوزنی بوسیله حل نگاشت معکوس هوشمند emg

 1.  

ایمان محمد رضازاده

ارشد بیو الکتریک

مرادی

نصر ابادی

فشرده سازی سیگنال ثثل دو بعدی شده با استفاده از تبدیل wavelet و کدینگ spiht بهینه شده جهت استفاده در پزشکی از راه دور

 1.  

سعید درویشی

ارشد بیو الکتریک

فاطمی زاده

 

ناحیه بندی تشدید مغناطیسی پستان به منظور تشخیص ناهنجاری

 1.  

الهام مختار تجویدی

ارشد بیو الکتریک

بهنام

رضایی راد

شبیه سازی میدان صوتی حاصل از مبدل ارایهای دو بعدی با تحریک موج پیوسته در محیط همگن

 1.  

مهشید گلی

ارشد بیو الکتریک

بهنام

رضایی راد

شبیه سازی میدان اکوستیکی حاصل از مبدل ارایه خطی با تحریک موج پیوسته در محیط لایه ای

 

 1.  

سامان پروانه

ارشد بیو الکتریک

فاطمی زاده

بهنام

ناحیه بندی تصاویر تشدید مغناطیس با استفاده از معیار انتروپی

 

 1.  

پروانه فیروزی

ارشد بیو الکتریک

فیروز ابادی

ابراهیمیان

طبقه بندی پارامتر های مرتبط با پتانسیلهای عمل سلول عصبی حلزون باغی قبل و بعد از تحریک مغناطیسی ELF

 1.  

شبیر شبیهی

ارشد بیو الکتریک

نصر ابادی

مرادی

طبقه بندی افراد مستعد به الکلیسم و افراد غیر مستعد با استفاده از پتانسیلهای وابسته به رخداد

 1.  

روزبه سیدی

ارشد بیو الکتریک

توحید خواه

غریب زاده

مدلسازی ناحیه ca1 ازهیپوکمپوس با استفاده از شبکه های عصبی سیناپس پویا DSNN به عنوان یک مدل مورفولوژیک

 1.  

مهرداد دادگستر

ارشد بیو الکتریک

فاطمی زاده

شمس الهی

طبقه بندی اثر انگشت به وسیله ماشینهای بردار پشتیبان

 1.  

مژگان زاهدی توچائی

ارشد بیو الکتریک

معقولی

فیروز ابادی - بدیع

طراحی یک سیستم هوشمند جهت تشخیص بیماریهای قلبی با ردیابی علائم فیزیکی و در صورت لزوم ازمایشسگاهی

 1.  

مانا یغمائیان

ارشد بیو الکتریک

بهنام

ستاره دان

انالیز حرکت دیواره قلب توسط تصاویر دو بعدی سونوگرافی

 1.  

فرشاد فلاحتی

ارشد بیو الکتریک

مرادی

فاطمی زاده

تفکیک خون الوده به انکل مالاریا از نمونه خون غیر الوده در نمونه های بومی ایران

 1.  

رستمعلی جهاندیده

ارشد بیو الکتریک

بهنام

احمدی نزاد

طبقه بندی تومورهای سینه در تصاویر سونوگرافی با استفاده از ویزگی های ریخت شناسی و ویزگی های بافتی تصویر

 1.  

سیاوش جعفری

ارشد بیو الکتریک

بهنام

فاطمی زاده

شبیه سازی نحوه تشکیل تصویر کشش بافت توسط امواج اولتراسوند

 1.  

محمد رضا

رحیمی پور

ارشد بیو الکتریک

فاطمی زاده

دکتر بهنام

کاربرد تحلیل مولفه های مشستقل ICA

در موضع بابی فعالیت مغز از روی تصاویر FMRI

 1.  

ندا دلال عبدالهی

 

ارشد بیو الکتریک

فاطمی زاده

شمس الهی

طراحی و پیاده سازی روش نوین جهت درون یابی تصاویر در بازسازی بعدی تصاویر پزشکی

 1.  

سید امیر امیری طاری

ارشد بیو الکتریک

فیروز ابادی

طباطبائی

ارزیابی موج دلتا توسط فعالیت الکتریکی قلب

 1.  

اندیشه شیعه بیگی

ارشد بیو الکتریک

معقولی

خورشیدیان و میران بیگی

مدلسازی فرایند رفع عیوب انکساری چشم توسط اکسایمرلیزر

 1.  

یاسمن زندی مهران

ارشد بیو الکتریک

نصر ابادی

دکتر هاشمی گلپایگانی

پردازش غیر خطی سیگنال کمپلکس الکتریکی معده ( MMC ) به منظور تشخیص اختلال عملکردی

 1.  

مهناز اصغر پور

ارشد بیو الکتریک

فیروزآبادی - دکتر ساجدی

مهنام

شبیه سازی تحریکات مغناطیسی کارکردی انتخابگر در هادی حجمی غیر همگن نخاعی شبیه سازی تحریک

 1.  

احمد خرمالی

ارشد بیو الکتریک

فیروز ابادی

مهنام

" شبیه سازی تحریک انتخابی سلولهای گانگلیون شبکیه چشم

 1.  

پریسا رنگرز

ارشد بیو الکتریک

بهنام

فاطمی زاده

شبیه سازی و استخراج ارتعاشات کوچک دیواره قلب به کمک امواج اولتراسوند

 1.  

حامد زیوری ادب

ارشد بیو الکتریک

فیروز ابادی

معقولی

شبیه ساز الکترو مایوگرام EMG STIMULATOR

 1.  

زهره تفضلی بروجردی

ارشد بیو الکتریک

بهنام

فاطمی زاده

استخراج تصاویر نرخ کرنش از روی تصاویر اکو کاردیوگرافی

 1.  

زهرا عینالو

ارشد بیو الکتریک

معقولی

دکتر شهرام معین

حذف نویز و طبقه بندی سیگنالهای صوتی گوارشی با کمک تبدیل ویولت

 1.  

علیرضا انصار

ارشد بیو الکتریک

فاطمی زاده

بهنام

انطباق تصاویر آنژیوگرافی تفاضلی اندامی

 1.  

ساجده رضانیا

ارشد بیو الکتریک

نصر ابادی

دکتر ابو طالبی

کمی سازی بهینه ERP در فرایند حافظه اپیزودیک بر پایه ویژگیهای زمان فرکانس جدید

 1.  

مصطفی اعتمادیان

ارشد بیو الکتریک

فیروز ابادی

فاطمی زاده

پیاده سازی و طراحی واحد کنترلگر سیستم PACS بر روی تلفن همراه

 

 1.  

حکیمه صدر

ارشد بیو الکتریک

بهنام

معقولی

شبیه ساز میدان آکوستیکی در روش درمانی HIFU

 1.  

حسن همتایی

ارشد بیو الکتریک

دکترنصر ابادی

دکتر هاشمی گلپایگانی

بازشناسی هوشمند زبان اشاره فارسی پیاده سازی و مقایسه روشها

 1.  

حامد بهمنی

ارشد بیو الکتریک

دکترنصر ابادی

دکتر هاشمی گلپایگانی

استفاده از مفهوم بازشناسی اجسام بر مبنای توجه بینایی

 1.  

بهاوره هنرور

ارشد بیو الکتریک

دکتر معقولی

دکترفیروز ابادی - دکتربیرانوند

انالیز بیماریهای قلبی به روش داده کاوی با تکنیک استخراج دانش مبتنی بر شهود

 1.  

مهسامحق

ارشد بیو الکتریک

دکترفیروز ابادی

مهندس شیخانی

طراحی و پیاده سازی نرم افزارجهت کمک به درمان بیماریاوتیسم با روش مبتنی بر واقعیت مجازی

 1.  

نیما صهبا

ارشد بیو الکتریک

احمدیان –ریاحی

دکتر ترکمان

پیاده سازی یک الگوریتم کمک تشخیصی در اشکار سازی توده در تصاویر ماموگرافی با استفاده از ویولت، رنکلت و ماشینهای بردار پشتیبان

 1.  

ایمان شیخ اویسی

ارشد بیو الکتریک

دکتر معقولی

دکتر شهرام معین

سیستم بایومتریکی مولتی مودال تایید هویت یبا استفاده از کف دست و صورت

 1.  

مجید رمضان پور اصل

ارشد بیو الکتریک

دکتر جعفری

دکتر هاشمی گلپایگانی

کنترل حرکت یک سیستم دو پای راه اندازی شده با CPG به روش یادگیری تقویتی

 1.  

الناز ارمین

ارشد بیو الکتریک

دکترنصر ابادی

دکتر شمس الهی

بهبود طبقه بندی فعالیتهای ذهنی در تصور حرکت دست چپ و راست با استفاده از ویژکیهای غیر خطی و الگوریتم ژنتیک

 1.  

هدیه السادات ال محمد

ارشد بیو الکتریک

فاطمی زاده

دکتر بهنام

ناحیه بندی تصاویر MRI مغز انسان با استفاده از ویژگی های بافت

 1.  

نسرین شعوری الوار

ارشد بیو الکتریک

دکتر جعفری

دکترنصر ابادی

ارائه یک شبکه عصبی کیاتیک فازی جهت تشخیص تصویر

 1.  

سعیده لطفی محمد اباد

ارشد بیو الکتریک

دکتر جعفرنیا

دکترجامعی

بکارگیری مدل Zee man برای تولید مصنوعی سیگنال HRV در مراحل مختلف خواب

 1.  

محمد کریمی مریدانی

ارشد بیو الکتریک

دکترپولادیان

دکتراسلامی

مصور سازی ECG به منظور تشخیص عارضه ایسکمی

 1.  

سرور بهبهانی

ارشد بیو الکتریک

دکتر نصرابادی

دکتر شریفی- دکتر شمس الهی

بررسی سیگنال EEG در حالت هیپنوتیزم با روش غیر خطی بر مبنای سنکرو نیزاسیون

 1.  

ازاده کمالی تفرشی

ارشد بیو الکتریک

دکتر نصر ابادی

دکتر شمس الهی

بررسی امکان پیش بینی وقوع حمله صرع توسط روشهای غیر خطی مبتنی بر سنکرون شدن

 1.  

مرتضی مدرسی

ارشد بیو الکتریک

دکتر ساجدی

دکتر بهنیا

استخراج ویژگی جهت تایید هویت بر اساس پردازش تصاویر شبکیه

 1.  

سیاوش مزدیسنا

ارشد بیو الکتریک

دکتر جعفری

دکترنصر ابادی

ارزیابی و مدلسازی اثر سیستم ایمنی بر روی سلول های سرطانی بصورت ۲ بعدی و بر اساس اتوماتای سلولی و تئوری بازی ها

 1.  

گلایول نظری

ارشد بیو الکتریک

دکتر جعفری

دکتر فاطمی زاده

بهبود شبکه ANFF جهت کلاسبندی سیگنال های ECG

 1.  

میثم سپاه منصوری

ارشد بیو الکتریک

دکتر بهنام

دکتر فاطمی زاده

کمی سازی فعالیت عضله قلب با استخراج نقاط نشانه در دنباله ای از تصاویر اکو کاردیو گرافی

 1.  

عمادالدین ملک وند

ارشد بیو الکتریک

دکتر معقولی

دکتر بشارت

پیدا کردن فاکتورهای مستعد کننده بروز بیماری کراتکتازی در بیماران تحت لیزیک با توجه به توپوگرافی با اورب اسکن چشم

 1.  

علی شیخانی

دکترا بیو الکتریک

دکتر بهنام-دکتر محمد رضا محمدی

دکتر نوروزی –دکتر هاشمی

پردازش هوشمند برای بررسی سیگنال مغزی (EEG) مربوط به بیماران اوتیسم در مقایسه با افراد سالم

 1.  

الهه اقا بالایی

ارشد بیو الکتریک

دکتر جعفرنیا

دکتر فاطمی زاده

: «بکارگیری هم جوشی فازی در آشکار سازی QRS به روش دو ویولت مورلت و بی اسپلاین

 1.  

محسن ناجی

ارشد بیو الکتریک

دکترفیروز ابادی

دکتر کهریزی

ارزیابی اطلاعاتی ویژگیهای الکترومایوگرام سطحی عضلات تنه و استخراج زیر دسته بهینه به منظور طبقه بندی سطح فعالیت آن و شناسایی رفتار کمردرد مزمن

 1.  

لیلا بحرینی

ارشد بیو الکتریک

دکتر فاطمی زاده

دکتر گیتی

تعقیب ناهنجاری تصاویر تشدید مغناطیسی پستان با استفاده از داده های دینامیکی توزیع ماده کنتراست افزا

 1.  

ایناز بشارت

ارشد بیو الکتریک

دکتر فاطمی زاده

دکتر شمس الهی

طراحی الگوریتم jpeg 2000مبتنی بر ناحیه مورد نظر Region of Interest ) (و بهینه سازی آن توسط الگوریتم ژنتیک برای فشرده سازی تصاویر ماموگرافی

 1.  

محمد رشیدی

ارشد بیو الکتریک

دکتر بهنام

دکتر محمدی – مهندس شیخانی

بررسی امکان تشخیص بیماری اوتیسم با استفاده از آنالیز ICA

 1.  

سامرند شریفی

ارشد بیو الکتریک

دکتر بهنام

دکتر نصرآبادی

استخراج ویژگی های مناسب از سیگنال ECG جهت تصدیق هویت با تاکید بر ویژگی های غیر خطی

 1.  

پارمیدا مرادی

ارشد بیو الکتریک

دکتر فاطمی زاد ه

دکتر کیهانی – دکتر جامعی

حجم سنجی تصاویر تشدید مغناطیسی جهت کمی سازی روند رشد / توقف بیماریهای مغزی

 1.  

کاوه خضری

ارشد بیو الکتریک

دکتر نصرآبادی

دکتر جعفری

بهبود مدل تولید ضربان ساز قلبی (پیس میکر) در سیستم حلقه بسته گردش خون

 1.  

سمیه صراف اسماعیلی

ارشد بیو الکتریک

دکتر نصرآبادی

دکتر جعفری

مدلسازی رشد تومور و پاسخ ایمنی بدن در مقابله با آن با استفاده از معادلات دیفرانسیل فازی

 1.  

فاطمه محمدی

ارشد بیو الکتریک

دکتر جعفرنیا

دکتر فیروزابادی

طراحی و ساخت سیستم بیو فیدبک ارتباط قلبی بر اساس پسخور سیگنال قلبی شبیه سازی شده فرد فرستنده

 1.  

طاهره پیش بین

ارشد بیو الکتریک

دکتر فیروزابادی

دکتر جعفرنیا

طراحی و پیاده سازی شبیه ساز کامپیوتری سیگنال الکتروکاردیوگرام قلبی بر اساس ارزیابی و آزمایشات تجربی ارتباط قلبی

 1.  

سکینه یحیی زاده

ارشد بیو الکتریک

دکتر فیروزابادی – دکتر حق جو

مهندس پروانه

مقایسه مدلهای غیر پارامتری و آشوبگونه ی سیگنال ECG سطحی و الکترو گرام داخل قلبی

 1.  

مریم بنی مصطفی عرب

ارشد بیو الکتریک

دکتر ساجدی

دکتر سید صالحی- مهندس محمودیان

رویکرد کمی برای سنجش و کاهش شدت وزوز شنوایی با استفاده از تحریک آکوستیکی

 

 

 1.  

مریم احمدی

ارشد بیو الکتریک

دکتر جعفری

دکتر فلاح

کنترل پیش بین سطح گلوکز و تنظیم تزریق انسولین به روش فازی

 1.  

شاهین ابراهیمی

ارشد بیو الکتریک

فاطمی زاده

دکتر بهنام

طراحی یک مدل شکل پذیر هندسی – پارامتری جهت استخراج لبه های تصاویر پزشکی

 1.  

سید محمد علی ریاضی

دکترا بیو الکتریک

دکتر توحید خواه –دکتر مرادی

دکتر صدفی -اسماعیلی

ریختاوری ژیراه

 

 

 

 1.  

محمد صالح خواجه حسینی

ارشد بیو الکتریک

دکترفیروز ابادی-دکتر فلاح

مهندس رضازاده

پیاده سازی واسط صندلی چرخدار با استفاده از سیگنالهای سه کاناله پیشانی و لحاظ معیار مقدورات احساسی

 1.  

مهرزاد صادقی

ارشد بیو الکتریک

دکتر جعفری

دکتر فیروزابادی- دکتر شهیدی

بررسی رفتار آشوبگونه ی لرزش در بیماران پارکینسونی تحت درمان DBS

 1.  

لیلا امیری

ارشد بیو الکتریک

دکتر پولادیان

دکتر غریب زاده

مدلسازی سیستم تنفسی افراد نرمال و بیماران آسم

 1.  

صابر کریمی نژاد

ارشد بیو الکتریک

دکتر پولادیان

مهندس ریاضی

ارزیابی کمر درد به کمک نقاط طب سوزن درمانی

 1.  

سونیا طبیبی

ارشد بیو الکتریک

دکتر ساجدی

دکتر فرهادی

بهبود کارایی و ارزیابی سیستم کاشت حلزونی چند الکترودی با استفاده از مدل سنتز سیگنال

 1.  

صدف محرری

ارشد بیو الکتریک

دکتر جعفرنیا

دکتر نصرآبادی

کمی سازی احساسات ناشی از رنگ بر مبنای پارامترهای سیگنال قلبی

 1.  

محمد علی نزاکتی

ارشد بیو الکتریک

دکتر معقولی

دکتر فلاحیان

کاربرد تکنیک های داده کاوی در بررسی توالی های DNA

 1.  

عیسی رضازاده

ارشد بیو الکتریک

دکتر معقولی

دکتر فاطمی زاده

تایید هویت از طریق تصویر کف دست به کمک AdaBoost با حاشیه نرم

 1.  

مهدی صادقی

ارشد بیو الکتریک

دکتر معقولی

دکتر معین

تایید هویت از روی چهره با استفاده از شبکه های ایمنی مصنوعی

 1.  

الهه یار قلی

ارشد بیو الکتریک

دکتر نصرآبادی

دکتر علی شریفی

بررسی ویژگیهای آشوبگونه سیگنال EEG حاصل از فعالیت ذهنی در حالت هیپنوتیزم

 1.  

ایمان محمد رضازاده

دکترا بیو الکتریک

دکتر فیروزابادی

دکتر هاشمی گلپایگانی

بررسی اثر یادگیری و خود ساماندهی الگو های حرکتی دست سایبر نتیکی با استفاده از محیط تعاملی واقعیت مجازی

 1.  

سمیه رئیس دانا

دکترا بیو الکتریک

دکتر هاشمی گلپایگانی

دکتر میر نجفی زاده- دکتر فیروزآبادی

مدلسازی و کنترل بیماری صرع از دیدگاه دینامیک چند پایداری و انتقال فاز دینامیکی

 1.  

فاطمه دادخواه چیمه

ارشد بیو الکتریک

دکتر معقولی

دکتر فاطمی زاده

استفاده از ویژگی های چهره و استخراج کیفیت برای استفاده در سیستم مولتی مودال بایومتریک جهت تایید هویت

 1.  

اصغر تاره

ارشد بیو الکتریک

دکتر جعفرنیا

دکتر جعفری

طبقه بندی فازی بیماریهای دریچه ای- دیواره ای مادرزادی قلبی به کمک سیگنال PCG

 1.  

مریم هاشمی

ارشد بیو الکتریک

دکتر جعفری

دکتر نصرآبادی

مدلسازی فازی – آشوبگونه دینامیک رفتار مغز در بیماری صرع با استفاده از سیگنال EEG

 1.  

لیلا طاهری

ارشد بیو الکتریک

دکتر جعفری

دکتر نصرآبادی

طراحی شبکه نوروفازی خودساختار با استفاده از الگوریتم های تکاملی

 1.  

محسن علاوش شوشتری

ارشد بیو الکتریک

دکتر معقولی

دکتر بدیع

طراحی طبقه بندی کننده مبتنی بر تصویر کاوی به منظور تشخیص افتراقی تصاویر ماموگرافی با اشعه ایکس

 1.  

فاطمه ادایی

ارشد بیو الکتریک

دکتر جعفرنیا

دکتر نصرآبادی

تخمین برون ده قلبی با استفاده از شکل موج فشار خون شریانی به کمک شبکه عصبی

 1.  

مرتضی زنگنه سروش

ارشد بیو الکتریک

دکتر معقولی

دکتر بدیع - دکتر حسینی

" آنالیز بیماریهای قلبی به روش داده کاوی با استفاده از تئوری شواهد بر مبنای ترکیب باور افراد خبره و طبقه بندی کننده های کلاسیک

 1.  

رویا خاشعی راد

ارشد بیو الکتریک

دکتر بهنام

دکتر توکلی

استفاده از ویژگی های چهره و استخراج کیفیت برای استفاده در سیستم مولتی مودال بایومتریک جهت تایید هویت

 1.  

طیبه خاوری پاقلعه

ارشد بیو الکتریک

دکتر پولادیان

دکتر غریب زاده

طبقه بندی فازی بیماریهای دریچه ای- دیواره ای مادرزادی قلبی به کمک سیگنال PCG

 1.  

ناصر صفدریان

ارشد بیو الکتریک

دکتر جعفرنیا

دکتر نصرآبادی- دکتر متینی

بکارگیری روش های تشخیص الگو جهت تعیین شدت و محل ایسکمی قلبی با استفاده از BSPM

 1.  

فریدون نوشیروان

دکترا بیو الکتریک

دکتر فلاح

دکتر جعفری

کنترل بازوی دو لینکه با بکار گیری مدل عملگر های فازی عضله در یک صفحه با استفاده از روشهای یادگیری تقویتی آشوب

 1.  

سحر جهانی

ارشد بیو الکتریک

دکتر فاطمی زاده

دکتر ستاره دان

پردازش تصاویر میکروسکوپی کروموزمها به منظور شناسایی، استخراج و تفکیک کروموزمهای متقاطع

 1.  

مرسده جهان سیر

ارشد بیو الکتریک

دکتر فیروزآبادی

دکتر نصرآبادی

استخراج و ارزیابی اطلاعاتی ویژگی های سیگنال مغزی به منظور کاهش جلسات یادگیری فرآیند تقویت حافظه نوروفیدبکی در بانوان

 1.  

سامان پروانه

دکترا بیو الکتریک

دکتر هاشمی گلپایگانی

دکتر حق جو- دکتر فیروزآبادی

ارائه مدل دینامیک پویای غیر خطی قلب بر اساس شخص های عام مدل آشوبگونه و کمی کردن سیر درمان آن در ارتباط با رفتار بیمارگونه دهلیز

 1.  

همایون ابراهیمیان

دکترا بیو الکتریک

دکتر فیروزابادی

دکتر جان احمدی

مدلسازی پارامتریک سلول تحریک پذیر در شرایط تحریک میدان مغناطیسی ELF خارجی ۵۰و۲۱۷ هرتز

 1.  

مهدی آذرنوش

دکترا بیو الکتریک

دکتر نصر آبادی

دکتر محمدی – دکتر فیروزآبادی

سیر تحول پارامترهای پویای غیر خطی سیگنال ECG در فعالیت طولانی مدت مبتنی بر توجه

 1.  

گلشن فیضی

ارشد بیو الکتریک

دکتر ستاره دان دکتر - کسائیان

دکتر بهنام

استخراج مرزهای رگ در تصاویر IVUS با استفاده از روش منطق فازی و تحلیل چند مقیاسی

 1.  

محسن صادقی

ارشد بیو الکتریک

دکتر جعفرنیا

دکتر معقولی

شبیه سازی سیگنال EMG سوزنی ، در اختلالات عصبی عضلانی

 1.  

زهرا کوچکی

ارشد بیو الکتریک

دکتر نصرآبا دی

دکتر معقولی

بهبود مدل توجه بینایی با استفاده از تلفیق غیر خطی نقشه های ویژگی

 1.  

پوریا سرلک

ارشد بیو الکتریک

دکتر جعفری

دکتر ستاره دان

" طبقه بندی آریتمی های قلبی بر اساس استخراج ویژگی های غیر خطی و آشوبگونه و فضای فاز از سیگنال ECG , HRV

 1.  

زینب خدا کرمی

ارشد بیو الکتریک

دکتر فیروزآبادی

دکتر نصرآبادی

مقایسه و ارزیابی اطلاعاتی ویژگی های خطی و غیر خطی سیگنالهای Oz-EEG در سیستم نورو فیدبک بهسازی گاما و طبقه بندی اتصال ویژگی دیداری و هوش سیال در بانوان دانشجو سالم

 1.  

فرنوش سعادتی

ارشد بیو الکتریک

دکتر معقولی

دکتر ساجدی

تایید هویت بر پایه تصاویرگوش خارجی به روش هم جوشی ویژگی های حاصل از تبدیل کانتورلت و ویژگی های هندسی گوش

 1.  

شاهین چائی کار

ارشد بیو الکتریک

دکتر فیروزآبادی

دکتر نصرآبادی

طیقه بندی سیگنالهای EEG سر و پیشانی افراد سیگاری در تشخیص تمایل به مصرف سیگار مبتنی بر روشهای غیر خطی

 1.  

مسلم بگل

ارشد بیو الکتریک

دکتر معقولی

دکتر فاطمی زاده

تشخیص زنده بودن اثر انگشت در سیستم های بیو متریک

 1.  

سید یحیی حسینی

ارشد بیو الکتریک

دکتر ساجدی

دکتر فیروزآبادی

بهبود روش تحریک الکتریکی در اتصال نورون – نیمه هادی

 1.  

حسام علی نیا زارع

ارشد بیو الکتریک

دکتر بهنام

دکتر فاطمی زاده

پردازش تصاویر اکوکاردیو گرافی توسط روش تجزیه به مدهای تجربی

 1.  

حسین کریمی

ارشد بیو الکتریک

دکتر فاطمی زاده

دکتر معقولی

انتخاب دسته ویژگی مناسب از تصاویر زاویه دار عنبیه به منظور بازشناسی افراد

 1.  

مجید قشونی

دکتری بیو الکتریک

دکتر فیروزابادی

دکتر هاشمی گلپایگانی – دکتر خلیل زاده

طراحی و پیاده سازی یک سیستم نوروفیدبک جهت تقویت حافظه بیماران آلزایمری

 1.  

ایل ناز آرامی

ارشد بیو الکتریک

دکتر بهنام

دکتر علیزاده ثانی

بررسی تغییرات ارتعاشات دیواره عروق نسبت به سن

 1.  

امید ملک پور

ارشد بیو الکتریک

دکتر فیروزابادی

دکتر جعفری

کنترل صندلی چرخدار هوشمند مجازی توسط بیو سیگنال های پیشانی با استفاده از آموزش online شبکه فازی ANFIS در شرایط محیطی متفاوت

 1.  

مانا ترجمان

دکتری بیو الکتریک

دکتر فاطمی زاده

دکتر بدیع

بازیافت تصاویر تشدید مغناطیسی انسان مبتنی بر محتوی

 1.  

الهام اطلسی روشنی

ارشد بیو الکتریک

دکتر فاطمی زاده

دکتر اخلاق پور

تحلیل حساسیت نقاط نشانه بر روی کارایی روش های انطباق تصاویر پزشکی و ارائه رهنمون هایی جهت انتخاب نقاط نشانه

 1.  

میترا بوذری

ارشد بیو الکتریک

دکتر نصرآبادی

دکتر شریفی

بررسی هیپنوتیزم پذیری توسط پردازش سیگنالهای EEG با استفاده از روش های خوشه بندی مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی

 1.  

سعید غضنفری

ارشد بیو الکتریک

دکتر فیروزآبادی

دکتر نصرآبادی

کنترل حرکت روبات مسیر بات در محیط مجازی با ترکیب ویژگی های امواج ریتمیک و پتانسیل های برانگیخته مغزی

 1.  

فاطمه یوسف زاده

ارشد بیو الکتریک

دکتر نصرآبادی

دکتر فیروزآبادی

طبقه بندی احساسات شادی و غم با استفاده از سیگنال EEG بر روی بانوان دانشجو سالم با استفاده از صورتهای EK man

 1.  

سمانه مهدی نظر

ارشد بیو الکتریک

دکتر جعفرنیا

دکتر نصرآبادی

مدلسازی سیگنال ECG با در نظر گرفتن محل و شدت انفارکتوس قلبی MYOCARDIAL INFARCTION

 1.  

مریم خدیوفر

ارشد بیو الکتریک

دکتر جعفرنیا

دکتر نصرآبادی

ارتقاء مدل برگمن با استفاده از پارامتر فشار خون

 1.  

مهدیه لطفی هرمز آبادی

ارشد بیو الکتریک

دکتر پولادیان

دکتر نصرآبادی

تشخیص نوع تومور پستان به کمک آنالیز رفتار آشوبگونه ماده حاجب در MRM

 1.  

راحله توکلی

ارشد بیو الکتریک

دکتر ساجدی

دکتر فیروزآبادی

شبیه‌سازی تاثیر مکان و پروتکل تحریک برای ارزیابی و بهبود عملکرد تحریک جریان مستقیم عبور کننده از پوست TDCS ( Transcranial Direct Current Stimulation

 1.  

سیما سهیلی خواه

ارشد بیو الکتریک

دکتر شیخانی

دکتر قربانی شریف

تعیین کانون PVC در قلب با استفاده از سیگنال ECG و مقایسه با EPS (مطالعات الکتر فیزیولوژی)

 1.  

مهسا آرامی

ارشد بیو الکتریک

دکتر فاطمی زاده

دکتر ستاره دان

ناحیه بندی تصاویر تشدید مغناطیسی از طریق انطباق به اطلس

 1.  

الهه قرگوزلو

ارشد بیو الکتریک

دکتر علی شیخانی

دکتر رضا رستمی

نقش نوروفیدبک در تغییرات علائم و عملکرد کودکان مبتلا به اختلالات طیف در خود ماندگی در سطح رفتار و مغز

 1.  

احسان آرائ

ارشد بیو الکتریک

دکتر کیوان معقولی

دکتر فربد رزازی

جدا سازی کور منابع گفتار با ترکیب کانولوتیو با استفاده از دو میکروفون

 1.  

حسینعلی شیبانی فرد

ارشد بیو الکتریک

دکتر جعفری

دکتر احمدیان

بخش بندی تصویر براساس نمایش درختی ابر اتصالات در اندازه گیری اتصالات فازی و طراحی فیلترهای فازی مرتیط با آن

 1.  

آزاده نوریان قادیکلائی

ارشد بیو الکتریک

دکتر جعفرنیا

دکتر نصرآبادی

استفاده از تبدیل ویولت در تعیین مکان انفارکتوس میوکارد با استفاده از سیگنال الکترو- کاردیوگرام

 1.  

پریسا سید جعفررنگرز

دکتری بیو الکتریک

دکتر بهنام- دکتر توکلی

دکتر شخص سلیم

تشخیص جراحت های HIFU برمبنای پردازش سیگنال های RF اولتراسوند

 1.  

مهدی لک

ارشد بیو الکتریک

دکتر جعفرنیا

دکتر ستاره دان

یک مدل غیر خطی برای تولید سیگنال HRV با استفاده از مدل IPFM و تئوری آشوب

 1.  

رضا رشیدیان

ارشد بیو الکتریک

دکتر بهنام

دکتر امانپور

آنالیز سیگنال رادیو فرکانسی اکو شده از بافت سینه به منظور استخراج مشخصات توده های سینه

 1.  

مسعود عزیزی

ارشد بیو الکتریک

دکتر ستاره دان

دکتر بهنام

تشخیص بافت سرطانی در افراد مشکوک به سرطان غده تیروئید با استفاده از تصاویر امواج فرا صوت

 1.  

ندا صادق جولا

ارشد بیو الکتریک

دکتر کیوان معقولی

دکتر عمادالدین فاطمی زاده

یک روش ترکیبی جدید برای حفاظت از الگوی اثر انگشت با استفاده از تکنیک های biometric salting , Fuzzy Vault

 1.  

فرناز ظهور پرواز

ارشد بیو الکتریک

دکتر عمادالدین فاطمی زاده

دکتر حمید بهنام

 

انطباق غیر سخت تصاویر پزشکی با استفاده از روش برش گراف

 

 1.  

میلاد عطارزاده

ارشد بیو الکتریک

دکتر حمید بهنام

 

دکتر صدیقه کهریزی

 

استخراج ویژگی های اکوستیکی ماهیچه ساعد از روی سیگنال رادیو فرکانسی اولتراسوند جهت سنجش میزان توانایی ماهیچه

 1.  

علیرضا حق نگهدار

ارشد بیو الکتریک

دکتر نصرآبادی

دکتر شاپور محمدی

 

تعیین گروه های هیپنوتیزم پذیری با بکارگیری طیف نمای لیاپانوف سیگنال EEG

 

 1.  

سمانه رضائی نجف آبادی

ارشد بیو الکتریک

دکتر حمید بهنام

دکتر فاطمی زاده

نهان نگاری متن در تصاویر سونوگرافی

 

 1.  

مریم آیرملو

ارشد بیو الکتریک

دکتر ستاره دان

دکتر شمس الهی

محدوده زمانی و فرکانسی بیشینه شدن اطلاعات در سیگنالهای ECOG ناشی از تصور حرکتی به منظور بهبود نتایج طبقه بندی

 1.  

نیلوفر یوسفی

ارشد بیو الکتریک

دکتر کیوان معقولی

دکتر عمادالدین فاطمی زاده-دکتر گرشاسبی

بهبود روشهای کشف بیو مارکرها و طبقه بندی سرطان بر پایه الگوریتم های هیبرید بهینه سازی و ماشین بردار پشتیبان فازی در داده های بیان ژن

 1.  

شیوا پیرهادی

ارشد بیو الکتریک

دکتر کیوان معقولی

دکتر نصرآبادی-دکتر گرشاسبی

انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری در داده های طیف سنجی جرمی جهت کشف بیو مارکرهای سرطانی

 1.  

سمیرا وفای

ارشد بیو الکتریک

دکتر نادر جعفرنیا دابانلو

دکتر کیوان معقولی

طبقه بندی سیگنال EEG در سیستمهای واسط مغز کامپیوتر با استفاده از ویژگی های فرکتال و آنالیز نرو- فازی با کمک الگوریتم ژنتیک

 1.  

ملیکا هادی پور جمالی

ارشد بیو الکتریک

دکتر ساجدی

دکتر نصرآبادی

شیبه سازی وبهسازی در تحریک الکتریکی چند الکترودی شبکیه با استفاده از مدل Bidomain

 1.  

مهدی آسترکی

ارشد بیو الکتریک

دکتر حمید بهنام

دکتر زهرا علیزاده ثانی

بخش بندی عضله قلب از تصاویر اکوکاردیو گرافی دو بعدی به کمک مدل های شکل پذیر

 1.  

پیمان عبدی زاده کری بزرک

ارشد بیو الکتریک

دکتر نادر جعفرنیا دابانلو

دکتر امیر همایون جعفری

مدلسازی ریاضی سیگنال HRV براساس مدل IPFM با استفاده از نگاشت چرخشی

 1.  

حسین کلیبری نوتاش

ارشد بیو الکتریک

دکتر نادر جعفرنیا دابانلو

دکتر ستاره دان

استخراج اطلاعات از سیگنالهای جریان خون داپلر به وسیله الگوریتم مچینگ پرسویت جهت تشخیص میزان تنگی شریان کاوتید

 1.  

مهسا حسنی

ارشد بیو الکتریک

دکتر نصرآبادی

دکتر مهدی آذرنوش

بررسی تغییرات خستگی ذهنی بر پایه تکنیک های خوشه یابی سیستم ایمنی مصنوعی بر روی سیگنال EEG

 1.  

سعید درویشی

دکتری بیو الکتریک

دکتر بهنام

دکترپولادیان

ارزیابی عملکرد دیواره بطن چپ با بکارگیری مدل تغییر شکل پذیر در توالی تصاویر اکوکاردیو گرافی

 1.  

محمد مهدی خلیل زاده

دکتری بیو الکتریک

دکتر فاطمی زاده

دکتر بهنام

رویکرد نوین بر پایه نمایش تنک به منظور بهبود و ناحیه بندی تصاویر پزشکی

 1.  

سید احسان تهامی

دکتری بیو الکتریک

دکترجعفری

دکتر فلاح

ارائه مدلی مبتنی بر استراتژی خود سازماندهی تکاملی برای کنترل حرکت مهارتی

 1.  

مجید حمیدی

ارشد بیو الکتریک

دکتر معقولی

دکتر فاطمی زاده

تشخیص هویت افراد در هنگام صحبت کردن با آنالیز تصاویر متوالی چهره

 1.  

داروین باران نژاد

ارشد بیو الکتریک

دکتر جعفری

دکتر نادر جعفرنیا دابانلو

مدلسازی فعالیت الکتریکی قلب از طریق سنکرون سازی فازدر اسیلاتورهای آشوبگونه کوپل شده

 1.  

فاطمه فرخ شاد

ارشد بیو الکتریک

دکتر نصرآبادی

دکتر شریفی

تخمین هیپنوتیزم پذیری از روی سیگنال EEG حالت نرمال توسط Wavelet SVM

 1.  

بشری عمید

ارشد بیو الکتریک

دکتر کیوان معقولی

دکتر ضرابی

پیش بینی ساختار سه بعدی پروتئین با استفاده از روش کاوش قوانین انجمنی

 1.  

رویا درخشانفر

ارشد بیو الکتریک

دکتر ستاره دان

دکتر حمید بهنام- دکتر مهدی محسنین مشیری

بررسی ارتباط وسعت هایپرتروفی عضله بطن چپ با میزان نارسایی دریچه آئورت و میترال با پردازش تصاویر داپلر بافت

 1.  

بنفشه افشاری

ارشد بیو الکتریک

دکتر فاطمی زاده

دکتر نصرآبادی

بازیابی تصاویر ماموگرافی مبتنی بر محتوا با کمک نقشه برجستگی

 1.  

نسرین امینی

ارشد بیو الکتریک

دکتر فاطمی زاده

دکتر حمید بهنام

همجوشی تصاویر MRI-PET مبتنی بر تبدیلات ویولت هندسی

 1.  

سامیه دیرین

ارشد بیو الکتریک

دکتر کیوان معقولی

دکتر ضرابی

استخراج دانش جهت تمایز پپتیدهای ضد میکروبی بر اساس ساختمان – فعالیت

 1.  

سعید فتوحی

ارشد بیو الکتریک

دکتر امیر همایون جعفری

دکتر نصرآبادی

تلفیق الگوریتم کلونی مورچه در شبکه اسپایکی نرون در مجزا سازی تصاویر MRI

 1.  

نوشین جهانبخش

ارشد بیو الکتریک

دکتر کیوان معقولی

دکتر فاطمی زاده – دکتر مصطفی نادری

ایریدولوژی (تشخیص بیماریهای تیروئید و کلسترول بالای خون از طریق عنبیه)

 1.  

آزاده پرهام

ارشد بیو الکتریک

دکتر نادر جعفرنیا دابانلو

دکتر کیوان معقولی

پیش بینی مرگ ناگهانی در بیماران ( HCM ) از روی پتانسیل های تاخیر

 1.  

سپیده حاتمی کیا

ارشد بیو الکتریک

دکتر کیوان معقولی

دکتر نصرآبادی

مطالعه ی دینامیک خوشه های فعالیت چند کاناله EEG در احساسات

 1.  

یاسمن زندی مهران

دکتری بیو الکتریک

دکتر فیروزآبادی

دکتر رستمی

تاثیر کلینیکی سیستم نورو فیدبک بر اساس تابع پس خوری فعال از سیگنال EEG در تلفیق تاثیر غیر فعال تابش ELF

 1.  

 

نسرین شعوری

دکتری بیو الکتریک

دکتر فیروزآبادی

دکتر بدیع

 

تعیین ویژگی های افتراقی موثر الکتروانسفالوگرام مرتبط با مهارت های هنری تجسمی به منظور توان افزایی نوروفیدبکی الگوهای شناختی – ذهنی انسان

 1.  

سرور بهبهانی

دکتری بیو الکتریک

دکتر جعفرنیا دابانلو

دکتر نصرآبادی

تشخیص و پیش بینی حملات صرعی با استفاده از سیگنالهای ECG

 1.  

بهمن ۹۲

۱۶۴.

بابک مومن

ارشد بیو الکتریک

دکتر جعفرنیا

دکتر فاطمی زاده

- دکتر بهنام

کاهش آرتیفکت reverberation در تصاویر اولتراسوند با استفاده از پردازش تصویر در حوزه ویولت

۱۶۵.

الهه مسعودی نژاد

ارشد بیو الکتریک

دکتر علی شیخانی

دکتر فاطمی زاده

استخراج ویژگیهای افتراقی گره های ریوی خوش خیم و بدخیم از تصاویر CT

166.

الهام جان محمدی  سنقری

ارشد بیو الکتریک

دکتر کیوان معقولی

دکتر فاطمی زاده

سیستم چند وجهی تشخیص هویت مبتنی بر تصویر پشت بند انگشت دست با بکارگیری تبدیل کنتورلت

۱۶۷.

سارا باقر زاده

ارشد بیو الکتریک

دکتر علی شیخانی

دکتر حمید بهنام

ارزیابی اطلاعاتی آنتروپی EEG چند کاناله کودکان مبتلا به اوتیسم

۱۶۸.

حمید ابوئی

ارشد بیو الکتریک

دکتر حمید بهنام

دکتر فاطمی زاده

بخش بندی تصاویر سونوگرافی پستان جهت تفکیک توده های خوش خیم و بدخیم

۱۶۹.

مانا طائب

ارشد بیو الکتریک

دکتر شمس الهی

دکترفرناز قاسمی

تشخیص پتانسیل خطای تعاملی در سیگنالهای مغزی

۱۷۰.

حمید مجیدی

ارشد بیو الکتریک

دکتر نادر جعفرنیا دابانلو

دکتر ستاره دان

طبقه بندی شش نوع آرتیمی قلبی به کمک ویژگی های استخراج شده از توابع مد ذاتی سیگنال HRV

171.

زهرا رضایی

ارشد بیو الکتریک

دکتر ستاره دان

دکتر نادر جعفرنیا دابانلو

پیش بینی شروع حملات فیبریلاسیون دهلیزی با استفاده از آمارگان های مرتبه بالا ازضرایب WPD

172.

زهرا گیوه چین

ارشد بیو الکتریک

دکتر ستاره دان

دکتر نصرآبادی

تشخیص بیماری شیزوفرنی در فعالیتهای ( tasks ) مختلف مغز بوسیله داده های ( fMRI )

۱۷۳.

زهرا عصاری

ارشد بیو الکتریک

دکتر حمید بهنام

دکتر زهرا علیزاده ثانی

انطباق مکانی – زمانی توالی تصاویر اکوکاردیوگرافی و تشدید مغناطیسی قلبی

۱۷۴.

ایوب شکر الهی

ارشد بیو الکتریک

دکتر نصرآبادی

دکتر کیوان معقولی

طبقه بندی احساسات با استفاده از سیگنال های مغزی EEG و محیطی (Peripheral)

175.

فرزانه رفیعی

ارشد بیو الکتریک

دکتر ستاره دان

دکتر فاطمی زاده

تخمین سن افراد با آنالیز تصاویر چهره

۱۷۶.

علی خالقی

ارشد بیو الکتریک

دکتر شیخانی - دکتر محمدی

دکتر نصرآبادی

تحلیل و طبقه بندی سیگنالهای مغزی ( EEG ) به منظور تشخیص نوع ۱و نوع ۲ اختلال دو قطبی

۱۷۷.

مرضیه سادات میری

ارشد بیو الکتریک

دکتر علی شیخانی

دکتر خسرو صادق نیت

تشخیص افسردگی در افراد مبتلا به اختلالات خواب با استفاده از آنالیز EEG خواب

۱۷۸.

طلایه قدسی زاد

ارشد بیو الکتریک

دکتر حمید بهنام

دکتر علیزاده –ثانی

کمی سازی پیچش قلب با پردازش تصاویر اکوکاردیو گرافی

۱۷۹.

مهرداد اسکندری

ارشد بیو الکتریک

دکتر نادر جعفرنیا دابانلو

دکتر پولادیان

طبقه بندی بیماریهای دریچه ای قلبی مادرزادی از روی سیگنال PCG به کمک روش EMD

180.

محسن ناجی

دکتری بیو الکتریک

دکتر فیروزآبادی

دکترآزاد فلاح

بازشناسی احساسات در هنگام گوش دادن به موسیقی بر اساس همجوشی اطلاعات EEG پیشانی و ECG

181.

 

 

 

شهریور 93

 

۱۸۲.

مهدی عبدالصالحی

دکتری بیو الکتریک

دکتر نصر آبادی

دکتر فیروزآبادی- دکتر شریفی

بررسی تغییرات کمیت های غیر خطی سیگنال EEG در احساسات شادی ، غم و خنثی

۱۸۳.

هیلدا عظیمی

ارشد بیو الکتریک

دکتر فاطمی زاده

دکتر ستاره دان

استخراج ارتباط موثر در بیماران مبتلا به اختلال اوتیسم با بکارگیری تصویر برداری تشدید مغناطیسی عملکردی

۱۸۴.

علی اکبر علی دوست قادیکلائی

ارشد بیو الکتریک

دکتر نصرآبادی

دکتر زهرا جعفری

تحلیل و طبقه بندی پاسخ برانگیخته شنوایی ساقه مغز ( ABR ) به منظور تشخیص ( ADHD ) توسط پردازش غیر خطی سیگنالهای مغزی

۱۸۵.

حمید حسین وردی

ارشد بیو الکتریک

دکتر شمس الهی

دکتر ستاره دان

تخمین پیوسته حرکت انگشتان دست با استفاده از پردازش سیگنال های مغزی

۱۸۶.

درین خزائی

ارشد بیو الکتریک

دکتر ستاره دان

دکتر شمس الهی

کمی سازی سطح استرس و مطالعه اثر موسیقی بر کاهش آن

۱۸۷.

مژگان قدرتی

ارشد بیو الکتریک

دکتر فاطمی زاده

دکتر حمید بهنام

اندازه گیری آتروفی مغزی با استفاده از الگوریتم دی بور در انطباق تصاویر ام. آر. آی

۱۸۸.

نیما محسنی بندپی

ارشد بیو الکتریک

دکتر نادر جعفرنیا دابانلو

دکتر فیروزآبادی

ارائه مدل محاسباتی بازشناسی اشیاء مبتنی بر یافته های زمان پردازش در سیستم بینایی با استفاده از EEG

189.

مریم پرهیز کار

ارشد بیو الکتریک

دکتر ستاره دان

-

مدلسازی حلزون گوش به منظور ارزیابی نحوه عملکرد سیستم های کاشت حلزون

۱۹۰.

فائزه فولاد

ارشد بیو الکتریک

دکتر نادر جعفرنیا دابانلو

دکتر فاطمی زاده

محاسبه IMT با استفاده از روش بخش بندی فازی در تصاویر سونوگرافی کاروتید

۱۹۱.

مرضیه دانشی کهن

ارشد بیو الکتریک

دکتر نصرآبادی

-

استخراج ضربان قلب از تصاویر ویدئویی به روش تقویت رنگ و بزرگنمایی حرکت

۱۹۲.

مریم تجزیه چی

ارشد بیو الکتریک

دکتر فیروزآبادی

دکتر شمس الهی

تعیین کانال بهینه و ویژگی افتراقی مشاهده سبک های نقاشی از روی سیگنال الکترو انسفالوگرام هنرمندان

۱۹۳.

فاطمه احمدی بخش

ارشد بیو الکتریک

دکتر شمس الهی

دکتر نصرآبادی

آشکار سازی نوسانات فرکانس بالا در سیگنال مغزی

بهمن ۹۳

۱۹۴.

ابولفضل میرانی

ارشد بیو الکتریک

دکتر علی شیخانی

دکتر احمد رضا طلاایی پور

استخراج ویژگیهای افتراقی فعالیت سیگنالهای EMG صورت در حالت حداکثر تماس دندانی در ناهنجاریهای فکی

۱۹۵.

الناز وفائی

ارشد بیو الکتریک

دکتر فیروزآبادی

دکتر بدیع

طراحی و پیاده سازی الگوریتم هوشمند تعیین آستانه فازی و مقایسه آن با روش معمولی در نوروفیدبک افزایش تمرکز

۱۹۶.

مهدیه زمانی

ارشد بیو الکتریک

دکتر فاطمی زاده

دکتر مریم ابوالحسنی

گرید بندی نئوپلازم های مثانه با کمک پردازش تصاویر بافت شناسی

۱۹۷.

پریسا نیک نژاد

ارشد بیو الکتریک

دکتر کیوان معقولی

دکتر فرشید باباپور مفرد

تایید هویت چند وجهی از طریق تصویر لب با استفاده از تبدیل ویولت

۱۹۸.

سعید موثر

ارشد بیو الکتریک

دکتر کیوان معقولی

دکتر نصرآبادی

تشخیص احساسات با اسنتفاد از ویژگی های فازی

۱۹۹.

الناز گلچین

ارشد بیو الکتریک

دکتر ستاره دان

دکتر حمید بهنام

تعیین پارامترهای بهینه فیلتر Non Local Means به منظور بهبود کیفیت تصاویر سونوگرافی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

۲۰۰.

الهه عباسی

ارشد بیو الکتریک

دکتر حمید بهنام

دکتر علیزاده –ثانی

اندازه گیری ضخامت دیواره ی قلب با استفاده از سیگنال RF اولتراسونیک

۲۰۱.

لیلا معمارزاده

ارشد بیو الکتریک

دکتر فیروزآبادی

-

طراحی ماشین نوروفیدبک دو سویه تطبیقی برای افزایش دقت و صحت طبقه بندی دو حالت تصور راست و چپ در محیط مجازی

۲۰۲.

فرشته اردای زارع

ارشد بیو الکتریک

دکتر کیوان معقولی

-

تایید هویت افراد به کمک ترکیب ویژگی های استاتیک و دینامیک تصاویر فشار کف پا

۲۰۳.

منصوره راجی

ارشد بیو الکتریک

دکتر نوشیروان

-

مدلسازی حرکت دو پا به همراه عضلات با استفاده از یادگیری تقویتی

۲۰۴.

زهرا سعیدی

ارشد بیو الکتریک

دکتر کیوان معقولی

-

شناسایی هویت رفتاری بر اساس بازی با کمک مدل پنهان مارکوف

۲۰۵.

مائده غلامپور

ارشد بیو الکتریک

دکتر نادر جعفرنیا دابانلو

-

آنالیز VCG جهت تشخیص بیماریهای قلبی به کمک شبکه های عصبی مصنوعی

۲۰۶.

سحر چراغی

ارشد بیو الکتریک

دکتر علی شیخانی – دکتر نصرآبادی

-

پیش بینی میزان مقاومت باکتری های رایج در برابر آنتی بیو تیک (آموکسی سیلین) با استفاده از شبکه های عصبی با ناظر

۲۰۷.

شریفه حسینی

ارشد بیو الکتریک

دکتر علی شیخانی- دکتر محمودیان

دکتر ساوه

کمی سازی اثر درمانی تحریک جریان مستقیم از طریق جمجمه ( tDCS ) بر بیماران مبتلا به تینیتوس با استفاده از پتانسیل های مغزی وابسته به رخداد ( ERP )

۲۰۸.

راحیل ابوعلی

ارشد بیو الکتریک

دکتر کیوان معقولی

-

اثر خستگی دست در مشخصات دینامیکی و استاتیکی امضاء

۲۰۹.

محمد اله خواه

ارشد بیو الکتریک

دکتر حمید بهنام

دکتر جهانگیر توکلی

اندازه گیری غیر تهاجمی تغییرات دما در هایپر ترمیا با تحلیل EMD سیگنالهای RF اولتراسوند

۲۱۰.

هاله خیاط زاده بیدگلی

ارشد بیو الکتریک

دکتر فیروزآبادی

-

بررسی پتانسیل برانگیخته بینایی به منظور تعیین شاخص نوروفیدبکی توان افزایی توپ گیری بانوان والیبالیست

۲۱۱.

محدثه بساوند

ارشد بیو الکتریک

دکتر نادر جعفرنیا دابانلو

-

تشخیص و مکان یابی انفارکتوس میوکارد با استفاده از روش تجزیه به مدهای تجربی

۲۱۲.

وحید خدادادی پاوایی

ارشد بیو الکتریک

دکتر فاطمی زاده

دکتر ستاره دان

جداسازی سلولهای همپوشان و شناسایی تقسیم سلولی به منظور مسیریابی آن به وسیله فیلتر کالمن در تصاویر متوالی از یک میکروسکوپ فلئورسنت

.

۲۱۳.

محجوبه طایفی نصرآبادی

ارشد بیو الکتریک

دکتر نصرآبادی

دکتر کیوان معقولی

ارائه روشی برای انتخاب ویژگی میتنی بر ترکیب الگوریتم ژنتیک و مجموعه های راف فازی

۲۱۴.

فائزه معظمی

ارشد بیو الکتریک

دکتر نادر جعفرنیا دابانلو

-

مدلسازی عقده های قاعدهای مغز در اختلال وسواس اجباری

۲۱۵.

مهسا شهباز طهماسبی

ارشد بیو الکتریک

دکتر نوشیروان راحت آباد

-

بررسی نوع ترجکتوری مرکز فشار ورزشکاران تکواندو با استفاده از معیارهای غیر خطی و ارتباط آن با تعادل

نیمسال اول ۹۴

۲۱۶.

زهرا رضا زاده

ارشد بیو الکتریک

دکتر شمس الهی

دکتر شیخانی

راهبری در محیط مجازی در یک سیستم رابط مغز رایانه

۲۱۷.

زینب گائینی

ارشد بیو الکتریک

دکتر نصرآبادی

-

تحلیل سیگنالهای مغزی EEG بدست آمده از هیپنوتیزم با استفاده از روش دینامیک های سمبلیک هیپنوتیزم پذیری

۲۱۸.

سودابه رجبی پور

ارشد بیو الکتریک

دکتر علی شیخانی

دکتر علی رضا مفید

مدلسازی تغییرات هورمون تیروئیدی (FT4) جهت کنترل هورمون TSH

219.

ابتسام سالمی

ارشد بیو الکتریک

دکتر حمید بهنام

-

طبقه بندی توده های خوش خیم و بدخیم پستان با استفاده از ویژگی های ریخت شناسی و سیگنالهای مد دامنه اولتراسوند

۲۲۰.

فهیمه ا سماعیلی

ارشد بیو الکتریک

دکتر کیوان معقولی

 

تشخیص احساسات به کمک آنالیز مشترک سیگنالهای EEG , ECG با استفاده از مدل مخفی مارکوف

۲۲۱.

سعیده مباشری

ارشد بیو الکتریک

دکتر حمید بهنام

دکتر جهانگیر توکلی

اندازه گیری اثر تابش امواج HIFU بر اساس بررسی سری زمانی سیگنال های RF اولتراسوند

۲۲۲.

حجت فلاح

ارشد بیو الکتریک

دکتر ستاره دان

دکتر نصرآبادی

طراحی سیستم خودکار لب خوانی اصلاح شده با تکنیک جدید آموزشی پسخوراند به کاربر

۲۲۳.

عطیه فتوحی نسب

ارشد بیو الکتریک

دکتر فاطمی زاده

دکتر مهدی صادقی

مدل سازی کلیدزنی ژنتیکی در تمایز سلولی مبتنی بر پارادوکس پاراندو

۲۲۴.

مرضیه لشکری

ارشد بیو الکتریک

دکتر امیر همایون جعفری

-

بهبود خوشه بندی نیمه نظارتی فازی مبتنی بر کرنل بوسیله یادگیری متریک با استفاده از بکارگیری اطلاعات جانبی حاصل از داده ها ی بیماری دیابت

۲۲۵.

شیلان محمدی

ارشد بیو الکتریک

دکتر ستاره دان

-

بررسی اثر درد ( pain ) ناشی ازحس سرما بر روی میزان تغییرات جریان خون مغزی با استفاده از طیف نگاری مادون قرمز نزدیک ( fNIRS )

۲۲۶.

غزاله ایرانی آرانی

ارشد بیو الکتریک

دکتر فیروزآبادی

دکتر پرویز آزاد فلاح

طبقه بندی مود مثبت و منفی با استفاده از سیگنال الکتروانسفالو گرام

۲۲۷.

محمد رضا قاسم زاده

ارشد بیو الکتریک

دکتر ستاره دان

-

شناسایی آمبولی با استفاده از داپلر اولتراسوند بر اساس آنالیز های زمان– فرکانس

۲۲۸.

فاطمه عزیزی

ارشد بیو الکتریک

دکتر فیروزآبادی

دکتر پرویز آزاد فلاح

طبقه بندی و تشخیص تکانشگری با استفاده از ویژگی های غیر خطی و ترکیبی سیگنال الکترو انسفالوگرام در بانوان دانشجو

۲۲۹.

مصطفی روزبهانی

ارشد بیو الکتریک

دکتر نصرآبادی

-

تخمین پارامترهای ارتباط موثر در مغز از روی سیگنال الکتروانسفالوگرافی احساسات با روشهای علّییت گرنجر و تابع انتقال مستقیم

۲۳۰.

فاطمه محمد علی خیرآبادی

ارشد بیو الکتریک

دکتر جعفرنیا دابانلو

-

پیش بینی آپنه انسدادی از روی سیگنال HRV

231.

سیدفرهود موسوی زاده

دکتری بیو الکتریک

دکتر کیوان معقولی

دکتر معین، دکتر عمادالدین فاطمی زاده

طراحی سیستم تشخیص حیات با استفاده از ویژگی های بایو متریک چهره

۲۳۲.

محمد کریمی مریدانی

دکتری بیو الکتریک

 

دکتر سیدکمال الدین ستاره دان

دکتر علی مطیع نصرآبادی، دکتر اسماعیل حاجی نصراله

پیش بینی مرگ ومیر بیماران قلبی-عروقی و مغزی بخش مراقبت های ویژه با استفاده از قوانین کلینیکی و نگاشت های بازگشتی

۲۳۳.

سمیه صراف اسماعیلی

دکتری بیو الکتریک

دکتر کیوان معقولی

دکتر علی مطیع نصرآبادی

ترکیب مدل های مسیر قدامی کورتکس و توجه بینایی در مسیر خلفی کورتکس جهت بازشناسی چهره

آذر ۹۴

۲۳۴.

جاوید فرهادی سدهی

ارشد بیو الکتریک

دکتر جعفرنیا دابانلو

-

پیش بینی حملات فیبریلاسیون بطنی از روی سیگنال HRV

بهمن ۹۴

۲۳۵.

میترا غفاری

ارشد

دکتر فیروزآبادی

دکتر نصرآبادی

بررسی دینامیک سمبلیک سیگنال EEG در خستگی ذهنی به روش ادغام CTS , CPT

236.

سپیده پیراسته

ارشد

دکتر نوشیروان راحت آباد

-

توسعه یک راهکار کنترلی مبتنی بر یادگیری تقویتی به منظور کنترل بازوی دو لینکه شش عضله ای در صفحه افق با کمک الگوریتم زنبور عسل

۲۳۷.

منا حجازی

ارشد

دکتر نصرآبادی

-

تعیین ارتباط موثر در مغز از روی سیگنال الکتروانسفانوگرافی صرع با روش های علییت گرنجر و تابع انتقال مستقیم

۲۳۸.

الهام متقیان

ارشد

دکتر نوشیروان

-

تغییرپارامترهای بازوی دو لینکه شش عضله ای در صفحه افق کنترل شده با PID جهت نمایش رفتارهای غیرخطی

۲۳۹.

مهسا سادات سید برحق

ارشد

دکتر ستاره دان

-

تجزیه سیگنال الکترومایوگرافی ورزشکاران حرفه ای و غیر حرفه ای با تئوری سینرژی و تحلیل سری های زمانی حاصل از آن

۲۴۰.

نیلوفر راه پوری مفرد

ارشد

دکتر کیوان معقولی

-

تشخیص اثر انگشت زنده از جعلی با استفاده از ویژگی های زرنیک و تبدیل فرزنل

۲۴۱.

الهام غلامی

ارشد

دکتر جعفرنیا

دکتر کیوان معقولی

جداسازی سیگنالهای الکترومایوگرافی به منظور خوشه بندی پتانسیل عمل واحدهای عصبی حرکتی MUAP

242.

مهسا واقفی

دکتری

دکتر علی مطیع نصرآبادی، دکتر هاشمی گلپایگانی

دکتر محمدرضا محمدی، دکتر غریب زاده

ارزیابی کیفی و کمی حالت مغز در گوش دادن به قرآن کریم با پردازش سیگنال EEG"

۲۴۳.

زهرا عینالو

دکتری

دکتر کیوان معقولی

دکتر سیدکمال الدین ستاره دان

استخراج دانش ارتباطات عملکردی مغز در بیماری های مبتنی بر اختلالات روانی در مقایسه با افراد سالم توسط سیگنال های حاصل از امواج مادون قرمز نزدیک

۲۴۴.

ایمان اسمعیلی

دکتری

دکتر نادر جعفرنیادابانلو

دکتر منصور ولی

تشخیص خودکار ناروانی های گفتار با استفاده از روش های سنجش شباهت

اسفند ۹۴

۲۴۵.

سمیه میرزایی رضایی

ارشد

دکتر جعفرنیا دابانلو

دکتر ستاره دان

اندازه گیری ضخامت شفافیت گردن جنین مبتنی بر ناحیه بندی فازی

۲۴۶.

مریم قربانی الموتی

ارشد

دکتر محمد باقر شمس الهی

-

" تخمین مسیر حرکت دست از روی سیگنال های مغزی با استفاده از فیلنر کالمن

شهریور ۹۵

۲۴۷.

تبسم حسن زاده

ارشد

دکتر معقولی

-

بیومتریک با استفاده از صدای امضاء و مشخصات استاتیک و دینامیک شکل امضاء

۲۴۸.

ناهید خیل فرهنگ

ارشد

دکتر شمس الهی

-

رمزگشایی سیگنالهای مغزی در سطح بین سوژه ای با استفاده از روش های طبقه بندی بدون سرپرست

۲۴۹.

الناز پورعنبرانی

ارشد

دکتر شمس الهی

-

حذف نویز سیگنالهای EEG صرعی در بازه های تشنجی با روش های تجزیه نیمه کور منابع

۲۵۰.

فروغ مستعدی

ارشد

دکتر نصرآبادی

-

BCI انتقال فردی بر اساس الگوی مکانی مشترک ترکیبی و اطلاعات متقابل

۲۵۱.

عاطفه سیدی

ارشد

دکتر نوشیروان

-

مدلسازی فازی- وندرپل الگوی راه رفتن انسان

۲۵۲.

بشیر نجف آبادیان

ارشد

دکتر فیروزآبادی

 

شبیه سازی مدل هادی حجمی بافت تحریک پذیر و فیبر عصبی برای تحریک الکتریکی فرکانس بالا

۲۵۳.

مهسا رستمی

ارشد

دکتر ستاره دان و دکتر حمیدرضا سلیقه‌راد

 

استخراج خودکار مغز استخوان برای ناحیه pelvis از تصاویر چند پارامتری تشدید مغناطیسی (WB-DWI/WB-MRI) در بیماری سرطان سینه با متاستاز مغز استخوان

 

۲۵۴.

مریم باغبانی

ارشد

دکتر فیروزآبادی

-

طبقه بندی و تشخیص بیماری های نوروپاتی، مایو. پاتی و نورومایوپاتی از روی ویژگی های سیگنال الکترومایوگرام سطحی شبیه سازی شده

۲۵۵.

متین بیرم وند

ارشد

دکتر شمس الهی

-

پیش بینی کاراکترها در speller300p با استفاده از طبقه بندی بدون سرپرست

۲۵۶.

محمد مهدی معینی کوچکسرایی

ارشد

دکتر سید محمد پور میر جعفری فیروزآبادی

-

شبیه سازی تحریک الکتریکی فرا جمجمه ای TRNS با لحاظ راستا و ساختار سلول های قشر مغز

۲۵۷.

مهصومه جامی دولت آبادی

ارشد

دکتر نوشیروان

-

تجزیه سیگنال الکترومایوگرافی ورزشکاران حرفه ای و غیر حرفه ای با تئوری سینرژی و تحلیل سری های زمانی حاصل از آن

۲۵۸.

زهره نوری میسا طلاور

ارشد

دکتر ستاره دان

-

تشخیص زایمان زودرس از روی سیگنال الکتروهیستروگرافی با استفاده از ویژگیهای غیرخطی و ترکیب طبقه بندها

۲۵۹.

پروین آقایی

ارشد

دکتر نصرآبادی

-

تخمین ارتباطات عملکردی در مغز از روی سیگنال الکتروانسفالوگرافی خستگی ذهنی با روش‌های همزمان سازی و همدوسی

۲۶۰.

محمد رضا علیزاده

ارشد

دکتر معقولی

-

تشخیص سرطان سینه از روی تصاویر دیجیتالی ایکس- ماموگرافی به کمک شبکه VEBF

261.

مهسا نقیه

ارشد

دکتر نوشیروان- دکتر محمد رضا یزدچی

-

تشخیص و تفکیک نوع و سطح بیماری اسکلروز چندگانه و توانبخشی حرکتی با استفاده از EMG

262.

حدیث فرجی

ارشد

دکتربهادرمکی آبادی -دکتر جعفرنیا

 

الاستوگافی سه بعدی با استفاده از روشهای ردیابی تصویری اسپکل

۲۶۳.

ایناس عامری پور

ارشد

دکتر جعفرنیا

دکتر داریوش کمال هدایت

تشخیص تصلب شریان کاروتید از روی اطلاعات استخراج شده از فشار خون ۲۴ ساعته

۲۶۴.

حمید رضا کردکتولی

ارشد

دکتر نوشیروان

 

طبقه بندی درجات مختلف پیشرفت بیماری پارکینسون با استفاده از تجزیه و تحلیل سیگنالهای راه رفتن انسان و ویژگی های غیر خطی

۲۶۵.

مهرداد دادگستر

دکتری

دکتر سیدکمال الدین ستاره دان

دکتر شهرزادی

تاثیر کاهش تداخل های فیزیولوژیکی بر استخراج ارتباطات عملکردی مغز از سطح پیشانی در بیماران اسکیزوفرنی با روش طیف نگاری مادون قرمز نزدیک

۲۶۶.

گلایول نظری گلپایگانی

دکتری

دکتر امیرهمایون جعفری

دکتر نادر جعفرنیادابانلو

مدلسازی اندر کنش سیستم ایمنی بدن و ویروس ایدز در بیماران مبتلا به HIV با استفاده ازز مدل اتوماتای سلولی برای ارائه برنامه درمانی جدید

۲۶۷.

وحیدرضا سبزواری

دکتری

دکتر امیرهمایون جعفری

دکتر رضا بوستانی

استخراج الگوهای هم لفزایی عضلات دست در حرکت دستیابی با استفاده از نگاشت شناختی فازی و کمی کننده های غیرخطی

۲۶۸.

قاسم صادقی بجستانی

دکتری

دکتر علی شیخانی، دکتر هاشمی

دکتر فرح اشرف زاده، دکتر پریا حبرانی

استخراج تغییرات دینامیک الگوی سیگنال الکتروانسفالوگرام کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم با استفاده از قطع پوانکاره

مهر ۹۵

۲۶۹.

صفورا عاشوری صفت پیشخانی

ارشد

دکتر جعفرنیا

دکتر نصرآبادی

تشخیص بیماری میگرن از روی سیگنال HRV با استفاده از ویژگیهای زمانی، فرکانسی .غیرخطی

دی ۹۵

 

 

 

 

 

 

 

-