قابل توجه دانشجویان محترم در خصوص 

به اطلاع کلیه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و کارشناسی  می رساند انتخابات انجمن علمی مهندسی پزشکی بدلیل انجام پاره ای از مراحل اداری در تاریخ 24/9/94 برگزار نخواهد شد. تاریخ برگزاری جلسه انتخابات متعاقبا اعلام می گردد .

94/9/23  

دفتر پژوهش دانشکده