بخشنامه معافیت دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) از گذراندن درس جبرانی اشنایی با کامپیوتر"31 شهریور94" 
%