قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم درخصوص ارائه مقاله،کتاب واختراع در جشنواره فناوری نانو به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم می رساند جهت شرکت در جشنواره فناوری نانو از علاقمندان درخواست می گردد چنانچه ثبت اختراع ،کتاب  و یا مقاله ای مرتبط با نانو دارند حداکثر تا تاریخ 4/7/94 به پژوهش دانشکده ارسال نمایند . شایان ذکر است آدرس ایمیل پژوهش  دانشکده به شرح ذیل می باشد .

Fac.pajoheshi.h@gmail.com  

 

 30/6/94