اطلاعیه های مربوط به تشکیل کلاسها وحضور اساتید

 
  • کلاسهای درس آناتومی دکتر یکتا روز پنج شنبه مورخ 28/8/94 تشکیل نخواهد شد.