چارت حوزه پژوهش

 

 

 

 

دکتر ناهید حسن زاده نعمتی

مدیر پژوهش دانشکده مهندسی پزشکی

رئیس اداره آزمایشگاه

دفتر پژوهش دانشکده

سایت دانشکده

کتابخانه دانشکده

 

علیرضا بیک زند

 

نیکو همتی کارشناس پژوهش

 

 

مهدی مولایی

زهرا عبدالهی مسئول کتابخانه

 

نسرین رسولی کارشناس کتابداری

 

رئیس اداره آزمایشگاه: علیرضا  بیک زند

 

1

ویدا مامندی(آز فیزیک1 و کنترل)

2

فرزانه فرهنگ(آز فیزیک2 و مدار)

3

لاله صدر الاسلامی(آز شیمی)

4

محمد صالح حسین زاده(آز بیوالکتریک)

5

رضا تهوری(آز الکترونیک1و2)

6

علی محمد پوراهر(آز فیزیولوژی)

7

امیر قنبری (از بیو مواد )

8

فردین قویدل(آز مدار منطقی و میکرو)