جلسات گروه تحصیلات تکمیلی توانبخشی

با تبریک سال نو

 

ماه توضیحات
فروردین به اطلاع می رساند جلسه گروه کارشناسی ارشد توانبخشی روز سه شنبه ۲۹/‏۱/‏۹۶‬ ساعت ۱۲ برگزار می شود. مدیر گروه ۲۰/‏۱/‏۹۶
خرداد به اطلاع می رساند جلسه گروه کارشناسی ارشد توانبخشی‬ و‬ ارائه‬ سمینار‬ دانشجویان‬ ارشد‬ روز سه شنبه ۲/‏۳/‏۹۶‬ ساعت ۱۰-۱۴ برگزار می شود. مدیر گروه ۲۰ /۲/‏۹۶
مرداد به‬ اطلاع می رساند جلسه گروه کارشناسی ارشد توانبخشی‬ و‬ ارائه‬ سمینار‬ دانشجویان‬ ارشد‬ روز سه شنبه ۱۰/‏۵/‏۹۶‬ ساعت ۱۱ برگزار می شود. مدیر گروه ۱۷/‏۴/‏۹۶
آذر به‬ اطلاع می رساند جلسه گروه کارشناسی ارشد توانبخشی‬ و‬ ارائه‬ سمینار‬ دانشجویان‬ ارشد‬ روز سه شنبه ۷/‏۹/‏۹۶ ساعت ‬ ۳۰/‏۱۰ برگزار می شود. مدیر گروه ۲۲/‏۹/‏۹۶