تسویه حساب با پژوهش

توجه: به اطلاع می رساند بدلیل نقل مکان آدرس دانشکده دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات ساختمان ابن سینا بلوک Aطبقه پنجم اتاق ۵۱۲ می باشد تلفن ۴۴۸۶۸۵۲۸-۶۰ داخلی خانم دکترنجم الدین مدیر پژوهش ۴۱۱۳۵، کا رشناس مسئول پژ وهش همتی ۴۱۱۳۳

برای تسویه حساب فقط، فقط، فقط یکعدد صحافی و یکعدد سی دی کافی است زیرا کتابخانه دانشکده با کتابخانه مرکزی ادغام شده است.

جهت تسویه حساب پژوهشی باید دانشجویان ارشد و دکترا یک نسخه پایان نامه صحافی شده با فونت بی لوتوس ۱۴ مطابق آئین نامه که در سایت دانشگاه موجود است تهیه کنند شایان ذکر است صفحات ابتدایی با حروف ابجد شروع می شود و چکیده فارسی با عدد یک شماره گذاری می شود و چکیده انگلیسی با ذکر نام و عنوان پایان پایان نامه در انتها پایان نامه ضروری است و هم چنین آرم دانشگاه در بالا و سمت چپ قرار داده شود مطابق نمونه پیوست در ائین نامه که در پائین فایل آن گذاشته شده در ابتدای پایان نامه برگه اصالت پایان نامه تایپ شده نیز باید گذاشته شود. (بر ای تسویه حساب یک نسخه صحافی + یک سی دی کلاً کافی می باشد) پس از تهیه صحافی و سی دی با در دست داشتن فرم تسویه حساب که از بخش امور دانشجویی دانشکده دریافت نمودید جهت اخذ امضا و تایید نسخه صحافی و سی دی باید به پژوهش دانشکده مراجعه نمائید. موفق و سربلند باشید.

۱ .عدد CDپایان نامه با فونت تایم نیوز که محتویات آن شامل:

  • یک پوشه حاوی WORD پایان نامه
  • یک پوشه حاوی PDF پایان نامه
  • یک پوشه تحت عنوان فرمها: حاوی ۱- ساختار بانک اطلاعاتی ۲- فرم ارائه چکیده پایان نامه در پایین صفحه موجود است تذکرمهم: درتکمیل فرم ساختار بانک اطلاعاتی هیچ کد و شناسه ای وارد نفرمایید . باید در تهیه WORD پایان نامه و PDF پایان نامه م طالب بصورت پیوسته باشد و از تفکیک قسمتها بصورت فایلهای مجزا تحت عنوان فصلها، تقدیر و تشکر، چکیده.... اجتناب ورزید.

فرمهای مورد نیاز: