جلسات گروه تحصیلات تکمیلی بیو مواد

با تبریک سال نو

ماه توضیحات
فروردین به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی بیو مواد می‌رساند جلسه گروه تخصصی روز دوشنبه ۲۸/‏۱/‏۹۶‬ ساعت‬ ۱۶ برگزار می‌گردد. مدیر گروه مربوط ۲۰/‏۱/‏۹۶
ادیبهشت

به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی بیو مواد می‌رساند جلسه گروه تخصصی روز دوشنبه ۲۵/‏۲/‏۹۶‬ ساعت‬ ۱۶ برگزار می‌گردد.

مدیر گروه مربوط ۹/‏۲/‏۹۶

خرداد

به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی بیو مواد می‌رساند جلسه گروه تخصصی روز دوشنبه ۲۲/‏۳/‏۹۶‬ ساعت‬ ۱۶ برگزار می‌گردد.

ضمناً تاریخ ارائه سمینارهای گروه بیو مواد ۹ و ۳۱ خرداد ماه سال ۹۶ می‌باشد. و بنا به درخواست تعدادی ا ز دانشجویان و در صورت عدم تعطیلی تابستان در تاریخ ۴و ۳ تیر ماه برگزار خواهد شد.

تیر

به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی بیو مواد می‌رساند جلسه گروه تخصصی روز دوشنبه ۱۹/‏۴/‏۹۶‬ ساعت‬ ۵۰/‏۱۶ برگزار می‌گردد.

مدیر گروه مربوط ۱۷/‏۴/‏۹۶

مرداد و شهریور

ه اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی بیو مواد می‌رساند جلسه گروه تخصصی روز دوشنبه ۲۷/‏۶/‏۹۶‬ ساعت‬ ‏۱۶ برگزار می‌گردد.

ضمناً جلسه دفاع سمینارها هم ۲۱و ۲۳ شهریور ماه با هماهنگی با اساتید راهنما قابل اجرا است

استثا دانشجویانی که واحد سمینار خود را مهرماه اخذ کرده‌اند می‌توانند با در دست داشتن برگه انتخاب واحد خود و ارائه به اساتید ضمن هماهنگی با استاد راهنما در بازه زمانی ۸-۱۵ مرداد دفاع نمایند

مهر به‬ اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی بیو مواد می‌رساند جلسه گروه تخصصی روز دوشنبه ۲۴/‏۷/‏۹۶‬ ساعت‬ ‏۳۰/‏۱۶ برگزار می‌گردد.
آبان به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی بیو مواد می‌رساند جلسه گروه تخصصی روز دوشنبه ۲۲/‏۸/‏۹۶‬ ساعت‬ ‏۳۰/‏۱۶ برگزار می‌گردد.
آذر به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی بیو مواد می‌رساند جلسه ارائه‬ سمینار‬ ۱۹-۱۷‬ آذر‬ ماه‬ ‬ و‬ جلسه ‬ تخصصی گروه روز چهارشنبه ۲۲ آذر ماه ساعت‬ ‏۴۵/‏۱۵ برگزار می‌گردد.
   
   
   

 

به اطلاع دانشجویان دکتری بیو مواد ورودی ۹۴ و ۹۵ می‌رساند:

۱- تمامی دانشجویان ملزم به تعیین استاد راهنما خود نهایت تا انتهای اولین نیمسال تحصیلی می‌باشند. بدیهی است در صورت سهل انگاری عواقب بعدی بعهده دانشجو می‌باشد و درخواست‌های بعدی قابل بررسی در گروه نمی‌باشد.

۲- در صورت انتخاب نشدن موضوع رساله تا یک نیمسال قبل از امتحان جامع دکتری، گروه اجازه شرکت در آزمون جامع به ایشان نخواهد داد.

به اطلاع دانشجویان دکتری ورودی ۹۵ می‌رساند:

در اولین فرصت نسبت به تکمیل فرم پیشنهاد استاد راهنما و ارائه آن به مدیر گروه محترم اقدام نمایند.

به اطلاع دانشجویان دکتری که آزمون امتحان جامع را با موفقیت گذرانده‌اند می‌رساند:

در صورت عدم ارائه پروپوزال نسبت به ارائه آن در اولین فرصت اقدام نمایند. بدیهی است در صورت تأخیر در ارائه، عواقب بعدی بعهده دانشجو می‌باشد.