برگزاری جلسات دفاع پایان نامه ارشد و دکتری

 


 

 

دانشجو رشته تحصیلی استاد راهنما عنوان پایان نامه تاریخ دفاع ساعت و محل دفاع
پوران علی عسکری ارشد توانبخشی دکتر فرهاد طباطبائی قمشه استفاده از فناوری کینکت برای ارزیابی دامنه حرکتی اندام فوقانی در بیماران فلج مغزی ۲۳/‏۷/‏۹۶ ۱۳:۰۰ اتاق ۲۱۲ بلوک آموزشی
الهام جوادی ارشد بیو الکتریک دکتر عماد الدین فاطمی زاده تطابق برگشت پذیر تصاویر فوندوس و آنژیوگرافی شبکیه مبتنی بر نقطه ۱۸/‏۷/‏۹۶ ساختمان ابن سینا ط دوم اتاق ه ۱۳:۳۰

 

 

 

.