برگزاری جلسات دفاع پایان نامه ارشد و دکتری

 


 

 

دانشجو رشته تحصیلی استاد راهنما عنوان پایان نامه تاریخ دفاع ساعت و محل دفاع
سبا محمد پور کاسه گری ارشد بیو مکانیک دکتر رازقی مقایسه تنش خستگی در اباتمنت های دندانی دارای پیچ یکپارچه و غیر یکپارچه: آنالیز اجزای محدود سه بعدی ۵/‏۹/‏۹۶ ۴۵/‏۱۲
پانیذ امیری ارشد توانبخشی دکتر خرمی مهر - دکتر رازقی بررسی تاثیر خستگی بر قدرت عضلات کوادریسپس در سالمندان ۰۵/‏۰۹/‏۹۶‬ ۴۵/‏۱۵
فاطمه نیک نژاد ارشد بیو مکانیک دکتر فتورائی بررسی عددی اثر درصد گرفتگی و موقعیت آن بر همودینامیکی دو شاخگی شریان کرونر چپ در جریان سیستمیک ۹۶/‏۹/‏۵ ۰۸:۰۰
زیبا ارجمند ارشد بیو الکتریک دکتر احمد شالباف تعیین عمث بیهوشی از روی سیگنال EEGبا استفاده از روش های کاهش بعد غیر خطی ۹۶/‏۸/‏۲۷ ۳۰/‏۱۶
عبدالله جعفری ارشد بیو الکتریک دکتر فریدون نوشیروان راحت آباد تفکیک سطوح مختلف بیماری پارکینسون با استفاده از الگوهای سینرژی راه رفتن در دو کار همزمان ۹۶/‏۸/‏۲۳ ۴۵/‏۱۱‏
زینب عزیزی ارشد توانبخشی دکتر جعفرنیا دابانلو طبقه بندی بیماری های نورودژنراتیو مبتنی بر آنالیز دینامیک راه رفتن در بیماران مبتلا به اسکلروزجانبی آمیوتروفیک، هانتینگتون و پارکینسون ۱۴/‏۸/‏۹۶ ۱۵
زهرا چگینی ارشد توانبخشی دکتر فرهاد طباطبائی قمشه تحلیل بیومکانیکی تاثیر AFO مدرج وثابت در راه رفتن بیمار مبتلا به افتادگی پا ناشی از آسیب ریشه عصبی مهره های آخر کمری در مقایسه با افراد سالم ۱۴/‏۸/‏۹۶ ۳۰/‏۱۵
پوران علی عسکری ارشد توانبخشی دکتر فرهاد طباطبائی قمشه استفاده از فناوری کینکت برای ارزیابی دامنه حرکتی اندام فوقانی در بیماران فلج مغزی ۲۳/‏۷/‏۹۶ ۱۳:۰۰ اتاق ۲۱۲ بلوک آموزشی

 

 

 

.