مراحل انجام دفاع رساله دکتری

مراحل انجام دفاعیه تز دکتری

۱. دریافت فرم اقدام جهت دفاعیه تز دکتری از وب سایت دانشکده، انجام مراحل آن حداقل ۲ ماه قبل از دفاعیه.ت حویل حداقل ۴ فرم تکمیل شده شرکت در جلسه دفاعیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

۲. رفع نواقص احتمالی پرونده آموزش و اخذ امضاء کارشناس آموزش.

۳. تحویل مدارک مورد نیاز به مسئول فارغ التحصیلان داده شود: (۱- اصل شناسنامه + تصویر تمام صفحات ۲- اصل کارت ملی + تصویر ۳- اصل کارت پایان خدمت + تصویر ۴- اصل رسید بانکی به مبلغ ۲۹۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی، شایان ذکر است دانشجویان بورسیه با ارائه آخرین حکم استخدامی نصف مبلغ مذکور را واریز نمایند ۵- دو عدد تمبر ۱۰/۰۰۰ ریالی که از بانک ملی تهیه شود ۶- سه قطعه عکس ۴*۳ پشت نویسی شده، ترجیحاً رنگی)

۴. جهت دفاعیه در بهمن ماه، ارائه مدارک حداکثر تا ۱۰/۲۰ و در شهریور ماه حداکثر تا پایان ۵/۲۰ ضروری است.

۵. اخذ امضاء استاد راهنمای پروژه مبنی بر تایید آمادگی جهت برگزاری جلسه دفاعیه.

۶. اخذ فرم تایید داوری مقاله از وب سایت دانشکده و تکمیل و تحویل آن به کارشناس پژوهش دانشکده.(خواهشمندیم به نحوه آدرس دهی مقالات که در سایت واحد در قسمت پژوهش فرمها و آئین نامه ها موجود است دقت نمائید)

۷. حصول اطمینان ازاقدام جهت وضعیت تحصیلی توسط کارشناس پژوهش دانشکده.

۸. تحویل رساله تایپ شده بدون صحافی با تایید و امضاء استاد راهنما در صفحه اول آن به کارشناس پژوهش واحد.

۹. حصول اطمینان از رسیدن وضعیت تحصیلی دانشجو به کارشناس پژوهش دانشکده.

۱۰. اخذ فرم مجوز دفاعیه از دفتر پژوهش دانشکده.

۱۱. تکمیل وتحویل فرم مجوز دفاعیه به کارشناس پژوهش واحد جهت صدور نامه اعلام نظر به اساتید داور.

۱۲. تحویل نامه اعلام نظر اساتید داور به همراه یک نسخه رساله تایپ شده بدون صحافی به ایشان

۱۳. تحویل پاسخ اساتید داور به کارشناس پژوهش واحد.

۱۴. اخذ فرم های جلسه دفاعیه و دعوت نامه اساتید از کارشناس پژوهش واحد و تحویل به کارشناس پژوهش دانشکده.

۱۵. اخذ تایید و امضاء مسئول کنترل کلاسها جهت هماهنگی مکان برگزاری دفاعیه. ضمناً پیرو دستور معاونت آموزشی باید جلسات دفاع از پروپوزال و پیش دفاع از رساله قبل از ساعت ۲۰ به اتمام برسد لذا خواهشمند است با عنایت به این نکته قبل از هماهنگی جلسه طوری تنهماهنگ نمائید که شروع جلسه از ساعت ۱۶-۱۵ باشد که در نهایت تا ساعت ۲۰ به اتمام برسد. نا مه معاوانت آموزشی در خصوص اصلاح ساعت دفاع

۱۷. اخذ امضاء ریاست دانشکده مبنی بر تایید مراحل انجام دفاعیه.

۱۸. هماهنگی با مسئول بروزرسانی وب سایت دانشکده جهت درج عنوان پایان نامه و تاریخ برگزاری آن در وب سایت.

۱۹. اخذ فرم اعلان دفاعیه تز دکتری از وب سایت دانشکده و نصب آن در تابلو اعلانات دانشکده حداقل یک هفته قبل از تاریخ دفاعیه. پ یرو دستور ریاست محترم دانشکده خواهشمند است در فرم اعلانیه دفاعیه اسامی اساتید ناظر و داور داخلی و داور خارجی نیز قید گردد

۲۰. حصول اطمینان از تحویل فرم های صورت جلسه دفاعیه به کارشناس پژوهش دانشکده.

۲۱. حصول اطمینان از تکمیل فرم های صورت جلسه دفاعیه و ارسال مدارک به معاونت پژوهشی واحد.

۲۲. حصول اطمینان از درج نمره دفاعیه در آموزش دانشکده.


شایان ذکر است جهت تسویه حساب با واحد مدارک ذیل لازم می باشد:
۱- فرم تسویه حساب اخذ شده از آموزش دانشکده
۲- فرم داوری مقاله
۳- نامه پذیرش مقاله
۴- اصل مقاله
موارد ۲ تا ۴ باید توسط استاد راهنما، مدیر گروه مرب.وطه و مدیر پژوهش دانشکده و ریاست دانشکده امضاء و مهمور شود

 

توجه توجه:

به منظور بالا بردن کیفیت امور در دانشگاه و انتشار مقالات با کیفیت و نظر به طولانی شدن فرآیند گرفتن پذیرش از مجلات معتبر و چاپ آنها چنانچه دانشجو پس از قبولی در امتحان جامع و ۵ ترم ثبت نام برای واحدهای رساله دکتری تخصصی نتواند مقاله مربوط به دفاع از رساله خود را ارائه دهد، مشروط به انجام پیش دفاع و تایید استادان راهنما، مشاور و هیات داوران و اتمام برآورده شدن تعهدات رساله دانشجو مطابق اهداف تعیین شده تا زمان ارائه مقاله از پرداخت شهریه تمدید رساله دکتری تخصصی معاف می شود و تنها پس از گرفتن پذیرش مقاله از مجلات معتبر می تواند از رساله خود دفاع نهایی کند.

پیرو دستورالعمل جدید دانشجویان عزیز در صورتیکه بیش از یکسال از تاریخ دفاع نگذشته باشد می توانند برای تشویقی مقالات چاپ شده در مجلات اقدام نمایند و فرمهعای مورد نیاز در قسمت تشویقی مقالات موجود جود می باشد
نحوه ارائه مقاله جهت انجام دفاع، تخصیص نمره و تسویه حساب
نحوه ارائه مقاله جهت انجام دفاع، تخصیص نمره و تسویه حساب
نحوه ارائه مقاله جهت انجام دفاع، تخصیص نمره و تسویه حساب
نحوه ارائه مقاله و تخصیص نمره در ۳ صفحه توضیح داده شده است
biomedical.srbiau.ac.ir/Files/2013-05-13_09_27_48_unmagazin2(4).pdf لیست مجلات غیر معتبر

آئین نامه و دستورالعمل نگارش پایان نامه

آخرین مهلت تاریخ دفاع بهمن و مدارک مورد نیاز ۹۵

توجه: فرم چک لیست مقاله به همراه تصویر پذیرش مقاله و متن کامل مقاله که مورد تایید اساتید راهنما، مدیر گروه و مدیر پژوهش و ریاست دانشکده قرار گرفته است ۱۵ روز قبل از جلسه دفاع باید به معاونت پژوهش واحد ارسال شود جدید دی ماه ۹۵

آخرین بخشنامه در مورد فهرست مجلات نامعتبر دی ماه ۹۵