تسویه حساب شرکت در کنفرانس

جهت انجام مراحل اداری تسویه حساب سفر مدارک مشروحه ذیل می بایست به دفتر پژوهش دانشکده تحویل داده شود:

  • ارائه گواهی شرکت در کنفرانس
  • ارائه گزارش سفر
  • ارائه متن کامل مقاله چاپ شده در پروسدینگ کنفرانس به همراه سی دی پروسدینگ کنفرانس یا تصویر برابر با اصل پروسدینگ کنفرانس که مقاله بصورت کامل چاپ شده باشد
  • ارائه فاکتور هزینه اقامت در هتل
  •  ارائه  بلیط رفت و برگشت
  •  تصویر صفحات گذرنامه که مهر ورود و خروج در آن ثبت شده باشد
  •  ارائه فاکتور پرداخت هزینه ثبت نام در صورتیکه قبلا تحویل داده نشده باشد
  •  تکمیل فرم اطلاعات مقاله جهت درج دروب سایت دانشکده