تشویقی مقالات

اساتید محترم و دانشجویان عزیز که متقاضی دریافت جایزه مقالات چاپ شده در مجلات علمی می باشند می بایست فرمهای مربوطه که در پایین صفحه بوده را تکمیل ومتن کامل مقاله به همراه فرم اکسل تکمیل شده را در سی دی به پژوهش دانشکده تحویل نمایند.یا می توانند فایل کامل مقاله به همراه فرم اکسل تکمیل شده رو به آدرس (fac.pajoheshi.h@gmail.com ) ایمیل نموده و فرم تعهد تکمیل شده و فرم تایید تشویقی مقاله که مربوط به سازمان می باشد را که مورد تایید مدیر گروه مربوطه قرار گرفته جهت اخذ سایر امضا ها به دفتر پژوهش تحویل نمائید .
جهت کسب اطلاعات بیشتر
دستور رالعمل سال ۹۳ را مطالعه فرمائید

بخشنامه جایزه مقالات جدید اسفند ۹۵
شایان ذکر است آدرس صحیح مقالات به شرح ذیل می باشد:


Department of Biomedical Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University , Tehran, Iran

پیرو دستورالعمل جدید دانشجویان عزیز در صورتیکه بیش از یکسال از تاریخ دفاع نگذشته باشد می توانند برای تشویقی مقالات چاپ شده در مجلات اقدام نمایند و فرمهعای مورد نیاز یبه شرح ذیل است .