توانبخشی

وضعیت تحصیلی دانشجویان ارشد توانبخشی

مشاور

راهنما

تاریخ تصویب پروژه در شورا پژوهشی

تاریخ تصویب پروژه در دانشکده

تعدادواحد پروزه

نام و نام خانوادگی

کد اموزشی

ردیف

 

 

 

 

 

الهام افضلی

ورودی ۹۰

 1.  

 

دکتر خرمی مهر- دکتر جعفرنیا دابانلو

۲۹/۱۱/۹۳

۲۸/۱۱/۹۳

۶

جعفر عباسی

ورودی ۹۰

 1.  

 

 

 

 

 

سپیده سادات عظیمی

ورودی ۹۰

 1.  

 

 

 

 

۶

کیوان علی محمدی

ورودی ۹۰

 1.  

 

 

 

 

 

نازنین موثق

ورودی ۹۰

 1.  

دکتر سعیدی

دکتر طباطبائی

۲۷/۳/۹۴

۱۷/۳/۹۴

۶

زهرا چگینی

ورودی ۹۱

 1.  

 

 

 

 

 

مرجان رحیمی

ورودی ۹۱

 1.  

دکتر سید علی حسینی

دکتر طباطبائی

۲۹/۱۱/۹۳

۲۸/۱۱/۹۳

۶

عبداله شاملو

ورودی ۹۱

 1.  

 

دکتر عرب دکتر طباطبائی

۳۱/۶/۹۳

۲۶/۶/۹۳

۶

سید مسعود فارغ

ورودی ۹۱

 1.  

دکتر خرمی مهر

دکتر جعفرنیا

۳۱/۶/۹۳

۲۶/۶/۹۳

۶

سید نیما قاضی

ورودی ۹۱

 1.  

 

دکتر شیخانی

۲۹/۳/۹۵

۲۷/۲/۹۵

۶

پروین مختاری مبارکه

ورودی ۹۱

 1.  

 

دکتر شیخانی

۲۲/۱۲/۹۴

۱۸/۱۲/۹۴

۶

الناز مهاجری

ورودی ۹۱

 1.  

 

 

 

 

 

محمد رضا ونائی

ورودی ۹۱

 1.  

 

 

 

 

 

آتنا آزاد منش

ورودی ۹۲

 1.  

 

 

 

 

 

زهرا امانی

ورودی ۹۲

 1.  

 

 

 

 

 

مهسا ایرانی کلشن

ورودی ۹۲

 1.  

 

دکترجعفرنیا- دکتر شیخانی

۲۹/۳/۹۵

۲۷/۲/۹۵

۶

نیکی بابا قربانی

ورودی ۹۲

 1.  

 

 

 

 

 

ساره برهانی

ورودی ۹۲

 1.  

-

دکتر پولادیان

۳۱/۶/۹۴

۲۸/۶/۹۴

۶

حامد پایدار

ورودی ۹۲

 1.  

 

 

 

 

 

شادی تمجید

ورودی ۹۲

 1.  

 

 

 

 

 

آتنا توسلی

ورودی ۹۲

 1.  

 

دکتر خرمی مهر دکتر نوشیروان

۳/۵/۹۵

۶/۴/۹۵

۶

آرمان ربیعی

ورودی ۹۲

 1.  

 

 

 

 

 

محمد امین رنگ چی

ورودی ۹۲

 1.  

 

دکتر جعفرنیا

۳۱/۶/۹۵

۲۸/۶/۹۵

۶

آریا زردوئی

ورودی ۹۲

 1.  

 

 

 

 

 

عاطفه سروری

ورودی ۹۲

 1.  

 

 

 

 

 

مهرسا سلطانی میری

ورودی ۹۲

 1.  

دکتر خرمی مهر

دکتر طباطبائی

۲۲/۱۲/۹۴

۱۸/۱۲/۹۴

۶

سعیده شیخی

ورودی ۹۲

 1.  

 

 

 

 

 

سوگند صنایعی ماسوله

ورودی ۹۲

 1.  

دکتر خرمی مهر

دکتر طباطبائی

۴/۹/۹۴

۲۵/۸/۹۴

۶

نبی الله عزیز نژاد دوغی کلاً

ورودی ۹۲

 1.  

 

 

 

 

 

مریم عصارزاده ماهانی

ورودی ۹۲

 1.  

دکتر خرمی مهر

دکتر طباطبائی

۳۱/۶/۹۵

۲۸/۶/۹۵

۶

سید محمد علی لاجوردی

ورودی ۹۲

 1.  

-

دکتر خرمی مهر

۳۱/۶/۹۴

۲۸/۶/۹۴

۶

مینا محسنی کرده کوهی

ورودی ۹۲

 1.  

 

دکتر طباطبائی دکتر شیخانی

۲۹/۳/۹۵

۲۷/۲/۹۵

۶

حمیده سادات معصومی

ورودی ۹۲

 1.  

 

 

 

 

 

فرزانه میر معصومی کرمی

ورودی ۹۲

 1.  

 

دکتر شیخانی

۲۹/۸/۹۵

۲۵/۸/۹۵

 

نازیلا یابنده

ورودی ۹۲

 1.  

 

 

 

 

 

متین یادگاری

ورودی ۹۲

 1.  

 

 

 

 

 

نیلوفر احمدی

ورودی ۹۳

 1.  

 

 

 

 

 

پرستو ارونقی

ورودی ۹۳

 1.  

 

 

 

 

 

فوژان اسماعیلی

ورودی ۹۳

 1.  

 

 

 

 

 

پانیذ امیری

ورودی ۹۳

 1.  

 

 

 

 

 

سارا باکوچی

ورودی ۹۳

 1.  

 

 

 

 

 

محمد بختیاری

ورودی ۹۳

 1.  

دکتر خرمی مهر

دکتر جعفرنیا دابانلو- دکتر معقولی

۳/۵/۹۵

۶/۴/۹۵

۶

ملیکا حسنی

ورودی ۹۳

 1.  

 

 

 

 

 

سیده هاجر حسینی فالحی

ورودی ۹۳

 1.  

 

 

 

 

 

سحر زمانی

ورودی ۹۳

 1.  

 

 

 

 

 

یاسین سلیمانی جای

ورودی ۹۳

 1.  

دکتر خرمی مهر

دکتر طباطبائی

۲۲/۱۲/۹۴

۱۸/۱۲/۹۴

۶

پریا سلیمی طاری

ورودی ۹۳

 1.  

دکتر خرمی مهر

دکتر جعفرنیا دابانلو- دکتر معقولی

۳/۵/۹۵

۶/۴/۹۵

۶

شیوا صالح بیکی

ورودی ۹۳

 1.  

 

 

 

 

 

یگانه عالمی

ورودی ۹۳

 1.  

 

 

 

 

 

آسیه عرب مقدم

ورودی ۹۳

 1.  

دکتر معقولی

دکتر خرمی مهر

۳۱/۶/۹۵

۲۸/۶/۹۵

۶

امید عطارد

ورودی ۹۳

 1.  

دکتر خرمی مهر

دکتر جعفرنیا دابانلو- دکتر معقولی

۳/۵/۹۵

۶/۴/۹۵

۶

نژاد سمیرا فرجامی

ورودی ۹۳

 1.  

 

 

 

 

 

مرضیه سادات کاظمی

ورودی ۹۳

 1.  

دکتر جعفرنیا

دکتر رازقی دکتر خرمی مهر

۲۲/۱۲/۹۴

۱۸/۱۲/۹۴

۶

مریم محمدی

ورودی ۹۳

 1.  

 

 

 

 

 

سارا مکوندی

ورودی ۹۳

 1.  

 

 

 

 

 

بهاره منافی

ورودی ۹۳

 1.  

 

 

 

 

 

منا نیکجو

ورودی ۹۳

 1.  

دکتر خرمی مهر

دکترجعفر پیشه- دکتر طباطبائی

۲۲/۱۲/۹۴

۱۸/۱۲/۹۴

۶

نسیبه یزدانی فر

 

ورودی ۹۳

 1.  

 

 

 

 

 

اکرم اسکندر پور

ورودی ۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

سجاد ایل خان

ورودی ۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

سارا پاژخ

ورودی ۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

سودابه پناهی نیکو

ورودی ۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

امیر حسین توکل

ورودی ۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

نیکو جمشیدی

ورودی ۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

نازنین جوهری مقدم

ورودی ۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

آمتیس چراغی

ورودی ۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

امیرحسین حاجی گل

ورودی ۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

معصومه داودی

ورودی ۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

فاطمه داور پناه

ورودی ۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

نگین رشیدی

ورودی ۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

معصومه روستانژاد عربانی

ورودی ۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

مریم روغنی مطلق

ورودی ۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

مژده زارع نسرانی

ورودی ۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

سمیرا سلیمانی اغجه دیزج

ورودی ۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

زینب عزیزی

ورودی ۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

مینا علی پور

ورودی ۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

پوران علی عسگری

ورودی ۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

معصومه قاسمی اسیابر

ورودی ۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

دومنا لازار

ورودی ۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

رعنا محرابی

ورودی ۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

نیلوفر مهرنور

ورودی ۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

فاطمه سادات موسوی پور

ورودی ۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

فاطمه موسوی دیجوجین

ورودی ۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

مریم نوروزیان قاسم آباد

ورودی ۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

مهسا پارسا

ورودی ۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

سوگند زارع

ورودی ۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

مژده زارع

ورودی ۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

سعید سلاجقه پور

ورودی ۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

سوگل شاهرضائی

ورودی ۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

حسین شخص خدا بنده

ورودی ۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

محمد علی صدیقیان راد

ورودی ۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

غزل سادات مصطفوی

ورودی ۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

مهرسا مهدوی

ورودی ۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

صاحبه میرزایی

ورودی ۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

سپیده میرزائی

ورودی ۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

محمد نجفی

ورودی ۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

شمیم نوروزی

ورودی ۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

آزاده آقامحمدی

ورودی ۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

مریم افسری

ورودی ۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

مهدیه امیری

ورودی ۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

نوید جوادی

ورودی ۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

نشاط حسنی

ورودی ۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

پدرام حسین زاده

ورودی ۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

ذاکر حسینوند

ورودی ۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

نعیمه خسروانی مقدم

ورودی ۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

الهه ذکاوت

ورودی ۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

زهرا رضائی زاده

ورودی ۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

فاطمه رضوانی

ورودی ۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

سمیرا سرافراز

ورودی ۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

زهرا سلاجقه

ورودی ۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

شیدا شش بلوکی

ورودی ۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

ارمتا طاهری

ورودی ۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

سروین طاوسی

ورودی ۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

عسل علی اصغر عراقی

ورودی ۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

محسن عواطف

ورودی ۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

محمد امین فدائی فرقان

ورودی ۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

افسانه قدسی

ورودی ۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

علیرضا کرمی باوند پور

ورودی ۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

سحر کشوری

ورودی ۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

نازنین مومنی

ورودی ۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

نسرین محرابیان

ورودی ۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

مهسا محنتی

ورودی ۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

غزاله مرادی

ورودی ۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

جواد مرادی فرادنیه

ورودی ۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

لیلی مسعود مقام

ورودی ۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

آسیه معماری

ورودی ۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

آلاله مهاجری

ورودی ۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

الناز نشاسته گر

ورودی ۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

فاطمه نصرتی

ورودی ۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

مرضیه نظریه

ورودی ۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

بلوط نهال

ورودی ۹۵

 1.  

 

 

عنوان پروژه دانشجویان ارشد توانبخشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

راهنما

مشاور

عنوان

۱

نیما قاضی

دکتر جعفرنیا – دکتر خرمی مهر

-

تشخیص چهار جهت اصلی از روی سیگنال پتانسیل برانگیخته بینایی در حالت پایا در جهت استفاده افراد معلول

۳

سید مسعود فارغ

دکتر عرب – دکتر طباطبائی قمشه

-

آنالیز حرکت زانو وتعیین گشتاور پس از تاثیرات کوتاه مدت Taping در افراد مبتلا به بازسازی رباط متقاطع قدامی

۵

عبداله شاملو

دکتر طباطبائی قمشه

دکتر سید علی حسینی

طراحی و ساخت مکانیزم سه درجه آزادی حرکتی برای تحریک و ستیبولار کودکان فلج مغزی

۶

جعفر عباسی

دکتر سیامک خرمی مهر –دکتر جعفرنیا

 

طراحی و ساخت سیستم ارتباط انسان و ماشین به کمک حرکت عضلات صورت توسط سنسور مادون قرمز

۷

زهرا چگینی

دکتر طباطبائی قمشه

دکتر سعیدی

تحلیل بیومکانیکی تاثیر AFO مدوج و ثابت در راه رفتن بیمار مبتلا به افتادگی پا ناشی از آسیب ریشه عصبی مهره آخر کمری در مقایسه با افراد سالم

۸

مینا محسنی کرده کوهی

دکتر خرمی مهر

-

بررسی تاثیر پیاده روی بر افزایش قدرت اندام تحتانی در افراد بالغ

۹

حامد پایدار

دکتر پولادیان

-

بهینه سازی فرکانس الکتروتراپی در درمان سندرم بل بر اساس مدل های عصبی عضلانی و آزمایشات تجربی

۱۰

نبی اله عزیز نژاد

دکتر طباطبائی

دکتر خرمی مهر

تاثیر کفش طبی یا راکر پاشنه تا پنجه از نوع اصلاح شده بر گشتاور مفصل مچ پا در بانوان با پای سالم

۱۱

الناز مهاجری

دکتر شیخانی

-

آنالیز سیگنالهای VEP با استفاده از شبکه عصبی جهت تعیین شدت بیماری MS

12

سعیده شیخی

دکتر طباطبایی قمشه

دکترخرمی مهر

تاثیر لبه کفی طبی بر میزان اصلاح راستای مفصل زانو و مچ پا در افراد مبتلا به ژنو والگوم به همراه واروس پاشنه

۱۳

نسیبه یزدانی فر

دکتر جعفر پیشه

دکترخرمی مهر

مدلسازی تاثیر خواص ویسکوالاستیک پروتز پنچه بر سینتیک و سینماتیک راه رفتن

۱۴

احمد بایرامی روشن

دکتر آصف نژاد

دکترخرمی مهر

طراحی، ساخت و تحلیل بیومکانیک پنجه مصنوعی (ساخته شده با استفاده از فناوری پرینتر سه بعدی)

۱۵

پروین مختاری مبارکه

دکتر شیخانی

-

تضعیف نوفه های موجد در داده های پتانسیل القایی بینایی با استفاده از تبدیلات چند مقیاسی به منظور تشخیص موثر بیماری MS

16

نیکی بابا قربانی

دکتر جعفرنیا – دکتر شیخانی

-

پیش بینی شاخص تعادل Y بعد از خستگی با استفاده از شبکه عصبی

۱۷

حمیده سادات معصومی

دکتر شیخانی – دکتر طباطبائی

-

تاثیر ارتفاع پاشنه بر نیروهای وارد بر مفصل مچ پا با استفاده از محیط شبیه سازی Open Sim

18

آرمان ربیعی

دکتر خرمی مهر – دکتر نوشیروان

-

شناسایی سطح درد با استفاده از سیگنال های عصبی

۱۹

سمیرا فرجامی نژاد

دکتر معقولی – دکتر جعفرنیا دابانلو

دکتر خرمی مهر

انتخاب بهترین ویژگی‌ها‌ در تشخیص بهینه ی جهت های چهارگانه اصلی با استفاده از سیگنال EOG

20

ملیکا حسنی

دکتر معقولی – دکتر جعفرنیا دابانلو

دکتر خرمی مهر

طراحی یک سیستم طبقه بندی به کمک ادبوست برای تشخیص بهینه جهت های چهارگانه اصلی با استفاده از سیگنال EOG جهت استفاده در سیستم HCI

21

شیوا صالح بیگی

دکتر معقولی – دکتر جعفرنیا دابانلو

دکتر خرمی مهر

تعیین خستگی دست از طریق سیگنال EMG به منظور بهبود سیستم بیو متریک امضاء

۲۲

آریا زردویی

دکتر نادر جعفرنیا دابانلو

-

تاثیر استفاده از دستگاه الکترومغناطیس پالسی پرتابل بر درد قاعدگی بانوان ۳۰-۱۸ ساله شهر تهران

۲۳

امید عطارد

دکتر سیامک خرمی مهر

دکتر معقولی

تخمین نیروی چنگشی دست از سیگنال EMG به کمک شبکه های عصبی مصنوعی پیش سو و بازگشتی

۲۴

سید محمد علی لاجوردی

دکتر سید فرهاد طباطبائی قمشه

دکتر سیامک خرمی مهر

تحلیل بیو مکانیکی و آنتروپومتری بد شکلی های کف پا و ارتباط آن با ناهنجاری های ستون فقرات

۲۵

دکتر نازیلا یابنده

دکتر علی شیخانی

-

تسکین درد زانو ناشی از آرتروز با استفاده از روش های ترکیبی High Tens و سرما و High Tens و گرما