بیومواد

وضعیت تحصیلی دانشجویان ارشد بیومواد

ردیف

 

نام خانوادگی

سال ورودی

واحد پروژه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاریخ تصویب پروژه در گروه تخصصی

تاریخ تصویب پروژه در شورای پژوهشی

 1.  

لیلا سپهر نژاد

۹۰

 

 

 

 

 

 1.  

حلما بابایی

۹۱

۶

دکتر عطائی – دکتر رحمانی

دکتر ناهید حسن زاده

۲۳/۱۰/۹۴

۷/۱۱/۹۴

 1.  

عادل برقی

۹۱

۶

دکتر ناهید حسن زاده

دکتر خراسانی

۲۶/۶/۹۳

۳۱/۶/۹۳

 1.  

مهران جعفری

۹۱

۶

دکتر خراسانی

دکتر دلیری

۲۲/۷/۹۴

۵/۸/۹۴

 1.  

نیما وکیلی

۹۱

۶

دکتر آزاده آصف نژاد

-

۲۶/۱۱/۹۴

۳/۱۲/۹۴

 1.  

شیوا سادات یاسینی

۹۲

۶

دکتر ناهید حسن زاده

دکتر صدرنژاد

۲۶/‏۱۲/‏۹۳‬

۲۶/۱۲/۹۳

 1.  

شمیم جابری

۹۲

۶

دکتر معقولی

دکتر حسن زاده

۱۱/۳/۹۴

۲۷/۳/۹۴

 1.  

نازنین سعیدی

۹۲

۶

دکتر هانیه نوجه دهیان

دکتر حمید نظریان - دکتر آزاده آصف نژاد

۲۶/۱۲/۹۳

۲۶/۱۲/۹۳

 1.  

سید الیار قاسم پور کاظمی

۹۲

۶

دکتر حسن زاده – دکتر علی زمانیان

-

۱۵/۶/۹۵

۱۷/۶/۹۵

 1.  

بیتا ابراهیم زاده

۹۳

۶

دکتر بهنام قاد ر

 

۲۶/۱۱/۹۴

۳/۱۲/۹۴

 1.  

صحرا اسدی

۹۳

 

 

 

 

 

 1.  

رعنا اسدی

۹۳

۶

دکتر بهنام قادر

 

۱۷/‏۰۷/‏۹۵‬

۱۵/۸/۹۵

 1.  

مینا افشار

۹۳

۶

دکتر آزاده آصف نژاد

-

۳/۸/۹۵

۲۹/۸/۹۵

 1.  

حسین اکبری

۹۳

۶

دکتر آزاده آصف نژاد

-

۱۹/۱۲/۹۴

۲۲/۱۲/۹۴

 1.  

فرزانه بحرانی

۹۳

۶

دکتر حسن زاده

-

۲۶/۱۱/۹۴

۳/۱۲/۹۴

 1.  

فرزانه ثامنی

۹۳

۶

دکتر مسعود رنگی

دکتر صدرنژاد

۱۷/‏۱۲/‏۹۴‬

۲۲/۱۲/۹۴

 1.  

مهدی دهقانی

۹۳

۶

دکتر آزاده آصف نژاد

-

۱۷/۱۲/۹۴

۲۲/۱۲/۹۴

 1.  

پریسا رادمنش

۹۳

۶

دکتر صدرنژاد

دکتر حسن زاده

۲۷/۳/۹۵

۲۹/۳/۹۵

 1.  

شیدا زمانیان راد

۹۳

۶

دکتر مسعود رنگی

دکتر صدرنژاد

۱۷/‏۱۲/‏۹۴‬

۲۲/۱۲/۹۴

 1.  

علیرضا صفائی فیروزآبادی

۹۳

 

 

 

 

 

 1.  

مینوش لعلی نیا

۹۳

۶

دکتر حسن زاده

-

۱۷/۱۲/۹۴

۲۲/۱۲/۹۴

 1.  

صدف سادات مرتضوی نصیری

۹۳

۶

دکتر حسن زاده

-

۱۷/۱۲/۹۴

۲۲/۱۲/۹۴

 1.  

مهدیه واعظی

دهنوی

۹۳

۶

دکتر بهنام قادر

 

۲۶/‏۱۱/‏۹۴‬

۳/۱۲/۹۴

 1.  

نسیم وکیلی

۹۳

 

 

 

 

 

 1.  

زهرا آرام رود

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

الله اتابکی

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

فرهاد احمدی

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

زهره انصاری نژاد

۹۴

۶

دکتر حسن زاده

دکتر نیک خو

۱۵/۹/۹۵

۲۹/۹/۹۵

 1.  

الناز بابایی

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

نازنین برازنده نژاد

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

مجید تقی نیا

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

میلاد جعفرزاده مرزناکی

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

فایزه جیررورهاشمی

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

سپیده حاجی نژاد

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

آیدا حق جو

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

نالیکاشری

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

بنفشه حیدری فخر

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

افروز خوارزمی

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

محمد خسروی مقدم

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

گلزار دخیلی

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

یاسمن ذوالفقاری

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

منا زارعین

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

زهرا زکی زاده

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

سولماز سرکاری

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

سیده مریم سید عصری

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

سمیرا شاه رجبیان

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

الهه شریفی

۹۴

 

دکتر آزاده آصف نژاد

دکتر محسن گرجی

۱۵/۹/۹۵

۲۹/۹/۹۵

 1.  

شهرود شهوردی

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

زینب صابری ایرج

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

سعیده صادقی

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

ساجده سادات طباطبایی

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

زهره عبهری

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

کاظم عزیز

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

مصطفی علیزاده چهارده

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

یاسمن کاتبی

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

نگین کامیار

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

رسول محمد پناه

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

فاطمه مرادی مهدی آبادی

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

کهناز مسعودیان

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

مهسا مکی پور

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

علی مهام

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

پرنیا مهران راد

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

مینا میرزا حسین

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

سعید میرزا حسینی

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

ثناء میر شریف

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

مهیار ناصری

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

مهدی نبی زاده

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

سیده طاهره نعیمی زیده سرائی

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

فاطمه واثقی

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

عسل ولی سلطان

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

فاطمه یوسفی

۹۴

 

 

 

 

 

 1.  

زهرا اب باریکی

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

آزیتا احمدی طباطبائی

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

نیلوفر اخیگان

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

حامد اسلامی

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

سارا اورمز

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

داود بحری

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

فردین پولادی

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

نعیمه پیداوسی

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

هاجر جلیل پور

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

نگین جهانشاهی

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

شایان چشمه سفیدی

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

مهدیس چمن آرا ی

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

درفام حاج زمانی

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

صدف حاجی ها

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

الهام حسینی

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

مهرناز خزعلی

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

رکسانا خلیلیان

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

شادی داودی معمار

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

ویدا راستگوی حقی

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

آناهیتا ربیعی

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

عسل رجبی

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

یاسمن رشتیانی

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

شیما رمضانی

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

آرش زنگنه

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

محمد سالاریان زاده

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

نسرین سرتیپی

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

منصوره شبیری نژاد

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

سعید شریفی

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

همایون شفیعی

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

المیرا شمس

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

آریان شهیدی زندی

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

مریم صالح فرد

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

ملیکا صحرانورد

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

فاطمه صدیقی

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

مینا صفوی

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

پریچهر صمیعی

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

سها عبدالعلی

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

مهسا عبدالکریم زاده

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

مبینا غلامی

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

نگار قاضی

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

مهدی قنبری

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

یاسر محمودی

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

ثمین مسعودی مقدم

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

فاطمه مغفوری

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

ماهان مهدوی امیری

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

سمیرا موسوی اشکوری

۹۵

 

 

 

 

 

 1.  

مریم میری نژاد

۹۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست پروژ های ارشد بیو مواد

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

راهنما

مشاور

عنوان

۱

حسین اکبری

دکتر آصف نژاد

-

طراحی و ساخت سامانه رهایش دارویی ضد سرطان آرسنیک تری اکساید از نانو الیاف پلی کاپرولاکتون - پلی وینیل الکل

۲

عادل برقی

دکتر حسن زاده

- دکتر خراسانی

ایجاد پوشش کامپوزیت نانو تیوب کربن / هیدروکسی آپاتیت بر روی سطح نایتینول

۳

شمیم جابری

دکتر معقولی

دکتر حسن زاده

مدلسازی سیستم های رهایش دارو در بستر ماتریسی با استفاده از سیستم فازی

۴

مهران جعفری

دکتر محمد تقی خراسانی

دکتر دلیری جوپاری

بررسی اثر زبری پلی تترافلورواتیلن بر چسبندگی سلولهای فیبروبلاست

۵

حلما بابائی

دکتر محمد عطایی – دکتر بنیامین رحمانی

دکتر حسن زاده

مقایسه ویژگی های مکانیکی پریکاردیوم گاو وگوسفند به عنوان دریچه آئورتی پیوندی در انسان

۶

فرزانه بحرانی

دکتر حسن زاده

-

پوشش دهی نانوتیوب های تیتانیا-پلی دو پامین بر روی ایمپلنت سری تیتانیومی دندانی به منظور بهبود اتصال ایمپلنت به بافت لثه و استخوان

۷

مهدیه واعظی دهنوی

دکتر بهنام قادر

-

تهیه و مشخصه یابی سیمان های آپاتیتی حاوی ترکیبات پلی ساکاریدی

۸

بیتا ابراهیم زاده اصل تبریزی

دکتر بهنام قادر

-

تهیه و مشخصه یابی خمیرهای تزریق پذیر پلی ساکاریدی دارای ترکیبات کلسیم فسفاتی

۹

نیما وکیلی

دکتر آصف نژاد

-

غنی سازی داربست های کیتوسان-پلی وینیل الکل با استفاده از عوامل حاوی منیزیوم و سیلیسیوم جهت القای استخوان سازی

۱۰

صدف سادات مرتضوی نصیری

دکتر حسن زاده

-

ایجاد پوشش کامپوزیتی کیتوسان / هیدروکسی آپاتیت بر روی بستر الیاژ Ti6A14V

11

مهدی دهقانی

دکتر آصف نژاد

-

ساخت و مشخصه یابی داربست نانوکامپوزیت پلی یورتان / فورستریت به روش الکتروریسی برای مهندسی بافت استخوان

۱۲

فرزانه ثامنی

دکتر رنگی

دکتر صدرنژاد

ایجاد پوشش نانو ساختار نانو لوله کربنی / هیدروکسی آپاتیت بر روی منیزیم تخریب پذیر Mg-4Zn-1Ca-75.0 MM به روش الکتروفورتیک در کاربردهای پزشکی

۱۳

شیدا زمانیان راد

دکتر رنگی

دکتر صدرنژاد

ایجاد پوشش زیست فعال HA/TiO2 بر روی آلیاژ زیست تخریب پذیر Mg-4Zn-1Ca-75.0 MM به روش سل-ژل به منظور استفاده در کاربردهای ارتوپدی

۱۴

مینوش لعلی نیا

دکتر حسن زاده

-

پوشش دهی فلز تیتانیوم بر پلیمر پلی اتراترکتون کیتول (PEEK) متخلخل به منظور استفاده اورتوپدی

۱۵

پریسا رادمنش

دکتر صدرنژاد

دکتر حسن زاده

اصلاح سطح ایمپلنت های تیتانیومی با پوشش بر پایه ترکیبات تیتانیوم اکساید- تترا اتیل اورتوسیلیکات – پلی کاپرو لاکتون تهیه شده به روش سل- ژل

۱۶

رعنا اسدی جعفری

دکتر بهنام قادر

-

تهیه و مشخصه یابی مایع مفصلی بر پایه ی هیالورونیک اسید و پروتئوگلیکان ۴

۱۷

مینا افشار

دکتر آصف نژاد

-

ساخت و ارزیابی غشا سه لایه کامپوزیتی PCL/HA حاوی دگزامتازون بارگذاری شده در میکروسفر PLGA

18

الهه شریفی

دکتر آصف نژاد

دکتر محسن گرجی

ساخت و بررسی ساختار هیبریدی پلی یورتان / پلی اکریل امید و متیل پروپان سولفونیک اسید حاوی نانو ذرات کورکومین بروش الکتروریسی

۱۹

زهره انصاری نژاد

دکتر حسن زاده

دکتر نیکخو

سلول زدایی شیمیایی بافت غضروفی طبیعی به منظور استفاده در مهندسی بافت غضروف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست پروژ های ارشد بیو مواد

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

راهنما

مشاور

عنوان

۱

حسین اکبری

دکتر آصف نژاد

 

طراحی و ساخت سامانه رهایش دارویی ضد سرطان آرسنیک تری اکساید از نانو الیاف پلی کاپرولاکتون - پلی وینیل الکل

۳

عادل برقی

دکتر حسن زاده

- دکتر خراسانی

ایجاد پوشش کامپوزیت نانو تیوب کربن / هیدروکسی آپاتیت بر روی سطح نایتینول

۹

شمیم جابری

دکتر معقولی

دکتر حسن زاده

مدلسازی سیستم های رهایش دارو در بستر ماتریسی با استفاده از سیستم فازی

۱۰

مهران جعفری

دکتر محمد تقی خراسانی

دکتر دلیری جوپاری

بررسی اثر زبری پلی تترافلورواتیلن بر چسبندگی سلولهای فیبروبلاست

۱۱

حلما بابائی

دکتر محمد عطایی – دکتر بنیامین رحمانی

دکتر حسن زاده

مقایسه ویژگی های مکانیکی پریکاردیوم گاو وگوسفند به عنوان دریچه آئورتی پیوندی در انسان

۱۷

فرزانه بحرانی

دکتر حسن زاده

 

پوشش دهی نانوتیوب های تیتانیا-پلی دو پامین بر روی ایمپلنت سری تیتانیومی دندانی به منظور بهبود اتصال ایمپلنت به بافت لثه و استخوان

۱۸

مهدیه واعظی دهنوی

دکتر بهنام قادر

 

تهیه و مشخصه یابی سیمان های آپاتیتی حاوی ترکیبات پلی ساکاریدی

۱۹

بیتا ابراهیم زاده اصل تبریزی

دکتر بهنام قادر

 

تهیه و مشخصه یابی خمیرهای تزریق پذیر پلی ساکاریدی دارای ترکیبات کلسیم فسفاتی

۲۰

نیما وکیلی

دکتر آصف نژاد

 

غنی سازی داربست های کیتوسان-پلی وینیل الکل با استفاده از عوامل حاوی منیزیوم و سیلیسیوم جهت القای استخوان سازی

۲۱

صدف سادات مرتضوی نصیری

دکتر حسن زاده

 

ایجاد پوشش کامپوزیتی کیتوسان / هیدروکسی آپاتیت بر روی بستر الیاژ Ti6A14V

22

مهدی دهقانی

دکتر آصف نژاد

 

ساخت و مشخصه یابی داربست نانوکامپوزیت پلی یورتان / فورستریت به روش الکتروریسی برای مهندسی بافت استخوان

۲۳

فرزانه ثامنی

دکتر رنگی

دکتر صدرنژاد

ایجاد پوشش نانو ساختار نانو لوله کربنی / هیدروکسی آپاتیت بر روی منیزیم تخریب پذیر Mg-4Zn-1Ca-75.0 MM به روش الکتروفورتیک در کاربردهای پزشکی

۲۴

شیدا زمانیان راد

دکتر رنگی

دکتر صدرنژاد

ایجاد پوشش زیست فعال HA/TiO2 بر روی آلیاژ زیست تخریب پذیر Mg-4Zn-1Ca-75.0 MM به روش سل-ژل به منظور استفاده در کاربردهای ارتوپدی

۲۶

مینوش لعلی نیا

دکتر حسن زاده

 

پوشش دهی فلز تیتانیوم بر پلیمر پلی اتراترکتون کیتول (PEEK) متخلخل به منظور استفاده اورتوپدی