بیومکانیک

وضعیت تحصیلی دانشجویان ارشد بیو مکانیک

مشاور

راهنما

تاریخ تصویب پروژه در شورای پژوهشی

تاریخ تصویب پروژه در گروه

واحد پروژه

نام و نام خانوادگی

سال ورودی

ردیف

 

 

 

 

 

مهرداد تجلی

۸۷

 1.  

 

 

 

 

 

فاطمه ثابت منش

۸۷

 1.  

 

 

 

 

 

حسین رستمیان

۸۷

 1.  

 

 

 

 

 

علیرضا رضا زاده

۸۷

 1.  

 

 

 

 

 

محمد کاظم رمضانی

۸۷

 1.  

 

 

 

 

 

حسین کاکا حاجی

۸۷

 1.  

 

 

 

 

 

میر محمد علی عابدیان

۸۸

 1.  

 

 

 

 

 

سید امید حسینی

۸۹

 1.  

دکتر لیل نهاری

دکتر فتورائی

۱۳/۱۰/۹۱

۳/۱۰/۹۱

۶

عباس قوام

۸۹

 1.  

 

 

 

 

 

امین اسد زاده

۹۰

 1.  

 

 

 

 

 

علی حسینی

۹۰

 1.  

 

 

 

 

 

محمد نجفی زاده

۹۰

 1.  

 

 

 

 

 

محمد علی ابراهیمی باغی

۹۱

 1.  

 

 

 

 

 

زهرا سادات احمدی

۹۱

 1.  

دکتر فتورائی

دکتر استکی

۲۸/۸/۹۳

۲۵/۸/۹۳

۶

دانیال بوغیری

۹۱

 1.  

 

 

 

 

 

پویان حضرتی

۹۱

 1.  

 

 

 

 

 

میر مهدی حیدری زارعی

۹۱

 1.  

 

 

 

 

 

محمود خدا لطفی

۹۱

 1.  

 

 

 

 

 

امید شهای ضمیری

۹۱

 1.  

 

 

 

 

 

مجید عباسی

۹۱

 1.  

 

 

 

 

 

مهدی کارگری

۹۱

 1.  

دکتر طباطبائی

دکتر رستمی

۳۱/۶/۹۵

۲۱/۶/۹۵

۶

نرگس کاظمی

۹۱

 1.  

 

 

 

 

 

محمد علی ابراهیمی باغی

۹۱

 1.  

 

 

 

 

 

زهرا سادات احمدی

۹۱

 1.  

دکتر نیک خو

دکتر حسنی

۹/۱۰/۹۴

۲/۱۰/۹۴

۶

مینا مهترپور همدانی

۹۲

 1.  

دکتر خرمی مهر

دکتر استکی

۲۷/۱۲/۹۳

۱۸/۱۲/۹۳

۶

اران احتشام

۹۲

 1.  

دکتر توکلی

دکتر حسنی دکتر نیک خو

۵/۸/۹۴

۱۳/۷/۹۴

۶

سامی بیرامی

۹۲

 1.  

 

 

 

 

 

ناصر جعفری آزاد

۹۲

 1.  

دکتر حسنی

دکترنیک خو

۲۲/۱۲/۹۴

۱۹/۱۲/۹۴

۶

ماندانا رفیعی

۹۲

 1.  

دکتر حسنی

دکترنیک خو

۱۷/۶/۹۵

۱۸/۵/۹۵

۶

فریده نجفی

۹۲

 1.  

 

 

 

 

 

صبا شادرو

۹۲

 1.  

 

 

 

 

 

امیر طاها اصلانی هرق

۹۲

 1.  

 

 

 

 

 

محمد فاطمی مطلق

۹۲

 1.  

دکتر طباطبائی

دکتر حسنی

۹/۱۰/۹۴

۲/۱۰/۹۴

۶

آذرنگ اسدی

 

۹۲

 1.  

دکتر توکلی

دکتر حسنی

۵/۸/۹۴

۱۳/۷/۹۴

۶

علی دهقانی محمد آبادی

۹۳

 1.  

دکتر نوکار

دکتر خرمی مهر

۲۹/۸/۹۵

۲۲/۸/۹۵

۶

امیر اصغریان

۹۳

 1.  

دکتر بحر پیما

دکتر استکی

۲۲/۱۲/۹۴

۱۹/۱۲/۹۴

۶

سولماز اصلانی

۹۳

 1.  

 

 

 

 

 

محمد مهدی ایازی

۹۳

 1.  

 

 

 

 

 

فرشاد بزمی پور

۹۳

 1.  

دکتر طباطبای

دکتر خرمی مهر

۳۱/۶۰/۹۵

۲۱/۶/۹۵

۶

افشین بیاتی آزاد

۹۳

 1.  

دکترتوکلی گلپایگانی

دکتر حسنی

۳/۱۲/۹۴

۲۱/۱۱/۹۴

۶

حدیث ترنج

۹۳

 1.  

 

 

 

 

 

سیامک تسلیمی

۹۳

 1.  

 

 

 

 

 

راحله جعفری

 

 1.  

دکتر طباطبائی

دکتر نیکخو

۲۹/۸/۹۵

۲۲/۸/۹۵

 

مجتبی چاقوی دیزج

۹۳

 1.  

 

 

 

 

 

رسام چگینی

۹۳

 1.  

 

 

 

 

 

رامین حسینی

۹۳

 1.  

 

دکتر طباطبائی دکتر تنباکوساز

۲۲/‏۱۲/‏۹۴‬

۱۹/۱۲/۹۴

۶

مهدی حیدری

۹۳

 1.  

دکتر علی توکلی گلپایگانی

دکتر حسنی

۴/۶/۹۴

۱۴/۵/۹۴

۶

محمد حسین رضائی

۹۳

 1.  

دکتر حسنی

دکتر علی توکلی گلپایگانی

۲۸/۲/۹۵

۲۶/۲/۹۵

۶

علی رمضانی

۹۳

 1.  

دکتر طباطبائی

دکتر رستمی

۲۲/۱۲/۹۴

۱۹/۱۲/۹۴

۶

مرضیه روستائی

 

 1.  

دکتر حسنی

دکتر طباطبایی

دکتر حبیب اله کواری

۲۸/۲/۹۵

۲۶/۲/۹۵

۶

علی شاه مرادی

۹۳

 1.  

 

 

 

 

 

سیده نگین صدوقی سرابی

۹۳

 1.  

دکتر حق پناهی

دکتر نیک خو

۲۸/۲/۹۵

۲۶/۲/۹۵

۶

سید اسماعیل صفوی

۹۳

 1.  

 

 

 

 

 

مهدی طالب بیدختی

۹۳

 1.  

 

 

 

 

 

میثم عرب زاده

۹۳

 1.  

 

 

 

 

 

ایمان علاقه بندی

۹۳

 1.  

دکترخرمی مهر

دکتر رستمی

۹/۱۰/۹۴

۲/۱۰/۹۴

۶

وحید فقیهی رضایی

۹۳

 1.  

 

 

 

 

 

حسین قاضی

۹۳

 1.  

 

 

 

 

 

کیان کاشف

۹۳

 1.  

 

 

 

 

 

حانیه کریمی

۹۳

 1.  

 

 

 

 

 

سبا محمد پور کاسه گری

۹۳

 1.  

 

 

 

 

 

عبداله مرادی

۹۳

 1.  

 

 

 

 

 

نیلوفر مرادی

۹۳

 1.  

 

 

 

 

 

سامان معرب

۹۳

 1.  

 

 

 

 

 

یلدا مهرابیان

۹۳

 1.  

 

 

 

 

 

شادی موسوی

۹۳

 1.  

دکتر حسنی

دکتر توکلی

۲۹/۸/۹۵

۲۲/۸/۹۵

۶

شایان نیاکان

۹۳

 1.  

دکتر ملکه نبئی

دکتر فتورائی

۲۸/۲/۹۵

۲۶/۲/۹۵

۶

فاطمه نیک نژاد

۹۳

 1.  

 

 

 

 

 

بهاره هدایت

۹۳

 1.  

 

 

 

 

 

زهرا یونسی سینکی

۹۳

 1.  

دکتر نیکخو

دکتر خانی

۳۱/۶/۹۵

۲۱/۶/۹۵

۶

مهسا آئینه وند

۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

اسحاق ابن الرضا

۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

حامد اکبری

۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

وحید الله وردی

۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

رسول امیر زرگر

۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

رضا امیری

۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

فریما باباخانی

۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

سارا باقر منش کوهیار بنار

۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

مهرداد بندگی

۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

سپیده بهار

۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

زینب بیدمشکی

۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

مرجان پیرمحمدی

۹۴

 1.  

دکتر حسنی

دکتر خرمی مهر

۳۱/۶/۹۵

۲۱/۶/۹۵

۶

امیرپرهام پیرهادی

۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

طیبه تاژ

۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

مطهره جباری

۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

سید سهیل حسینی

۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

هیربد حسینی

۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

نسرین حلاجیان

۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

راهله خاوری

۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

آروین رادمهر

۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

فرانک رستم جود

۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

فاطمه رضایی

۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

الهام زارع

۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

مهراد شفقی

۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

مهرداد شیروی

۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

افسانه صافدل

۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

فرناز صالحی مجد

۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

فاطمه طاعتی

۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

امیر طیبی کلور

۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

سجاد عزیزی

۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

سید آروین عقیلی

۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

یحیی فرخ پی

۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

سباقوام زاده بهابادی

۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

مریم کاوند

۹۴

 1.  

دکتر مرادی مقدم

دکتر حسنی دکتر لاهیجی

۲۹/۸/۹۵

۲۲/۸/۹۵

۶

مهسا مجیدی

۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

نعیمه محبی

۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

مهرناز میردهقان

۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

امیر مسعود نایه

۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

پانیذ نراقی باقرپور

۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

مریم نیشابوری

۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

شیما نیک سا

۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

سید محمد علی ولدآبادی

۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

پریا ولی پور

۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

نیلوفر یعقوبی

۹۴

 1.  

 

 

 

 

 

عادل آقائی

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

ارش ارزنگ

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

پانیذ اقبالی

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

جلال باباخانی

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

امیر حسین پیرهادی

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

مژگان جهرمی

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

فرزان جوادی

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

میترا جوادی

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

امیرسام جواهریان

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

الهام حافظی

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

شبنم حمیدراد

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

شقایق خان محمدی

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

شیما خلیقیان

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

زهرا خوز

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

هادی دلاور

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

نازنین رستمی

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

مهسا رضائی

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

هانیه رضائی زاده

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

نیلوفر رفعتی

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

پدرام رمضانی

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

فربد زمانیان راد

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

محمد رضا روحی

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

سیرا سلیمی

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

مریم سوری

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

زینب شریف زاده

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

سید مهدی شعبان زاده

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

نیما صافی

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

فرید صبوری

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

زهرا طاهری

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

نیلوفر طهمورسی

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

شبنم عباس نژاد

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

صبا علاالدینی

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

شیرین فارسی

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

محمد معین فاطمی

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

احسان قبادی

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

سحر قیاسوند

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

صدیقه گالشی

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

حامده گل محمد پور

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

محسن مبشری

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

آرزو مهدی زاده

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

رامین مهدیزاده

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

پرینا میانجی

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

علیرضا مینائی

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

زهرا نبی

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

یاسین نقشبندی

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

بنیامین نهروانی

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

میر محمد رضا نوری

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

مهوش وکیلی

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

مریم یاملائی

۹۵

 1.  

 

 

 

 

 

 

لیست پروژه ارشد بیو مکانیک

موضوع پروژه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام ونام خانوادگی

ردیف

شبیه سازی عددی انتقال داروهای استنشاقی افشانه ای در راه های هوایی بالایی جهت هدایت هدفمند نشست ذرات

دکتر لیل نهاری

دکتر فتورائی

عباس قوام

۱

طراحی و مدلسازی یک ساکت برای پروتز پنجه پا بر اساس نظریه روانسازی تقویت شده

دکتر فتورایی

دکتر استکی

دانیال بوغیری

۲

طراحی و ساخت دستگاه حرکت غیر فعال پیوسته (CPM) برای مفصل زانو

دکتر خرمی مهر

دکتر استکی

آران احتشام

۳

تحلیل و شبیه سازی دینامیک دریچه میترال قلب در طول پرشدن دیاستول

دکتر توکلی

دکتر حسنی

محمد حسین رضایی

۴

بررسی نارسایی قلبی Mitral Regurgitation ( MR) با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی

دکتر توکلی

دکتر حسنی

علی دهقانی

۵

مطالعه المان محدود ایمپانت DCP استخوانی تیبیا از کامپوزیت CFR PEEK در مقایسه با ایمپلنتهای تیتانیوم و استیل

دکتر توکلی

دکتر حسنی- دکتر نیک خو

سامی بیرامی

۶

آنالیز دریچه میترال قلب در فاز بسته بودن به کمک روش المان محدود

دکتر فرهاد طباطبائی قمشه

دکتر کامران حسنی

آذرنگ اسدی

۷

مدل ساختار سازنده ی بطن قلب

دکتر نیکخو

دکتر کامران حسنی

مینا مهتر پور همدانی

۸

طراحی رباتیک اسکلت توانبخشی راه رفتن

دکتر سیامک خرمی مهر

دکتر مصطفی رستمی

وحید فقیهی رضایی

۹

مدلسازی بطن راست تحت تاثیر فشارخون شریان ریوی

دکتر توکلی گلپایگانی

دکتر کامران حسنی

حدیث ترنج

۱۰

به دست آوردن ویژگیهای غیرخطی عضلات پا حین شوت کردن توپ با استفاده از سیگنال الکترومایوگرافی و مقایسه عضلات و افراد با یکدیگر

دکتر بحرپیما

دکتر استکی

سولماز اصلانی

۱۱

بررسی امکان استفاده از تراشه های ناخن در تشخیص زودهنگام پوکی استخوان

دکتر حسنی

دکتر نیکخو

ماندانا رفیعی

۱۲

مدلسازی و تحلیل حرکت پرش عمودی با استفاده از نرم افزار Anybody

دکتر طباطبایی

دکتر رستمی

مرضیه روستایی تله جردی

۱۳

بررسی و تخمین موفقیت عمل جراحی ارتوپدیک با استفاده از روش پردازش تصویر

-

دکتر طباطبایی- دکتر تنباکوساز

مهدی حیدری

۱۴

بررسی الگوی پارامترهای سینماتیکی حرکت چشم در نگاه کردن کلی و جزئی

دکتر حسنی

دکتر طباطبایی

دکتر حبیب اله کواری

علی شاه مرادی

۱۵

ارزیابی نقاط مستعد آسیب مکانیکی استخوان مندیبل در بازسازی بی دندانی کامل با دو رویکرد مختلف کاشت all_on_fou

دکتر محمد نیک خو

دکتر محمد مهدی خانی

مهسا آئینه وند

۱۶

بررسی عددی اثر درصد گرفتگی و موقعیت آن بر همودینامیک دو شاخگی شریان کرونری چپ در جریان سیستمیک

دکتر ملیکه نبئی

دکتر فتورائی

فاطمه نیک نژاد

۱۷

طراحی و ساخت یک دستگاه نوین خودکار اعمال فشار به قفسه سینه در فرآیند احیای قلبی

دکتر حسنی

دکتر توکلی گلپایگانی

علی رمضانی

۱۸

مدلسازی المان محدود عمل فیوژن ستون فقرات کمری و مقاسه نتایج بیومکانیکی کاربرد دوپیچ پدیکولار متفاوت

دکتر محمدحق پناهی

دمتر محمد نیک خو

سید اسماعیل صفوی

۱۹

ارزیابی تحلیل بیو مکانیکی اکسترنال فیکساتور اندام تحتانی

دکتر محمد نیکخو

دکتر سید فرهاد طباطبائی قمشه

مجتبی چاقوی دیزج

۲۰

تحلیل پارامترهای هندسی سوزن های تزریق

دکر کامران حسنی

دکتر علی توکلی گلپایگانی

شایان نیاکان

۲۱

تحلیل و مقایسه نحوه توزیع تنش سه نوع ایمپلنت دندانی در استخوان ماگزیلا

دکتر سعید نوکار

دکتر سیامک خرمی مهر

امیر اصغریان

۲۲

روش اسپکترو گرافیک رنگی برای نمایش تنفسی از کانال گوش خارجی

دکتر امید مرادی مقدم

دکترمحمد نیاکان لاهیجی - دکتر کامران حسنی

مهسا مجیدی

۲۳

تحلیل و مقایسه ی تنشهای وارد بر اباتمنت کج در زوایای مختلف و انتخاب بهترین نمونه با استفاده از روش اجزا المان محدود

دکر سید فرهاد طباطبائی قمشه

دکتر سیامک خرمی

افشین بیاتی آزاد

۲۴

طراحی مکانیکی و ارزیابی ربات قابل پوشیدن ران – زانو – مچ پا برای کمک به راه رفتن در بیماران مبتلا به سکته مغزی

دکتر فرهاد طباطبائی قمشه

دکتر مصطفی رستمی

نرگس کاظمی

۲۵

محاسبه حجم شکاف کام با استفاده از نرم افزار Mimics Innovation Suite به منظور ارائه فرمول مناسب جهت محاسبه حجم شکاف کام

دکتر کامران حسنی

دکتر سیامک خرمی مهر

امیر پرهام پیرهادی راد

۲۶

 

.