تاریخ برگزاری کنفرانسهای داخلی


ردیف کنفرانس تاریخ محل
1 پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
www, etec.ir

دی ماه  94 در محل سالن همایش صدا و سیما
2 مسابقه ملی دومینو
www.iauh.ac.ir
آذر ماه 94 در دانشگاه ازاد اسلامی واحد همدان
3 پنجمین جشنواره مخترعات دانشگاه آزاد اسلامی بهمراه هفتمین جشنواره رویش بنیاد ملی نخبگان
www.kiau.bmn.ir
نیمه اول بهمن 94 در دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج
4 ]چهارمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران چهارمین کنگره سالانه اخلاق پرستاری 6-9 بهمن 94 وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی  مرکز تحققات اخلاق و تاریخ پزشکی و مشارکت سازمان ها و ارگان های ذیربط