مراحل فارغ التحصیلی مقطع دکتری

مراحل فارغ التحصیلی مقطع دکترای تخصصی

دانشکده مهندسی پزشکی


در صورت عدم نقص پرونده، مراجعه به مسوول فارغ التحصیلان دانشکده و تحویل مدارک ذیل در نیمسال آخر تحصیلی:

۱. اصل شناسنامه +تصویر تمام صفحات (دانشجویان مشمول ۲ سری کپی)

۲. اصل کارت ملی+تصویر پشت و روی کارت ملی

۳. اصل کارت پایان خدمت + تصویر پشت و رو

۴. سه قطعه عکس ۴*۳ جدید (ترجیحاً رنگی)

۵. اصل رسید بانکی به مبلغ ۲۹۰,۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی + یک سری کپی

تذکر: دانشجویان بورسیه با ارائه اصل وتصویر آخرین حکم استخدامی، نصف مبلغ مذکور را واریز نمایند.

۶. دو عدد تمبر ۱۰۰۰۰ ریالی تهیه شده از بانک ملی (تمبر با سایر مبالغ قابل قبول نیست)

۷. یک نسخه مقاله ISI با تایید پژوهش


تماس با کارشناس رشته و درخواست ارسال پرونده به امور فارغ التحصیلان پس از ثبت نمره پایان نامه در سیستم