مراحل فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد

مراحل فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد

دانشکده مهندسی پزشکی


در صورت عدم نقص پرونده، مراجعه به مسوول فارغ التحصیلان دانشکده و تحویل مدارک ذیل در نیمسال آخر تحصیلی:

۱. اصل شناسنامه +تصویر تمام صفحات (دانشجویان مشمول ۲ سری کپی)

۲. اصل کارت ملی+تصویر پشت و روی کارت ملی

۳. اصل کارت پایان خدمت + تصویر پشت و رو

۴. سه قطعه عکس ۴*۳ جدید (ترجیحاً رنگی)

۵. اصل رسید بانکی به مبلغ ۱۷۰,۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی + یک سری کپی

۶. دو عدد تمبر ۱۰۰۰۰ ریالی تهیه شده از بانک ملی (تمبر با سایر مبالغ قابل قبول نیست)


تماس با کارشناس رشته و درخواست ارسال پرونده به امور فارغ التحصیلان پس از ثبت نمره پایان نامه در سیستم (ضروری است درخصوص بحث مقاله و تکمیل نمره پایان نامه با پژوهش دانشکده هماهنگ شود)