مراحل فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی

مراحل فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی

دانشکده مهندسی پزشکی


در صورت عدم نقص پرونده، مراجعه به مسوول فارغ التحصیلان دانشکده و تحویل مدارک ذیل در نیمسال آخر تحصیلی:

۱. اصل شناسنامه +تصویر تمام صفحات (دانشجویان مشمول ۲ سری کپی)

۲. اصل کارت ملی+تصویر پشت و روی کارت ملی

۳. اصل کارت پایان خدمت + تصویر پشت و رو

۴. سه قطعه عکس ۴*۳ جدید (ترجیحاً رنگی)

۵. اصل رسید بانکی به مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی + یک سری کپی

۶. دو عدد تمبر ۱۰۰۰۰ ریالی تهیه شده از بانک ملی (تمبر با سایر مبالغ قابل قبول نیست)
 


پس از اتمام تحصیل

حصول اطمینان از درج کلیه نمرات از جمله کارورزی، پروژه، معرفی به استاد و... در سیستم کامپیوتری آموزش با مراجعه به سایت دانشکده (کارنامه دانشجو)
 


تماس با کارشناس رشته و درخواست ارسال پرونده به امور فارغ التحصیلان
 


مراجعه به امور فارغ التحصیلان دانشکده با هماهنگی قبلی (تلفن تماس ۴۴۴۷۴۳۳۱) و دریافت برگه تسویه حساب