مروری بر نشریه صدای دانشجو، ویژه نامه تابستان 1390

مروری بر نشریه صدای دانشجو، ویژه نامه تابستان 1390

مدیر مسئول: شبنم پورنویدی  سردبیر هیأت تحریریه:نرگس میرزایی

اعضای هیأت تحریریه: کاویان فقیه‌نصیری، کتایون والامنش، معصومه حسام‌محمودی، زهره کرانی، ندا زمانی، شبنم پورنویدی

مروری بر فهرست مطالب، سخن سردبیر، جایی که پیاده رو تمام می‌شود، نمای نزدیک، واقعیت مجازی در توانبخشی راه رفتن، کروماتوگرافی روشی برای جداسازی مواد، تجهیزات آزمایشگاهی، بریم خارج؟؟!!

کتابی برای تمام فصول، سینما، علیزاده ریشه در سنت، اندیشه در خلاقیت، تهرانگردی، ایرانگردی، ستاره‌ای که آب شلیک می‌کند، گزارش لحظه به لحظه پس از خوردن نوشابه، روزنه.

بطور خلاصه در مقاله واقعیت مجازی راه رفتن، یک رویکرد نوآوری برای توانبخشی راه رفتن توسط یک سیستمی که کاربرد سنتی و تکنیک‌های توانبخشی پیشرفته را با یک محیط آموزشی حقیقت مجازی ترکیب می‌کند، شرح داده شده است. در مقاله کروماتوگرافی، روشی برای جداسازی مواد مختلف از یکدیگر در آزمایشگاههای شیمی و بیوشیمی، توضیح داده شده و همچنین در این نشریه به بررسی تعدادی از تجهیزات آزمایشگاهی پرداخته شده، در ضمن مقاله‌ای در مورد نحوه پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی در خارج از کشور، می‌خوانیم.

"مهندس ویدا مامندی"