معرفی گروه مهندسی پزشکی بالینی

دروس این گرایش عمدتاً به مباحث تجهیزات بیمارستانی و نرم‌افزارهای مدیریت بیمارستانی مرتبط می‌باشد دانشجویان مهندسی با گذراندن دروس پایه ریاضی و فیزیک، دروس تخصصی این گرایش آمادگی فعالیت در بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و شرکت وابسته به آن را پیدا می‌نمایند. فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی می‌توانند در مقاطع بالاتر بیوالکتریک، بیومکانیک، مهندسی توان‌بخشی، انفورماتیک پزشکی ادامه تحصیل داشته باشند.

اساتید و مدیریت گروه کارشناسی: اساتید گروه کارشناسی عبارتند از دکتر فیروزآبادی، دکتر نصرآبادی، دکتر نوشیروان، دکتر محمدرضازاده، دکتر پروانه، دکتر پیش‌بین، خانم دکتر سمیعی و مدیریت گروه خانم دکتر سمیعی  است.

آزمایشگاههای گروه: آزمایشگاه فیزیولوژی و آناتومی، آزمایشگاه مهندسی بالینی، آزمایشگاه کنترل.
تعداد فارغ‌التحصیلان و دانشجویان تا سال 90 به تعداد 82 نفردانشجو در مقطع کارشناسی بالینی فارغ‌التحصیل شده، تعداد 293 نفر دانشجو مشغول به تحصیل می‌باشند.