آزمایشگاه فیزیولوژی و آناتومی

در این آزمایشگاه مفاهیم و کلیات علم آناتومی و فیزیولوژی جهت چهار گرایش تحصیلی مهندسی (بیوالکتریک، بیومکانیک، بیومتریال و بالینی)در مقطع کارشناسی ارائه می­گردد. این آزمایشگاه برای حضور و آموزش 12 نفر طبق استاندارد برنامه ­ریزی شده ­است.مساحت آزمایشگاه حدود 100 مترمربع می­باشد.

مطالب مورد بررسی و آموزشی در آناتومی در زمینه نظری شامل:

-  ساختمان اسکلتی

-  عضلات بدن

-  استخوان­های بالاتنه و پایین­ تنه

-  مفاصل

-  عضلات بالاتنه

-  ستون فقرات

-  سیستم عصبی

-  ارگانهای هاضمه

-  سیستم­های تنفس

-  شنوائی و بینائی

مطالب مورد بررسی و آموزشی در فیزیولوژی سلولی در زمینه نظری شامل:

-  سیستم عضلانی استخوانی (شامل سلول عضلانی، سلول استخوان اسکلت وعضلات بدن)

-  سیستم گردش خون و فیزیولوژی آن (خون، شریانها و وریدها .قلب)

-  سیستم عصبی و فیزیولوژی آن (سلول عصبی، دستگاه عصبی مرکزی، محیطی و اتوماتیک)

-  سیستم ادراری و تناسلی

-  سیستم تنفس

-  سیستم گوارش

-  سیستم پوست و ضمائم آن

-  سیستم دفاعی بدن

-  سیستم غدد درون­ ریز و فیزیولوژی آن

مطالب مورد بررسی در آزمایشات عملی شامل:

-  هماتولوژی

-  تشریح قلب و گردش خون

-  تنفس

-  کلیه

-  گوارش

-  چشم

تجهیزات این آزمایشگاه به شرح ذیل می‌باشد:

-  کامپیوتر و اداوات جانبی متصل به شبکة اینترنت

-  دستگاه ECG با سیستم مانیتورینگ

-  اتوکلاو رومیزی

-  ویژیولایزر و دستگاههای کمک آموزشی(ویدوپروژکتور و اورهد ...)

-  میکروسکوپ تحقیقاتی بیولوژی-  میکروسکوپ نوری

-  لوپ

-  دستگاه اسپرومتری

-  آون

-  بن­ماری و شیکر

-  هیتر تحقیقاتی

-  هیتر استیرر

-  هات باکس

-  سانتریفوژ هماتوکریت

-  شیکر لوله

-  استیمولاتور

-  PH متر

-  گلوکومتر

-  افتالموسکوپ

-  دستگاه فشار خون

-  مجموعه کامل مولاژ بدن انسان

کارشناس این آزمایشگاه جناب آقای قاسم علیمحمدپوراهر می­باشند.