آزمایشگاه فیزیک I

این آزمایشگاه در طبقة دوم ساختمانِ کتابخانة دانشکده قرار داشته و مساحت تقریبی آن 25 متر مربع می­باشد. ظرفیت پذیرش دانشجو در این آزمایشگاه 10 نفر می­باشد.

در آزمایشگاه فیزیک I، با استفاده از تجهیزات موجود  آزمایش­های زیر انجام می­ گیرد:

-  آشنایی با وسایل اندازه ­گیری شامل  کولیس، ریز­سنج و گوی ­سنج و ...

-  آزمایشهای تعیین ثابت فنرها

-  بررسی حرکت پرتابه ­ها

-  بررسی سقوط آزاد

-  تعیین ضریب اصطکاک ایستایی  و جنبشی اجسام

-  بررسی تعادل اجسام در فضا

-  تعیین گشتاور ماند اجسام

-  بررسی گشتاور نیروها

-  تجزیه نیروها بر روی سطح شیبدار

-  اندازه گیری شتاب جاذبه در دستگاه­های مختلف

-  محاسبة برآیند نیروها توسط میز نیرو

-  بررسی حرکت مستقیم­الخط یکنواخت

-  بررسی قوانین نیوتن و انواع برخورد اجسام با یکدیگر

 

کارشناس این آزمایشگاه سرکار خانم مهندس ویدا مامندی می­باشند.