آزمایشگاه شیمی و اتاق پروژه کارشناسی بیومتریال

این آزمایشگاه در طبقة دوم ساختمانِ کتابخانة دانشکده قرار داشته و مساحت تقریبی آن حدود 20 مترمربع می­باشد. در این آزمایشگاه
مباحث عملی دروس شیمی عمومی و شیمی آلی تدریس می­گردد. هر کلاس این آزمایشگاه گنجایش 6 الی 8 نفر را دارد.

همچنین درزمان هائی که در این آزمایشگاه کلاس آموزشی برقرار نباشد از این آزمایشگاه به عنوان اتاق پروژة جهت انجام پایان‌نامه‌ های
کارشناسی گروه بیومتریال استفاده می­گردد.

تجهیزات تخصصی آزمایشگاه شیمی عمومی و آلی عبارتند از:

ـ آون تایمردار برای حرارت دادن و خشک کردن اجسام تا دمای 260 درجة سانتیگراد

- دستگاه آب مقطرگیری یکبار و دوبار تقطیر

- هیتر استیرر برای همزدن مواد با دور و دمای قابل تنظیم

 -میکسر یا همزن الکتریکی پره­ دار برای همزدن موادپلیمری با دور قابل تنظیم

- دستگاه اندازه­گیری نقطه ذوب

PH - متر

- پمپ خلاء

  انواع شوف بالن

 -میکسر خون

 -ترازوهای دیجیتالی

- انواع شیکر

 

کارشناس این آزمایشگاه سرکار خانم لاله صدرالاسلامی می­باشند.