آزمایشگاهِ کارگاهِ پروژه بیومتریال

این کارگاه با مساحتی حدود 30 متر مربع در ضلع شرقی دانشکده واقع شده­ است. هدف از راه­ اندازی این کارگاه و آزمایشگاه ارائة
محیطی مناسب جهت انجام پروژه ­های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی جهت استفاده از تجهیزات موجود در این کارگاه می­باشد. 

از تجهیزات موجود در این کارگاه می­توان به امکانات زیر اشاره داشت:

-  میکروسکوپ­های بیولوژیکال و متالوژیکال مجهز به دوربین­های عکاسی

-  تانک نیتروژن

-  هموژنایزر

-  آون خلاء

-  هود شیمیائی

-  کوره الکتریکی 1350ºC & 1100ºC  

-  دستگاه­های بال میل و جار میل

-  بن­ماری

-  مانت گرم