پیشنهاد پروژه ارشد

توجه: به اطلاع می رساند بدلیل نقل مکان آدرس دانشکده دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات ساختمان ابن سینا بلوک Aطبقه پنجم اتاق ۵۱۲ می باشد تلفن ۴۴۸۶۸۵۲۸-۶۰ داخلی کا رشناس پژ وهش همتی ۴۱۱۳۳
ایمییل دفتر پژوهش: fac.pajoheshi.h@gmail.com
 
توجه توجه: از تاریخ ۹۳/۸/۲۰ دانشجویان عزیز می بایست جهت ثبت پروپوزال به بخش پائین صفحه نخست وب سایت دانشکده، سیستم ثبت پروپوزال مراجعه نما یند. دستور العمل ثبت پروپوزال نیز در قسمت پائین صفحه موجود می باشد. به منظور انتخاب استاد راهنما یا مشاور در سامانه ثبت پروپوزال باید مشخصات استاد در سیستم تعریف شده باشد لذا چنانچه استاد شما جز اساتید مدعو هستند اخرین حکم کارگزینی، شماره کد ملی و ادرس ایمیل ایشان را به دفتر پژوهش دانشکده تحویل دهید. بدیهی است در صورت عدم ارائه مدارک مورد نیاز قادر به ثبت پروپوزال نخواهید شد.
 
***ضمناً دقت فرمائید چنانچه هنوز نمره سمینار شما وارد نشده باشد نمیتوانید پروپوزال خود را انتخاب کنیدو مدیر گروه مربوطه ثبت نام شما را تایید نخواهد کرد. *****
 

خواهشمند است قبل از تصویب پروپوزال به منظور اطلاع از ظرفیت پذیرش استاد در سیستم ثبت پروپوزال ثبت نام نموده و استاد راهنما و مشاور خود را انتخاب نمائید چرا که در صورت عدم پذیرش ظرفیت استاد، سیستم اجازه انتخاب به شما را نخواهد داد خواهشمند است دقت فرمائید.

برای انتخاب اسم استاد در قسمت جستجو نام استاد فقط سه حرف اول فامیلی استاد را وارد نمائیددانشجویان ارشد جهت تصویب پیشنهاد پروژه باید فرم مربوطه را بهمراه فرم تعهد ۱، ۲و فرم شماره ۳ را تکمیل نمایند و رزومه و آخرین حکم کارگزینی اساتیدهیات علمی مدعو را به پژوهش دانشکده تحویل دهند. ل طفا فایل پروپوزال را که استاد راهنما تایید نمودند حداقل ۱۰ روز قبل از جلسه گروه به ایمیل اساتید گروه مربوطه ارسال نمائید.

ضمناً به اطلاع می رساند پیرو تصمیمات متخذه در شورای پژوهشی مورخ ۱۰/‏۰۸/‏۹۶‬ دانشجویان متقاضی باید پروپوزال اصلاح شده را که توسط داور داخلی که در جلسه گروه تخصصی تعین شده امضا و تایید شده به پژوهش دانشکده تحویل دهند تا در دستور کار شورای پژوهشی قرار داده شود. بدیهی است در صورت عدم ارائه پروپوزال تایید شده از طرح آن در شورای پژوهشی معذور می باشیم.

 • گروه بیو الکتریک ( mjdpouladian@yahoo.com , k_maghooli@yahoo.com , n_jafarnia@yahoo.com
  fatemizadeh@gmail.com, sheikhaniali@yahoo.com , rashidi.saeid@gmail.com ,
  nooshiravan@gmail.c, nasrabadi@shahed.ac.ir , shalbaf@iust.ac.ir , arash8248@gmail.com
  )
 • گروه بیو مکانیک ( mnavid <mnavid@iust.ac.ir> ,
  aesteki <aesteki@sbmu.ac.ir> ,
  rostami <rostami@aut.ac.ir> ,
  nasser <nasser@aut.ac.ir> ,
  inspect <inspect@chagalesh.com> ,
  Siamak Khorramymehr <khorramymehr@gmail.com> ,
  Farhad Tabatabai Ghomshe <tabatabai@aut.ac.ir> ,
  m_nikkhoo@hotmail.com
  )
 • گروه بیو مواد ( m.khorasani" <m.khorasani@ippi.ac.ir> ,
  sadrnezh <sadrnezh@sharif.edu> ,
  behnamghader <behnamghader@yahoo.com> ,
  nahid_hasanzadeh <nahid_hasanzadeh@yahoo.com> ,
  asefnejad_azadeh <asefnejad_azadeh@yahoo.com> ,
  najmoddin63@yahoo.com
  )
 • ramazani@sharif.edu
 • گروه توانبخشی ( majid pouladian <mjdpouladian@yahoo.com> ,
  n_jafarnia <n_jafarnia@yahoo.com> ,
  K_maghooli <k_maghooli@yahoo.com> ,
  sheikhaniali <sheikhaniali@yahoo.com> ,
  Fereidoon Nooshiravan <nooshiravan@gmail.com> ,
  Siamak Khorramymehr <khorramymehr@gmail.com> ,
  Farhad Tabatabai Ghomshe <tabatabai@aut.ac.ir

شایان ذکر است استاد راهنما و یا مشاور برای دانشجویان ارشدمی بایست دارای حداقل مرتبه استادیاری باشد, فرمهای مورد نیاز درقسمت" فرمها وآیین نامه ها" در صفحه اصلی سایت دانشکده موجود است).ضمناً شایان ذکر است جهت اطمینان از تکراری نبودن موضوع پایان نامه:

باید موضوع پایان نامه (جستجو از طریق کلمات کلیدی، عنوان پایان نامه) از سایت رسمی ایران داک www.irandoc.ac.ir بخش پایگاه های اطلاعاتی جستجو در پایگاهه جستجو گردد و پرینت نتیجه جستجو جهت تایید به استاد راهنما ارائه گردد

باید موضوع پایان نامه (جستجو کلمات کلیدی پایان نامه) از وب سایت کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی (سیکا) http://sika.iau.ir جستجو گردد و پرینت نتیجه جستجو جهت تایید به استاد راهنما ارائه گردد

خواهشمندیم به نحوه آدرس دهی مقالات که در پائین صفحه قراردارد و قابلیت دانلود را دارد، مراجعه نمائید بدیهی در صورت عدم رعایت مشکلات بعدی بعهده شما می باشد و در مقالات فوق باید فقط اسم دانشجو راهنما و مشاور باشد و دانشجو بعنوان نویسنده نفر اول واستاد راهنما عهده دار مکاتبات باشد و ضمناً اسم استاد مشاور نیز باید در مقالات درج گردد بخشنامه ادرس دهی مقالات مورخ ۹۳/۴ نیز در متن پائین موجود است

Department of Biomedical Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University , Tehran, Iran

 1. عنوان دقیق پروپوزال تایپ شده در صفحه او ل و درج نام و نام خانوادگی استاد راهنما و مشاور بطور کامل
 2. مشخصات خود و شماره تلفن قابل سترسی را بصورت کامل و تکیل و تایپ نمائید در صفحه دوم
 3. مشخصات اساتید راهنما و مشاور بصورت تایپ شده در صفحه سوم
 4. عنوان پروژه به زبان انگلیسی در صفحه چهارم
 5. در صورت استفاده از آزمایشگاهها و مواد و یا ازمایشهای مورد نیاز در فرم صفحه ششم تکمیل و استاد راهنما و مدیر گروه امضائ نمایند
 6. پس از امضا خودتان اخذ امضائ استاد راهنما و مشاور در صفحه هشتم
 7. ت کمیل دقیق جدول زمان بندی بطوریکه حداقل دو مرحله همپوشانی داشته باشند و سپس مرحله بعدی آغاز شود
 8. تکمیل جدول اطلاعات پایان نامه تایپ شده در صفحه دهم
 9. تکمیل فرم شماره ۱ و اخذ امضائ اساتید راهنما و مشاور در صفحه یازدهم
 10. تکمیل فرم شماره ۲ و امضائ آن توسط خودتان در صفحه دوازدهم
 11. پروپوزال تایپ شده بصورت دو رو پرینت گرفته شود تاضمن اینکه در کاغذ صرفه جویی می شود حجم پرونده شما برای بایگانی نیز سنگین نمی شود.
 12. استعلام ازسایت رسمی , [جستجو در پایگاه اطلاعاتی و سپس نتیجه جستجو کلمات کلیدی پایان نامه پرینت گرفته شده و توسط استاد راهنما تایید شود irandoc.ac.ir
 13. استعلام ازسایت کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی و جستجو کلمات کلیدی پایان نامه پرینت گرفته شده و توسط استاد راهنما تایید شود sika.iau.ir
 14. تکمیل فرم شماره ۳ و اخذ امضائ اساتید راهنما
 15. در صورتیکه استاد راهنما و مشاور شما مدعو می باشد حکم کارگزینی که نشان دهنده مرتبه علمی ایشان استادیار یا دانشیار یا استاد باشد به همراه رزومه آموزشی و پژوهشی مورد نیاز است (دانشجو دکترا نمی شود)
 16. ضمناً حتماً پروپوزالی که موارد بالا را رعایت کردید ده روز قبل از جلسه تخصصی گروه به دفتر پژوهش تحویل می دهید.

پیرو بخشنامه های ارسالی از طرف معاونت محترم پژوهشی واحد به اطلاع می رساند حتماً در ترتیب نویسندگان مقاله بخاطر بسپارید باید نویسنده نفر اول به نام واحد علوم و تحقیقات باشد و استاد راهنما عهده دار مکاتبات باشد در تیم نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری باید فقط شامل دانشجو استاد راهنما و استاد مشاور باشد بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده نمره ای اختصای نمی یابد و جهت دانشجویان دکتری تخصصی مقاله مذکور ملاک تسویه حساب قرار نمی گیرد

توجه توجه: دانشجویان ارشد درصورت عدم دسترسی به استاد راهنما یا مشاور بمدت ۳ ماه باید مراتب را به اطلاع مدیر گروه و مدیر پژوهش برساند تا در صورت لزوم تصمیمات مقتضی بعمل آید بدیهی است در صورت عدم اطلاع هرگونه مشکلی برای برگزاری دفاع بعهده دانشجو می باشد.

 


فرمهای مورد نیاز: