برگزاری دوره مجازی Medical Ultrasound توسط یکی از اساتید دانشگاه کالیفرنیای جنوبی

دانشجویان گرامی

نظر به اینکه مقرر شده یک دوره کوتاه مدت (6 کلاس 5/1 ساعته) تحت عنوان Medical Ultrasound توسط یکی از اساتید دانشگاه کالیفرنیای جنوبی مستقر در  NASAبنام آقای دکتر حمیدرضا چابک بصورت مجازی در دانشکده برگزار گردد، از علاقمندان دعوت می شود جهت ثبت نام در این دوره به دفتر پژوهشی دانشکده مراجعه نمایند. زمان و مکان برگزاری این Mini Course و اینکه هزینه ثبت نام دارد یا خیر؟ متعاقباً اعلام خواهد شد.

ضمناً دانشجویانیکه که قصد دارند در این زمینه کار تحقیقاتی مرتبط با پروژه خود (پایان نامه و یا رساله) انجام دهند و مایلند ایشان بعنوان استاد راهنما و یا مشاور در تزشان باشد، به دفتر ریاست دانشکده مراجعه نمایند.

 «ریاست دانشکده»