قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی درخصوص آخرین مهلت دفاع و مدارک لازم

 

دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی که ان شاالله در نیمسال اول ۹۶-۹۷ آمادگی دفاع دارید از آنجا که یکی از مدارک مهم برای دفاع، وضعیت تحصیلی می باشد لطفاً هر چه سریعتر جهت اخذ وضعیت تحصیلی به پژوهش دانشکده مراجعه نمائید.زیرا در صورت عدم صدور وضعیت تحصیلی توسط آموزش دانشکده تا قبل از تاریخ ۳۰ دی ماه، دفاع شما تا ۳۰ بهمن امکان پذیر نمی باشد و ضمناً مهلت دفاع تا ۳۰ بهمن ماه می باشد و به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد. (اطلاعیه معاونت پژوهشی واحد)
شایان ذکر است پس از ارائه پایان نامه در سایت و تایید اساتید و مشخص شدن داور توسط مدیر گروه مربوطه، مشروط بر اینکه تا قبل از ۳۰ دی ماه مدارک مشروحه ذیل را به پژوهش تحویل دهید می توانید یک هفته بعد دفاع نمائید.
.۱-و ضعیت تحصیلی
۲- برگه تاریخ دفاع
۳- برگه اظهار نظر داور
%