مراسم معارفه دانشجویان ورودی ۹۶ دانشکده مهندسی پزشکی(همه مقاطع)

مراسم معارفه دانشجویان ورودی ۹۶ دانشکده مهندسی پزشکی (همه مقاطع)

زمان: سه شنبه ۱۱/‏۷/‏۹۶‬ ساعت ۱۱

مکان: ساختمان ابن سینا بلوک B سالن آمفی تئاتر