جابجایی دانشکده مهندسی پزشکی

به اطلاع کلیه اساتید و دانشجویان محترم می رساند قسمت آموزشی و اداری دانشکده مهندسی پزشکی به ساختمان ابن سینا بلوک A طبقه پنجم منتقل گردیده است و قسمت آزمایشگاهی و تحقیقاتی در دانشکده مشغول ارائه خدمات میباشد.